Κατέθεσαν στην Βουλή τις δηλώσεις για το “Πόθεν Έσχες” Γιωργάλας και Χατζηγιάννης

Κατέθεσαν στην Βουλή τις δηλώσεις για το “Πόθεν Έσχες” Γιωργάλας και Χατζηγιάννης

Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα το Πόθεν Έσχες του Υφυπουργού Πολιτισμού Μιχάλη Χατζηγιάννη και του Υπουργού Άμυνας Μιχάλη Γιωργάλλα, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες για την ιδιοκτησία ακινήτων και μέσων μετακίνησης, τη συμμετοχή τους σε επιχειρήσεις, την κατοχή μετοχών σε εταιρείες και τις καταθέσεις τους σε τράπεζες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, ο Υφυπουργός Πολιτισμού διαθέτει πλούσια ακίνητη περιουσία. Συγκεκριμένα κατέχει ένα διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή Αττικής αξίας 360.000 ευρώ, μια μονοκατοικία στην Γλυφάδα αξίας 900.000 ευρώ, μια μονοκατοικία στην Πάρο αξίας 1.500.000 ευρώ, μια οικία στην Αγλαντζιά αξίας 125.000 ευρώ και ένα διαμέρισμα, ένα χωράφι στο Παραλίμνι αξίας 120.000 ευρώ και τρία χωράφια με αποπεράτωση σε κατοικία αξίας 284.299 ευρώ επίσης στο Παραλίμνι. Σε αντίθεση με τον κ. Χατζηγιάννη, ο κ. Γιωργάλλας δεν έχει ακίνητη περιουσία.

Πόθεν Έσχες  Γιωργάλλα εδώ.

Πόθεν Έσχες  Χατζηγιάννη εδώ. 

Η Βουλή σε ανακοίνωση αναφέρει  ότι η υποβολή των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και των Υπουργών, νυν και απελθόντων λήγει την 31η Μαΐου 2023,  διευκρινίζοντας ότι αυτές αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της , κατά τη σειρά λήψης εκάστης δήλωσης από τη γραμματεία της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.

Στην ανακοίνωση της Βουλής προστίθεται ότι ύστερα από τη λήξη της υπό αναφορά προθεσμίας θα συγκληθεί η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Πόθεν Έσχες για να προβεί στον δέοντα έλεγχο και σε παράθεση των διαπιστώσεών της.

Η Βουλή εξηγεί ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμου (Αρ. Νόμου 49(Ι) του 2004), στην παρούσα φάση η προθεσμία υποβολής των υπό αναφορά δηλώσεων από τα υπόχρεα πρόσωπα λήγει στις 31 Μαΐου 2023.

 

Share this post