Μάθημα Χρηματοοικονομικής Παιδείας στο Π. Κ.

Μάθημα Χρηματοοικονομικής Παιδείας στο Π. Κ.

Μια πρωτοβουλία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου για την αντιμετώπιση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο και την αύξηση της χρηματοοικονομικής γνώσης ανάμεσα στους νέους (και όχι μόνο)

Την εισαγωγή του μαθήματος των χρηματοοικονομικών γνώσεων για αντιμετώπιση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού ενέκρινε το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το Μάθημα της Χρηματοοικονομικής Παιδείας θα διδάσκεται από τον προσεχή Σεπτέμβριο σε προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η ένταξη μαθήματος Χρηματοοικονομικής Παιδείας ως υποχρεωτικού στη διδακτέα ύλη στα προπτυχιακά προγράμματα για τους φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών, αποτελεί την πιο αποτελεσματική οδό για την έγκαιρη προετοιμασία των μελλοντικών πολιτών, ενεργών καταναλωτών χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών. Το Μάθημα της Χρηματοοικονομικής Παιδείας προσφέρεται, επίσης, ως επιλεγόμενο μάθημα για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές και προπτυχιακές φοιτήτριες των υπολοίπων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου αναφέρει ότι το μάθημα, το οποίο θα γίνεται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, θα παρέχει στους φοιτητές και φοιτήτριες τις δεξιότητες γνώσης και λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση των χρημάτων και των προσωπικών τους χρηματοοικονομικών θεμάτων. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με την χρονική αξία του χρήματος, τους τόκους, τον πληθωρισμό, το ρίσκο και τη διαφοροποίηση, θα κατανοήσουν τις πολλαπλές πτυχές των προσωπικών αναγκών χρηματοδότησης όπως σπουδές, σχεδιασμός σταδιοδρομίας, διαχείριση χρημάτων, πίστωση, φόροι, ασφάλιση, συνταξιοδότηση, θα μάθουν πώς να διαχειρίζονται τα προσωπικά τους χρηματοοικονομικά όπως σχέδια αποταμίευσης και λογαριασμούς πληρωμών, δάνεια και υποτροφίες, θα μάθουν πώς να λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις αγοράς αγαθών όπως αγορά αυτοκινήτου ή σπιτιού, θα μάθουν πώς να ασφαλίζουν την περιουσία τους και τη ζωή τους, θα κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία επένδυσης σε μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, ακίνητα, και σε άλλες εναλλακτικές επενδύσεις, θα μάθουν να προγραμματίζουν το μακρινό οικονομικό τους μέλλον, όπως τη συνταξιοδότηση, περιουσία, και διαθήκη τους, θα μάθουν για τη βασική λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών εταιρειών, και εταιρειών συνταξιοδότησης. Τέλος θα μάθουν για το ρόλο του συμβούλου επενδύσεων, καθώς και για το ρόλο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου.

H Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λογιστικής, Ειρήνη Καραμάνου τόνισε ότι “η χρηματοοικονομική παιδεία εφοδιάζει τους φοιτητές και φοιτήτριες με γνώσεις και δεξιότητες για ορθολογική λήψη αποφάσεων για τη καλύτερη διαχείριση των χρημάτων και των περιουσιακών τους στοιχείων τους”. Στον απόηχο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι 36 χώρες που ανήκουν στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) έθεσαν, σημειώνει,  ως πολιτική προτεραιότητα τη χρηματοοικονομική παιδεία. Ωστόσο, στην Κύπρο, όπως ανέφερε η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ειρήνη  Καραμάνου, μόνο περίπου το 40% του ενήλικου πληθυσμού μπορεί να απαντήσει σωστά σε ερωτήσεις σχετικές με επιτόκια, τον πληθωρισμό, το ρίσκο, και τη διαφοροποίηση.

«Η χρηματοοικονομική παιδεία επηρεάζει την ικανότητά μας να αναλαμβάνουμε χρέος, να διαχειριζόμαστε τις πιστώσεις μας, να επενδύουμε, και να επιτυγχάνουμε τόσο τους βραχυπρόθεσμους όσο και τους μακροπρόθεσμους χρηματοοικονομικούς μας στόχους. Αποφάσεις που αφορούν την επιδίωξη περαιτέρω σπουδών, τη δημιουργία μιας εταιρείας, την αγορά αυτοκινήτου ή σπιτιού, ή σχέδια εξοικονόμησης για μια άνετη συνταξιοδότηση δεν μπορούν να παρθούν ορθολογιστικά χωρίς την απαραίτητη χρηματοοικονομική παιδεία. Επίσης, η αυξημένη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών απαιτεί από εμάς να είμαστε προσεκτικοί με τις προσωπικές μας δαπάνες, και την προστασία των προσωπικών μας δεδομένων από την κατάχρηση και την απάτη. Η χρηματοοικονομική παιδεία μπορεί να μας προστατεύσει από ύποπτες επενδύσεις ή από παράνομες δραστηριότητες. Για μια χώρα που βγαίνει σταδιακά από την κρίση του 2013, με τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια να βρίσκονται ανάμεσα στα πιο υψηλά στην Ευρώπη, η χρηματοοικονομική παιδεία καθίσταται επείγουσα ανάγκη. Το μάθημα αυτό στοχεύει στην εκπαίδευση και ενημέρωση σε θέματα χρηματοοικονομικής παιδείας και βασίζεται σε παρόμοια μαθήματα που προσφέρονται σε διεθνή πανεπιστήμια», εξήγησε η κ.  Καραμάνου.

Οι φοιτήτριες/ές του Πανεπιστημίου Κύπρου που θα παρακολουθούν το μάθημα Χρηματοοικονομικής Παιδείας, θα έχουν άμεση πρόσβαση στα χρηματοοικονομικά νέα από την Κύπρο, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο πλανήτη μέσω των συνδρομών του Πανεπιστημίου Κύπρου στους “Financial Times” και άλλων χρηματοοικονομικών εφημερίδων, και θα έχουν την ευκαιρία μέσα, στο πλαίσιο του μαθήματος, να ενημερώνονται κατ’ ιδίαν από διακεκριμένους εμπειρογνώμονες στο τομέα της χρηματοοικονομικής, όπως μεταξύ άλλων, εκπροσώπων της Ένωσης Τραπεζών Κύπρου, του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών, συνταξιοδοτικών ταμείων, του Γραφείου Χρηματοοικονομικού Επίτροπου, αλλά και από εμπειρογνώμονες χρηματοοικονομικών οργανισμών που εδρεύουν στο εξωτερικό.

Η χρηματοοικονομική επιμόρφωση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου “θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο προς τη διασφάλιση μιας αέναης χρηματοοικονομικής ευημερίας τόσο των ιδίων των φοιτητών όσο και της κοινωνίας στην οποία θα ζουν και θα ενεργούν, ως χρηματοοικονομικά εγγράμματα άτομα”, καταλήγει η ανακοίνωση.

 

 

 

 

 

Share this post