Κ. Πετρίδης: Ισχυρό «δίκτυ κοινωνικής προστασίας» για αντιμετώπιση του COVID 19

Κ. Πετρίδης: Ισχυρό «δίκτυ κοινωνικής προστασίας» για αντιμετώπιση του COVID 19

*Υπουργός Εργασίας: Επεκτείνονται τα μέτρα στήριξης για να μην γίνουν απολύσεις.- Η συνολική δαπάνη  θα υπερβεί τα 106 εκατ. ευρώ. 

*Οι δύο υπουργοί φορούσαν στη συνέντευξη τύπου τις μάσκες του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος

Επέκταση των μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στις επιχειρήσεις και τον εργασιακό τομέα ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου, τονίζοντας την προϋπόθεση να μην γίνουν απολύσεις.

Σε κοινή συνέντευξη  Τύπου με τον Υπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη, η κ. Αιμιλιανίδου ανέφερε ότι με οδηγίες του ΠτΔ ολοκληρώθηκε κοινωνικό διάλογος με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και κατέληξαν σε μέτρα για διασφάλιση της εργατικής ειρήνης.

Η πρώτη πρόταση αφορά την επέκταση των μέτρων μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου. Αυτό διασφαλίζει ότι θα μπορέσουν οι εργαζόμενοι και  οι επιχειρήσεις θα πάρουν μια ανάσα σημείωσε η Υπουργός.

Το σχέδιο των τουριστικών μονάδων και ξενοδοχείων θα συνεχίσει μέχρι τέλος Οκτωβρίου το 80% του 60% του μισθού του εργαζομένων. Με προϋπόθεση ότι θα υπάρχει μείωση των εργασιών μέχρι και 40%. Μετά την 1η Νοεμβρίου και μέχρι την 30 Μαρτίου δεν θα πρέπει να προβούν σε απολύσεις. Περιλαμβάνει όλα τα ξενοδοχεία της Κύπρου.

Όσον αφορά τις οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με τον τουρισμό επιδότηση του 65% των εργαζομένων στο 60% του μισθού εφόσον υπάρχει μείωση των εργασιών μέχρι και 40%. Με τον όρο ότι δεν θα απολύσουν οποιονδήποτε εργαζόμενο μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Θα πρέπει όμως να ενταχθούν στο σχέδιο πλήρους και μερικής αναστολής μέχρι το τέλος του Μάρτη.

Στo πλαίσιo των οδηγιών του Προέδρου της Δημοκρατίας και της διαρκούς διαδικασίας αναθεώρησης των μέτρων που λαμβάνονται για αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της πανδημίας και με γνώμονα τη στήριξη τόσο των εργαζομένων που έχουν βρεθεί εκτός εργασίας ή πλήρους εργασίας, όσο και των επιχειρήσεων, η λειτουργία των οποίων επηρεάστηκε λόγω των επιπτώσεων του ιού, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στη σημερινή Συνεδρία του την Πρόταση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργού Οικονομικών  για να :

 

1. Παραταθεί η υλοποίηση των πιο κάτω Ειδικών Σχεδίων που υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2020:

(α) Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων,
(β) Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων που συνδέονται με Επιχειρήσεις που τελούν υπό Υποχρεωτική Πλήρη Αναστολή,
(γ) Ειδικό Σχέδιο για Επιχειρήσεις Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων,
(δ) Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης,
(ε) Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων και
(στ) Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων, για πρόσωπα που δεν είναι εργοδότες και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων.

Τα Ειδικά Σχέδια θα υλοποιηθούν κατά την υπό αναφορά περίοδο στη βάση του Πίνακα που επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι και θα περιλαμβάνουν προϋπόθεση μη απόλυσης εργαζομένων μέχρι τον Δεκέμβριο 2020.

 

 

2. Εξαγγελθούν και υλοποιηθούν από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ):

(α) Ειδικά Σχέδια Κατάρτισης Εργαζομένων ύψους €14 εκατομμυρίων για την περίοδο που αρχίζει μετά το τέλος Οκτωβρίου 2020  με στόχο 1.000 Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες λόγω της πανδημίας έχουν υποστεί σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών, να καταρτίζουν, κατά μέσο όρο μια βδομάδα του μήνα, τους εργαζόμενούς τους με την καταβολή από το Σχέδιο του κόστους κατάρτισης (€12 ανά ώρα για 200 ώρες σύνολο κατάρτισης) και

(β) Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων (με επικέντρωση σε Ανέργους του Ξενοδοχειακού Τομέα), ύψους €7 εκατομμυρίων.

