Η Βουλή εκσυχρόνισε το Οικογενειακό Δίκαιο-Θεσμοθετείται η ρύθμιση για συναινετικό διαζύγιο

Η Βουλή εκσυχρόνισε το Οικογενειακό Δίκαιο-Θεσμοθετείται η ρύθμιση για συναινετικό διαζύγιο

Δέσμη τεσσάρων μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων υπερψήφισε κατά την σημερινή συνεδρίαση της  η Βουλή των Αντιπροσώπων, τα οποία εκσυγχρονίζουν το οικογενειακό δίκαιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια που αναμένεται να εφαρμοστούν το επόμενο διάστημα ψηφίστηκαν ομόφωνα. 

Σημαντική μεταρρύθμιση που προνοούν τα εν λόγω νομοσχέδια, είναι η διασφάλιση της ίσης μεταχείρησης των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως εθνοτικής καταγωγής, όταν αυτοί απευθύντονται στη δικαιοσύνη για την λύση του γάμου και την έκδοση διαζυγίου. 

Σύμφωνα με τα όσα ψηφίστηκαν ενώπιον της Ολομέλειας: 

  • Θεσμοθετείται η ρύθμιση για συναινετικό διαζύγιο, καθώς και λύση του γάμου, όταν το ζευγάρι βρίσκεται πέραν των δύο χρόνων σε διάσταση. 
  • Πρόσθετα, άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις καθορίζουν τις σχέσεις γονέων – παιδιών, εξ ημισίας γονική μέριμνα, κληρονομικά δικαιώματα κ.α
  • Ακόμη, οι ρυθμίσεις αφορούν μεταξύ άλλων το γάμο και το διαζύγιο, τις σχέσεις γονέων και παιδιών 

Τα νομοσχέδια

Σύμφωνα με τα όσα προωλέπει το πρώτο νομοσχέδιο, τροποποιείται το άρθρο 111 του Συντάγματος, προκειμένου το οικογενειακό δικαστήριο από τριμελές να γίνει μονομελές, για την εξοικονόμηση δικαστικού χρόνου κα ταχύτερης απονομής δικαιοσύνης. 

Σε δεύτερο νομοσχέδιο, τροποποιείται ο Περι Απόπειρας Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του Γάμου Νόμος, για να αποτελεί λόγο λύσης του γάμου, χωρίς τη γνωστοποίηση στον οικείο επίσκοπο πριν από την καταχώριση αίτησης διαζυγίου ή άσκηση οικογενειακής βίας, όταν εκκρεμεί ποινική διαδικασία ή έχει εκοδθεί καταδικαστική απόφαση. Περιορίζεται ο ρόλος της Εκκλησίας από τους τρείς μήνες στις έξι εβδομάδες. 

Το τρίτο νομοσχέδιο, αφορά στην τροποποίηση του περί Γάμου Νόμου, προκειμένου να ρυθμιστούν θέματα που προνοούν μεταξύ άλλων την τέλεση γάμου και τους λόγους λύσης του γάμου. Σύμφωνα με τη σχετική τροποποίηση που υπερψηφίστηκε, θεσμοθετείται η καταχώρηση αίτησης για συναινετικό διαζύγιο με συνοπτικές διαδικασίες. Ακόμη, μειώνεται σημαντικά το χρονικό διάστημα που απαιτείται να βρίσκεται ένα ζευγάρι σε διάσταση, προκειμένου να τεκμαίρεται ο κλονισμός των σχέσεων από τα τέσσερα στα δυο χρόνια, και η μείωση του χρονικού διαστήματος των επιτρεπτών μικρών διακοπών του προβλεπόμενου χρόνου διάστασης των συζύγων από τους έξι στους τέσσερις μήνες.

Το τέταρτο νομοσχέδιο, τροποποιεί τον Περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμο, ως προς τα προσόντα, τις εξουσίες και τα καθήκοντα των δικαστών του Οικογενειακού Δικαστηρίου.

Share this post