Λειτουργία στην Σμύρνη από τον Μητροπολίτη Βαρθολομαίογια διάσωση τη πόλης

Λειτουργία στην Σμύρνη από τον Μητροπολίτη Βαρθολομαίογια διάσωση τη πόλης

Σήμερα, δύο μέρες  μετά τον καταστροφικό σεισμό, ο Μητροπολίτης Σμύρνης Βαρθολομαίος τέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Αγίας Φωτεινής. Επίσης , τέλεσε τον Μικρό Αγιασμό και ανέγνωσε ειδική ευχή για τον τερματισμό των μετασεισμικών δονήσεων, την ασφάλεια και υγεία των κατοίκων της πόλης. 

Δελτίο Τύπου της Ι. Μ. Σμύρνης αναφέρει: 

“Κανονικώς ετελέσθησαν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία εις τον Ι. Ναόν Αγ. Φωτεινής Σμύρνης, σήμερον Κυριακήν, 1ην Νοεμβρίου, ιερουργούντος του οικείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου. Μέλη της Ορθοδόξου Κοινότητος προσήλθον και μετέσχον της Θείας Λειτουργίας, αψηφήσαντα την μετασεισμικήν δραστηριότητα, και μετέσχον των Αχράντων Μυστηρίων, εις ενίσχυσιν και άνωθεν ενδυνάμωσιν κατά τας δυσκόλους ταύτας στιγμάς, τας οποίας διέρχεται η ευρυτέρα περιοχή της Ιωνίας και η πρωτεύουσα αυτής.

        Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβ. κ. Βαρθολομαίος ετέλεσε την Ιεράν Ακολουθίαν του Μικρού Αγιασμού, επί τη πρώτη του μηνός, ανέγνω δε και ευχήν υπέρ της διασώσεως της πόλεως και Χώρας ταύτης από της φοβεράς του σεισμού απειλής και υπέρ της ταχείας καταπαύσεως του γεωλογικού τούτου φαινομένου εν τη περιοχή.

    Εν τέλει, μετέφερεν εις το εκκλησίασμα τας σεπτάς ευχάς της Α.Θ.Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, Όστις επεκοινώνησε προς αυτόν, εκφράσας την σεπτήν προσευχητικήν συμπάθειαν προς τον Ποιμενάρχην και το ποίμνιον της Σμύρνης, ενδιαφερθείς φιλοστόργως διά την ασφάλειαν και την υγιείαν των”.     

           

Share this post