Ιδού η δικαστική απόφαση για τον πρώην Κιτίου Χρυσόστομο (Αποκλειστικό)

Ιδού η δικαστική απόφαση για τον πρώην Κιτίου Χρυσόστομο (Αποκλειστικό)

“Σύμφωνα με το άρθρο 151 του Ποινικού Κώδικα όποιος παράνομα και άσεμνα επιτίθεται εναντίον γυναίκας είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει, ως ίσχυε κατά τον ουσιώδη του αδικήματος χρόνο, τα 2 έτη.

Ως προς τα συστατικά στοιχεία του αδικήματος της άσεμνης επίθεσης, ως τούτα προκύπτουν από τις πρόνοιες του άρθρου 151 αλλά και από τη σχετική Αγγλική Νομολογία (R v. Court ) επί των προνοιών του άρθρου 14(1) του Sexual Offices Act 1956, του οποίου οι πρόνοιες ομοιάζουν με αυτές του 151, τούτα είναι τα ακόλουθα: (α) Ότι ο Κατηγορούμενος σκόπιμα επιτέθηκε στην Παραπονούμενη , (β) ότι η επίθεση, περιλαμβανομένων και των περιστάσεων που την περιβάλλουν, στα μάτια του ορθά σκεπτόμενου πολίτη, μπορεί να εκληφθεί ως άσεμνη και 33 τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα με το Νόμο 64(1)/09 34 (1989) A.C. 28 69 (γ)  ότι ο Κατηγορούμενος είχε πρόθεση, όταν ενεργούσε, να διαπράξει την επίθεση υπό τις περιστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (β) ανωτέρω”.

Αυτά αναφέρει η δικαστής του Επαρχιακού Δικαστηρίο Λάρνακας, Ε.Ευθυμίου, στην από 71 σελίδες απόφαση της για τον πρώην Μητροπολίτη Κιτίου Χρυσόστομο. 

Η δικαστής καταλήγει: Χωρίς κανένα ενδοιασμό αναφέρω ότι οι πράξεις του Κατηγορούμενου τις οποίες περιέγραψε η ΜΚ2 και που περιγράφονται με λεπτομέρεια πιο πάνω στα ευρήματα του Δικαστηρίου αποτελούν άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας. Συνακόλουθα έχουν αποδειχτεί όλα τα στοιχεία της κατηγορίας 1 που ο Κατηγορούμενος αντιμετωπίζει στην παρούσα υπόθεση πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας και ο Κατηγορούμενος κρίνεται ένοχος στην 1η κατηγορία”.

* Διαβάστε στον σύνδεσμο το πλήρες κείμενο

Απόφαση Επαριακού Δικαστηρίου Λάρνακος για πρώην Μητροπολίτη Κιτίου by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd

Share this post