Ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας

Ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας

Η Κυπριακή Εταιρεία Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας ανακοινώνει την εγγραφή της ως πλήρες μέλος στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Δημόσιας Υγείας (European Public Health Association – EUPHA). Η EUPHA (https://eupha.org/) αποτελεί τον οργανισμό-ομπρέλα φορέων Δημόσιας Υγείας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στον οποίο συμμετέχουν 45 επιστημονικές εταιρείες από 35 Ευρωπαϊκές χώρες.

Η Κυπριακή Εταιρεία Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας (Cyprus Epidemiology and Public Health Association – CyEPHA) ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπικό σωματείο . Τα μέλη της διεπιστημονικής ιδρυτικής ομάδας της Εταιρείας υπηρετούν τη Δημόσια Υγεία μέσα από την εκπαίδευση και την έρευνα σε όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου ή/και την άσκηση της Δημόσιας Υγείας στην κοινότητα και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Στην παρούσα φάση, η Εταιρεία έχει προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτιζόμενο από 7 ιδρυτικά μέλη, το οποίο ανέλαβε να φέρει εις πέρας τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές διαδικασίες μέχρι τις πρώτες εκλογές. Θα ακολουθήσει ανοικτή πρόσκληση για εγγραφή μελών, ενώ η πρώτη Γενική Συνέλευση Μελών προγραμματίζεται για τον Ιούνιο του 2022.

“Όραμα της Επιστημονικής Εταιρείας είναι να συμβάλει στη βελτίωση του επιπέδου υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών και στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων υγείας μέσα από μία κοινωνικο-οικολογική θεώρηση των προσδιοριστών της Υγείας. Στόχος είναι η ενίσχυση δράσεων και δραστηριοτήτων Δημόσιας Υγείας στην κοινότητα, η συνεχής ανάπτυξης της έρευνας και η διασύνδεσή της με τη διαδικασία χάραξης πολιτικών υγείας. Η Δημόσια Υγεία είναι εκ φύσεως διεπιστημονική και απαιτεί εξωστρεφή διασύνδεση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας τόσο με τα κέντρα λήψης αποφάσεων όσο και με την ευρύτερη κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο, αποστολή της Εταιρείας είναι να κινητοποιήσει το τοπικό δίκτυο Δημόσιας Υγείας και την κοινωνία, ώστε να αναπτυχθεί συλλογική και οργανωμένη δράση στην αντιμετώπιση των προκλήσεων στη Δημόσια Υγεία, συμπεριλαμβανομένων της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα Δημόσια Υγείας και της ενεργού συμμετοχής τους στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση πολιτικών Δημόσιας Υγείας”, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Η Εταιρεία φιλοδοξεί να αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς και συνεργασίες με σχετικούς κρατικούς και μη κυβερνητικούς φορείς σε τοπικό επίπεδο, ενώ παράλληλα να δημιουργήσει γέφυρες επικοινωνίας με Ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς Δημόσιας Υγείας. Η εγγραφή της Εταιρείας ως πλήρες μέλος στην Ευρωπαϊκή οικογένεια της Δημόσιας Υγείας και η συμμετοχή της ως εθνικός εκπρόσωπος στο Διοικητικό Συμβούλιο (Governing Board) της EUPHA εντάσσεται στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειάς.

 

Ως μέλος της EUPHA, η Εταιρεία θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Δημόσιας Υγείας (European Public Health Week), η οποία διοργανώνεται σε ετήσια βάση από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία και, φέτος, θα λάβει χώρα την εβδομάδα 16-20 Μαΐου. Οι εκδηλώσεις, οι οποίες λαμβάνουν ποικίλες μορφές και διεξάγονται από οργανισμούς και φορείς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εντάσσονται σε πέντε θεματικές ενότητες (πέντε μέρες-πέντε θεματικές).

Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Οικοδομώντας ανθεκτικά συστήματα υγείας (Building Resilient Health Systems)», θα διεξαχθεί διαδικτυακό σεμινάριο την Παρασκευή 20 Μαΐου, ώρα 12.00, με θέμα «Κίνδυνοι στη Δημόσια Υγεία και Ηθική Ευθύνη: η περίπτωση της πανδημίας του κορωνοϊού» με προσκεκλημένη ομιλήτρια την Δρ Jessica Nihlén Fahlquist από το Centre for Research Ethics and Bioethics του Πανεπιστημίου της Uppsala. Στην εν λόγω εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αγγλική γλώσσα, θα απευθύνει χαιρετισμό η Δρ Dineke Zeegers Pagetthe, Executive Director, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Δημόσιας Υγείας. Θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τους προσκεκλημένους ομιλητές και τα μέλη του ΔΣ: Δρ Γεώργιος Νικολόπουλος (Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου), Δρ Νίκος Μίτλεττον, Δρ Χριστιάνα Κούτα, Δρ Ουρανία Κολοκοτρώνη, Δρ Άντρη Παναγιώτου (Τμήμα Νοσηλευτικής και Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για τη Δημόσια και Περιβαλλοντική Υγεία, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΤΕΠΑΚ), Δρ Αλέξανδρος Ηρακλείδης και Δρ Δημήτρης Λάμνισος (Τμήμα Επιστημών Υγείας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου).  Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη.

Επικοινωνία: [email protected]  Περισσότερες πληροφορίες: www.facebook.com/cyepha

Δηλώσεις συμμετοχής στην διαδικτυακή εκδήλωση: https://forms.office.com/r/hSNQF88HPa

Πληροφορίες για όλες τις εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Δημόσιας Υγείας: https://eupha.org/EUPHW

Share this post