Κ. Πετρίδης : Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν συρρίκνωση του ΑΕΠ στην Κύπρο για όλο το 2020 της τάξης του 5,1%

Κ. Πετρίδης : Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν συρρίκνωση του ΑΕΠ στην Κύπρο για όλο το 2020 της τάξης του 5,1%

Η Eurostat ανακοίνωσε σήμερα τα πραγματικά στοιχεία για τον ρυθμό ανάπτυξης και του τέταρτου τριμήνου του 2020. Τα πραγματικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι η συρρίκνωση του ΑΕΠ στην Κύπρο για όλο το 2020 είναι της τάξης του 5,1%, σημαντικά μικρότερη από τις όποιες προβλέψεις είχαν γίνει κατά τη διάρκεια του έτους. Η μείωση του Κυπριακού ΑΕΠ για το 2020, είναι επίσης σημαντικά μικρότερη συγκριτικά με το σύνολο της Ευρωζώνης (-6,8 %) αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (-6,4%).

O υπουργός Οικονομικών , Κωνσταντίνος Πετρίδης, σχολίασε: “Τα πραγματικά πλέον στοιχεία, επιβεβαιώνουν τόσο την αποτελεσματικότητα των πολιτικών στήριξης της Κυβέρνησης στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους όσο και την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του Κυπριακού ΑΕΠ του τέταρτου τριμήνου του 2020 σε σχέση με τρίτο τρίμηνο, ήταν 1,4% που αποτελεί τον τρίτο καλύτερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη,  η οποία στο σύνολο της σημείωσε αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του -0,6%.

Οι προκλήσεις για τη διαχείριση της πανδημίας είναι ακόμη μπροστά μας και είναι μεγάλες, τα προβλήματα στην αγορά είναι υπαρκτά. Υπάρχει ακόμη αβεβαιότητα τόσο στον καθοριστικό για την οικονομία ρυθμό των εμβολιασμών, αλλά και στη διακύμανση της πανδημίας.

Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει με όλα τα μέσα να στηρίζει την οικονομία, και σε αυτό επιζητά τη συνεργασία από όλους. Καθοριστικό ρόλο στην οικονομική διαχείριση από τώρα θα διαδραματίσει η στάση ευθύνης όλων μας έναντι της τήρησης των πρωτοκόλλων. Με αυτό τον τρόπο, θα θέσουμε συλλογικά τα θεμέλια για μια δυνατή ανάκαμψη το επόμενο διάστημα”.

Share this post