3. Εξαγγελθούν και υλοποιηθούν από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σχέδια που αφορούν στην Επιδότηση Μισθολογικού Κόστους για Πρόσληψη Ανέργων για την περίοδο που αρχίζει μετά το τέλος Οκτωβρίου 2020, με την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ως ακολούθως:

  Σχέδιο

Εκτιμώμενο Κόστος

      i.          Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Ανέργων

 

€17.000.000

 

    ii.          Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργασιακή Αποκατάσταση Αποφυλακισμένων

 

€4.000.000

 

   iii.          Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων ηλικίας από 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (για άμεση πρόσληψη)

 

€10.000.000

 

 

   iv.          Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Κατάρτιση Νέων ηλικίας από 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (για κατάρτιση και πρόσληψη)

 

€4.000.000

 

ΣΥΝΟΛΟ

€35.000.00

 

 

 

4. Τροποποιηθούν και εφαρμοστούν για την περίοδο από τον Νοέμβριο 2020 μέχρι τον Μάρτιο 2021, μετά από Κοινωνικό Διάλογο, τα Ειδικά Σχέδια Πλήρους και Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης που εφαρμόζονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις Ξενοδοχειακές Μονάδες και τις Συνδεόμενες με τον Τουρισμό Επιχειρήσεις.

5. Στηριχθούν στοχευμένα ορισμένες επιχειρήσεις και μετά το τέλος Οκτωβρίου 2021 ανάλογα με τα δεδομένα της πανδημίας και

6. Προστατευθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων από οποιεσδήποτε μονομερείς αποφάσεις, οι οποίες δεν θα ακολουθήσουν τις θεσμοθετημένες διαδικασίες του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και της περί Προστασίας των Μισθών Νομοθεσίας  με συνεχείς ελέγχους και μέτρα, τα οποία θα αφορούν αντικίνητρα προς τις επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα αποκλεισμό από τα Ειδικά Σχέδια ή άλλα μέτρα, τα οποία θα λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η δαπάνη εφαρμογής των Ειδικών Σχεδίων μέχρι τον Οκτώβριο 2020 ανέρχεται στα €50 εκατομμύρια και των επιπρόσθετων Σχεδίων Κατάρτισης και Πρόσληψης Ανέργων στα €56 εκατομμύρια.

Με αφορμή τα νέα σχέδια που ανακοινώθηκαν σήμερα από την Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό Οικονομικών θέλουμε να επαναλάβουμε πως αυτό το οποίο σήμερα χρειάζεται η κυπριακή οικονομία είναι η αύξηση της ρευστότητας στην αγορά.

Γι’ αυτό για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στην κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία χρειάζεται:

    • οι αυτοτελώς εργαζόμενοι και οι  επιχειρήσεις που έχουν πληγεί να τύχουν έμμεσης δανειοδότησης από το κράτος χωρίς να χρεώνονται τόκους και λοιπές επιβαρύνσεις,
    • να περιοριστεί η ανεργία και
    • να αυξηθούν οι συνεισφορές του κράτους για κάλυψη των αναγκών.
*ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Στ. Ιωαννίδης

Το πρόγραμμα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού δημιούργησε ένα ισχυρό «δίκτυ κοινωνικής προστασίας» τόνισε σε ομιλία του ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης.

Ο κ. Πετρίδης κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις που έχει η πανδημία στην οικονομία και πως η αξιοποίηση του εργαλείου “SURE” βοήθησε στην αντιμετώπιση τους. Όπως ανέφερε παραμένει το βασικό σενάριο για συρρίκνωση του ΑΕΠ κοντά στο 7%, παρά το ότι ο τουρισμός κινείται στη βάση του χείριστου σεναρίου, ενώ το ποσοστό ανεργίας κατά το πρώτο εξάμηνο παρουσίασε οριακή μόνο αύξηση στο 7.1%

Ο ΥΠΟΙΚ σημείωσε επίσης πως “Η έγκριση του Προγράμματος μας για το ταμείο Ανάκαμψης από την Ευρωπαϊκή επιτροπή, το οποίο στοχεύουμε να ετοιμάσουμε μέχρι τον Οκτώβριο, αλλά και η αποδέσμευση των κονδυλίων, θα εδράζεται στην αυστηρή αξιολόγηση της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στο Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα”.

Αυτούσια η ομιλία του ΥΠΟΙΚ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα by ARISTEIDIS VIKETOS

 

*Η μάσκα προστασίας για τον κορονοϊό, που φορούσαν οι δύο υπουργοί, είναι του  Καραϊσκάκειου  Ίδρυματος / Karaiskakio Foundation
Το σχέδιο είναι του εικαστικού Νικόλα Λαδόματου
Τιμή: €8. Τα έσοδα είναι για ενίσχυση του Ιδρύματος
Πληροφορίες: 22210851
Το Το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αρχικά συστάθηκε με κύριο στόχο την οργάνωση  και διαχείριση ενός Αρχείου Δοτών Μυελού των Οστών. Σήμερα, θέτοντας ένα δυναμικό όραμα «για ένα κόσμο χωρίς  λευχαιμία», συνδυάζει  τον εθελοντισμό και την εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη, εξυπηρετώντας αποτελεσματικά και άμεσα, τις ανάγκες των ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες. είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που αρχικά συστάθηκε με κύριο στόχο την οργάνωση  και διαχείριση ενός Αρχείου Δοτών Μυελού των Οστών. Σήμερα, θέτοντας ένα δυναμικό όραμα «για ένα κόσμο χωρίς  λευχαιμία», συνδυάζει  τον εθελοντισμό και την εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη, εξυπηρετώντας αποτελεσματικά και άμεσα, τις ανάγκες των ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες.

Share this post