Κ. Ηροδότου: Προετοιμασμένες για αρνητικές εξελίξεις οι τράπεζες

Κ. Ηροδότου: Προετοιμασμένες για αρνητικές εξελίξεις οι τράπεζες

 Να αποφευχθεί η πρόωρη απόσυρση μέτρων.- Θετική επίδραση από το 2023 από Ταμείο Ανάκαμψης

Οι κυπριακές τράπεζες είναι προετοιμασμένες για αρνητικές εξελίξεις, επισημαίνει ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνος Ηροδότου.

Σε συνέντευξη του στην εφημερίδα “Ο Φιλελεύθερος”, ο κ. Ηροδότου αναφέρει ότι η αβεβαιότητα όσον αφορά την πορεία της πανδημίας εξακολουθεί να είναι ψηλή.

«Η παρούσα κρίση βρήκε όμως τις κυπριακές τράπεζες πιο δυνατές, τόσο κεφαλαιακά όσο και σε θέματα ρευστότητας, για να μπορούν σε πρώτη φάση να παρέχουν στήριξη στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, ενώ παράλληλα να είναι προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες αρνητικές εξελίξεις», τονίζει.

Ο κ. Ηροδότου υπογραμμίζει τη σημαντικότητα της στενής παρακολούθησης του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών, έτσι ώστε να ενεργούν άμεσα, σε συνεργασία με το δανειολήπτη, για την εξεύρεση γρήγορης και κατάλληλης λύσης αναδιάρθρωσης.

Στη συνέντευξή του ο διοικητής της ΚΤ αναφέρει ακόμη ότι η ΚΤ έχει προσλάβει εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους για την εξεύρεση τρόπων επίλυσης των ΜΕΧ στο τραπεζικό σύστημα και για εξεύρεση εναλλακτικής λύσης για τη χώρα, αν μελλοντικά προκύψει ανάγκη.

Ειδικότερα, επισημαίνει, στόχος είναι ο καταρτισμός σχεδίου δράσης για έγκαιρη διαχείριση ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας στα δανειακά χαρτοφυλάκια των τραπεζών, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος και κατά συνέπεια της χώρας. 

Αναφορικά με τα μέτρα στήριξης, τονίζει ότι «λόγω και της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας σε σχέση με την πορεία της πανδημίας, θα πρέπει να αποφευχθεί η πρόωρη και πλήρης απόσυρση των μέτρων στήριξης».

Όμως αναφέρει, αν τα μέτρα στήριξης παραταθούν για αχρείαστο μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει στρεβλώσεις στην οικονομική δραστηριότητα και να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, με ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην επενδυτική βαθμίδα των κυπριακών ομολόγων. «Χρειάζεται, λοιπόν, η κατάλληλη ισορροπία, στόχευση και σταδιακή απόσυρση των μέτρων», σημειώνει.

Σχετικά με τις τράπεζες και τα παράπονα πελατών, ο διοικητής επισημαίνει ότι «δημιουργήσαμε, πρόσφατα, Μονάδα Χρηματοπιστωτικής Δεοντολογίας, η οποία για πρώτη φορά θα αξιοποιεί παράπονα ή καταγγελίες για εικαζόμενες παραβάσεις της νομοθεσίας από εποπτευόμενα ιδρύματα, με στόχο τη διαπίστωση του βαθμού συμμόρφωσης των εποπτευόμενων ιδρυμάτων με τη νομοθεσία και τη λήψη ενδεικνυόμενων μέτρων».

Η συνταγή επιτυχίας της κακής τράπεζας

Όσον αφορά τη δημιουργία κακής τράπεζας, καθώς και άλλες λύσεις που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επισημαίνει ότι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως επιπρόσθετα εργαλεία προς περαιτέρω μείωση των ΜΕΧ στο τραπεζικό σύστημα ή απορρόφησης καινούργιων ΜΕΧ.

«Απαραίτητα συστατικά για την επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου αποτελεσματικού και σταθερού πλαισίου ανάκτησης χρεών, καθώς και η θέσπιση βέλτιστων πρακτικών εσωτερικής διακυβέρνησης της νεοσυσταθείσας δομής», υπογραμμίζει.

Αναφορικά με την ιδέα του Υπουργείου Οικονομικών για μετεξέλιξη της ΚΕΔΙΠΕΣ, σημειώνει ότι «είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δημιουργηθεί σωστή δομή και η διαχείριση να δοθεί εκεί όπου υπάρχει η κατάλληλη εξειδίκευση, με αποδεδειγμένη εμπειρία και απτά θετικά αποτελέσματα». 

Επίσης ,  αναφέρει πως το 2021 αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των αφερέγγυων εταιρειών στην Κύπρο σε σύγκριση με το 2020, δεδομένης και της λήξης της πρώτης αναστολής δόσεων τέλος Δεκεμβρίου του 2020 και της αδυναμίας μέρους αυτών των εταιρειών να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

Αύξηση αναμένεται και το 2022 λόγω, κυρίως, της καθυστέρησης που παρατηρείται μεταξύ της υποβολής αίτησης αφερεγγυότητας και της έκδοσης δικαστικού διατάγματος (ο μέσος χρόνος μεταξύ των δύο είναι περίπου 6 με 24 μήνες).

Σχολιάζοντας εάν μια αλλαγή στον νόμο για τις εκποιήσεις ή η παράταση αναστολής, που δόθηκε, μπορεί να διαταράξει το τραπεζικό σύστημα, απάντησε ότι χρειάζεται να ενδυναμωθεί η κουλτούρα αποπληρωμής των δανείων.

«Παράλληλα, δεν πρέπει να παραβλέπουμε τους συνεπείς δανειολήπτες και την ασφάλεια των καταθετών», είπε.

Οι βιώσιμες αναδιαρθρώσεις αποτελούν την προτιμητέα λύση και για τις τράπεζες, καθώς στις πλείστες των περιπτώσεων διασφαλίζουν ταμειακές ροές μεγαλύτερες από αυτές που θα προέκυπταν μέσω της διαδικασίας εκποίησης του υποθηκευμένου ακινήτου. Επιπρόσθετα προστατεύεται η αξία των στοιχείων ενεργητικού τους», σημειώνει.

Ο κ. Ηροδότου εξέφρασε την άποψη ότι η θετική ουσιαστική επίπτωση του Ταμείου Ανάκαμψης στην πραγματική οικονομία θα πρέπει να αναμένεται από το 2023, οπότε και θα μπορούν να αρχίσουν να υλοποιούνται νέες επενδύσεις και νέα προγράμματα.

Η σημαντικότερη πρόκληση για την Κύπρο και το κάθε ευρωπαϊκό κράτος, τονίζει, είναι το πόσο αποτελεσματικά και αποδοτικά θα χρησιμοποιηθούν οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς η χρηματοδότηση συνδέεται με την υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων.

Σε ότι αφορά τον σχεδιασμό του Μηχανισμού για τις εκποιήσεις, ανέφερε ότι η ΚΤΚ τον έχει ολοκληρώσει και είναι έτοιμη για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας επί αυτού.   

Share this post