Μεγάλη και τιμητική δωρεά στην Μητρόπολη Σμύρνης από τον επιχειρηματία Mehmet Bastiyali.

Μεγάλη και τιμητική δωρεά στην Μητρόπολη Σμύρνης από τον επιχειρηματία Mehmet Bastiyali.

Ένα ακίνητο δώρισε στην Ιερά Μητρόπολη Σμύρνης ο επιχειρηματίας ( φωτογραφία πάνω) Mehmet Bastiyali. Το ακίνητο βρίσκεται στο κέντρο της Σμύρνης, κοντά στον Ι.Ν. Αγίας Φωτεινής, και σε αυτό θα στεγάζονται το Γραφείο του Μητροπολίτου Σμύρνης και οι Υπηρεσίες της  Μητροπόλεως. 

Δελτίο τύπου της Μητροπόλεως Σμύρνης αναφέρει: ” Εν δοξολογία του Παναγίου Ονόματος του εν Τριάδι Θεού η Ιερά Μητρόπολις Σμύρνης ανακοινώνει την υπό του Εντιμοτάτου κυρίου Mehmet Bastiyali, επιχειρηματίου, δωρεάν ενός ακινήτου, εντός νεοδμήτου οικοδομής επαγγελματικών στεγών, εις το κέντρον της Σμύρνης (εις την περιοχήν Alsancak του Δήμου Konak), παραπλεύρως του Ι. Ν. Αγίας Φωτεινής, όπου θα στεγάζωνται, εν τοις εφεξής, το Γραφείον του Μητροπολίτου Σμύρνης και αι Υπηρεσίαι της Ιεράς Μητροπόλεως Σμύρνης, προβάντος, του Εντιμ. κ. Mehmet Bastiyali, και εις τον ιδίαις αυτού δαπάναις πλήρη εξοπλισμόν των χώρων τούτων

 

Η Ιερά Μητρόπολις Σμύρνης και η Α. Σεβασμιότης, ο  Ποιμενάρχης αυτής κ. Βαρθολομαίος εκφράζουν δημοσία τας πλέον θερμάς ευχαριστίας και την ευγνωμοσύνην των προς τον Εντιμότατον κ. Mehmet Bastiyali και την οικογένειάν του, διά την μεγάτιμον ταύτην δωρεάν, επιφυλασσόμενοι ίνα, μετά την  λήξιν της πανδημίας του κορωνοιού, τιμήσουν διά της προσηκούσης επισήμου τελετής τον μέγαν τούτον ευεργέτην της Τοπικής των Σμυρναίων Εκκλησίας, διαπύρως δε προσεύχονται προς τον επουράνιον Θεόν, όπως χαρίζηται αυτώ πανοικί υγιείαν κατ’ άμφω και ανταποδίδη εκατονταπλασίονα του περισσεύματος της αγάπης του προς την Εκκλησίαν.

                               Ο Μητροπολίτης Βαρθολομαίος με τον εφημέριο της Σμύρνης π. Αθανάσιο

Εν κατακλείδι, καθηκόντως ανακοινώνεται  ότι η  Α.Θ.Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος, και η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, λαβόντες γνώσιν, εν συνεδρία συνοδική, εκ σχετικής εκθέσεως του Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, της μεγατίμου ταύτης δωρεάς, εξέφρασαν δι’ επισήμων σεπτών Πατριαρχικών και Συνοδικών Γραμμάτων την ικανοποίησιν και την ευαρέσκειάν των προς τον μέγαν τούτον ευεργέτην της Ιεράς Μητροπόλεως Σμύρνης”.     

 

 

Share this post