Η τοπική των Σμυρναίων Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αγίων Πολυκάρπου και Φωτεινής

Η τοπική των Σμυρναίων Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αγίων Πολυκάρπου και Φωτεινής

Τήν ετησίαν μνήμην, αγομένην τήν 23ην Φεβρουαρίου, τού μεγάλου Αποστολικού Πατρός, μαθητού τού Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου καί Ευαγγελιστού, συνομίλου τού Αγίου Ιγνατίου, τού Θεοφόρου, Επισκόπου Αντιοχείας, Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Πολυκάρπου, Επισκόπου Σμύρνης, τιμά η τοπική τών Σμυρναίων Εκκλησία.

ΦΩΤΟ: Ι.Μ. Σμύρνης

Αι Ιεραί Ακολουθίαι θά τελεσθούν, προεξάρχοντος τού Σεβ. Ποιμενάρχου ημών, Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, κατά τό ακόλουθον πρόγραμμα:

Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022
18:30 Μέγας Εσπερινός μετ αρτοκλασίας

Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022
09:00 Όρθρος – Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
Τόν Θείον Λόγον θά κηρύξη ο εορτάζων Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Πολύκαρπος Θεοφάνης. Κατά τάς Ιεράς Ακολουθία θά τεθή εις προσκύνησιν απότμημα εκ τών ιερών λειψάνων τού Αγίου Πολυκάρπου.

——
Γνωρίζεται ότι τήν Πέμπτην, 24ην Φεβρουαρίου ε.έ., επέτειον τής Α΄ καί Β΄ Ευρέσεως τής Κεφαλής τού Τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστού Ιωάννου, τελείται εν τώ Ιερώ ημών Ναώ η Θεία Λειτουργία, χοροστατούντος τού Σεβ. Ποιμενάρχου ημών Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου (ώρα ενάρξεως 09:00).
——

Τό Σάββατον τών Ψυχών πρό τής Κυριακής τού Απόκρεω

Φέρεται εις γνώσιν τών ευσεβών Ορθοδόξων Χριστιανών ότι τό εσπέρας τής 25ης Φεβρουαρίου ε.έ. καί ώραν 18:30 τελείται εν τώ Ιερώ Ναώ Αγίας Φωτεινής Σμύρνης ο Εσπερινός τού Σαββάτου τών Ψυχών, μετά τό πέρας τού οποίου θά τελεσθή Τρισάγιον υπέρ τών απ αιώνος αναπαυομένων πατέρων καί αδελφών ημών υπό τού Σεβ. Ποιμενάρχου ημών, Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου.


Τήν δε επομένην, 26ην ιδίου, τελεσθήσεται εν τώ Ορθοδόξω Κοιμητηρίω Σμύρνης (Adres. Meric Mah., Kemalpasa Cad., 35090 Bornova), Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξαρχούσης τής Α. Σεβασμιότητος, τού Ποιμενάρχου ημών κ. Βαρθολομαίου, μετά τήν απόλυσιν τής οποίας θά αναγνώση ούτος Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως τών εκεί τήν κοινήν Ανάστασιν προσδοκώντων πατέρων ημών (ώρα ενάρξεως 09:00). Διά τούς επιθυμούντας όπως αναγνώσουν Τρισάγιον επί τών τάφων προσφιλών νεκρών οι εφημέριοι τής Ορθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης θά ευρίσκωνται εν τώ Κοιμητηρίω πρός εξυπηρέτησιν αυτών, μετά τό τέλος τής Θείας Λειτουργίας καί μέχρις ώρας 14:00.

Η ετησία μνήμη τής Αγίας Φωτεινής

                                                                                     ΦΩΤΟ: Ι.Μ. Σμύρνης
Τήν 26ην Φεβρουαρίου άγεται η ετησία μνήμη τής Αγίας Φωτεινής, προστάτου καί συμπολιούχου τής Σμύρνης. Επειδή εφέτος συμπίπτει πρός τό Σάββατον τών Ψυχών, η πανήγυρις αυτής θά τελεσθή, τήν επομένην, Κυριακήν 27ην ιδίου, τού Απόκρεω, προεξάρχοντος τού Σεβ. Ποιμενάρχου ημών, Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, κατά τό ακόλουθον πρόγραμμα:

Σάββατον 26 Φεβρουαρίου 2022
18:30 Μέγας Εσπερινός μετ αρτοκλασίας

Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022
09:00 Όρθρος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία

Τόν Θείον Λόγον θά κηρύξη ο νέος Ιερατικώς Προϊστάμενος τής Ορθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης, Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Πολύκαρπος Θεοφάνης.

Share this post