Η θέση του Τμἠματος Φυλακών για την μη εγκατάσταση συστήματος απενεργοποίησης κινητών.

Η θέση του Τμἠματος Φυλακών για την μη εγκατάσταση συστήματος απενεργοποίησης κινητών.

Η καθυστέρηση στην άφιξη του λειτουργού της ΗΜΥ και η αποχώρηση του ανάδοχου, ο λόγος για τον οποίο δεν άρχισε σήμερα η αναβάθμιση του συστήματος απενεργοποίησης κινητών στις Φυλακές αναφἐρει σε ανακοίνωση της η διεύθυνση των Φυλακών.

*Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης:

“Είναι πραγματικά με έκπληξη και προβληματισμό που διαπιστώνουμε ότι η Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία χωρίς να αναμένει να λάβει οποιαδήποτε απάντηση στην επιστολή την οποία απέστειλε σήμερα η ώρα 1300, αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους το συνεργείο του ανάδοχου αποχώρησε από τις Φυλακές, προχώρησε στην έκδοση ανακοίνωσης προφανώς με σκοπό τη δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων, επιρρίπτοντάς κατά τρόπο απαράδεκτο και αβάσιμο ευθύνες στο Τμήμα Φυλακών. Για το σκοπό αυτό θεωρούμε αναγκαίο να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:

Ενώ οι αρμόδιοι λειτουργοί των Φυλακών ανέμεναν σήμερα τον ανάδοχο με το συνεργείο του από τις 7:30 το πρωί όπως είχε προγραμματιστεί, εντούτοις η ανάδοχος εταιρεία προσήλθε στις Φυλακές μεταξύ των ωρών 7:50 – 08:20 και άρχισε η διαδικασία εισόδου, εν αναμονή του Υπεύθυνου Συντονιστή από το Τμήμα ΗΜΥ που θα μετέφερε στις Φυλακές τον εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για το έργο. Ο εν λόγω λειτουργός της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας προσήλθε στο Τμήμα Φυλακών στις 10:40 το πρωί, δηλαδή 3 ώρες μετά, αφού εν τω μεταξύ το συνεργείο του ανάδοχου είχε ήδη αποχωρήσει αυτοβούλως από τις Φυλακές στις 09:09. Η καθυστέρηση στη μεταφορά του εξοπλισμού από το Τμήμα ΗΜΥ στις Φυλακές είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο αναχώρησε το συνεργείο του ανάδοχου και δεν άρχισε αναβάθμιση του συστήματος σήμερα και καμία σχέση έχει με τους λειτουργούς του Τμήματος Φυλακών, οι οποίοι εργάζονται υπερωριακά και περίμεναν για 3 ώρες τον λειτουργό του ΗΜΥ χωρίς αποτέλεσμα.

Το Τμήμα Φυλακών ουδέποτε αρνήθηκε την είσοδο του συνεργείου του ανάδοχου στο χώρο των Φυλακών. Ο έλεγχος που διενεργείται κατά την είσοδο στο χώρο των Φυλακών γίνεται με βάση τα στοιχεία και πιστοποιητικά που η ίδια η Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία καθόρισε στην επιστολή της, ημερομηνίας 5/8/2022 και το αναθεωρημένο πρόγραμμα υλοποίησης που υποβλήθηκε στις 6/9/2022.   

Θεωρούμε επιτακτική ανάγκη να υπενθυμίσουμε ότι το Τμήμα Φυλακών από τις 5/1/2021 έχει αποστείλει συνολικά 35 επιστολές για αναβάθμιση του συστήματος, χωρίς όμως ανταπόκριση. Ωστόσο μετά την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας που αποσαφηνίζει τις ευθύνες και για το ποιος είναι υπεύθυνος για τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρήθηκε, η Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία θυμήθηκε να κινητοποιηθεί για την αναβάθμιση του συστήματος η οποία έπρεπε να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2022. Μέχρι το έργο να ολοκληρωθεί, σύμφωνα με επιστημονικά άρθρα θα περάσουμε στην τεχνολογία 6G και άγνωστο αν η επόμενη αναβάθμιση θα καθυστερήσει άλλα δύο χρόνια όπου ενδεχομένως στη ζωή μας να έρθει νεότερη τεχνολογία.

Θεωρούμε υποχρέωση μας για αποκατάσταση πλέον της αλήθειας να αναφέρουμε ότι από το 2015 που εμείς ζητήσαμε επιτακτικά την εγκατάσταση συστήματος απενεργοποίησης κινητών, μέχρι σήμερα έχουμε αποστείλει συνολικά 84 επιστολές προς τους αρμόδιους, ωστόσο όπως καταγράφει η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή το σύστημα εγκαταστάθηκε με σχεδόν 21 μήνες καθυστέρηση και οι καθυστερήσεις δυστυχώς συνεχίζονται μέχρι σήμερα.

Διερωτόμαστε γιατί δεν υπήρξε νωρίτερα κινητοποίηση και γιατί δεν υπήρχε ανταπόκριση μετά από 35 επιστολές που αποστείλαμε. Για αυτές τις 35 επιστολές και για την καθυστέρηση, η Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία δεν έκρινε αναγκαία την έκδοση ανακοίνωσης”.

Η απάντηση της ΗΜΥ

Σε απάντηση της ανακοίνωσης του Τμήματος Φυλακών αναφορικά με την αναβάθμιση του συστήματος απενεργοποίησης στις φυλακές και την άρνηση της Διεύθυνσης των Φυλακών σήμερα να επιτρέψει την είσοδο στον ανάδοχο, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (ΗΜΥ) ανακοινώνει ότι:

“Δεν προβλέπεται στη σύμβαση η παρουσία λειτουργού του ΗΜΥ για την έναρξη των εργασιών από τον ανάδοχο και θα έπρεπε να επιτραπεί η είσοδος.

Εν πάση περιπτώση, υπάρχουν λειτουργοί του ΗΜΥ οι οποίοι εργάζονται στις φυλακές και οι οποίοι θα μπορούσαν να καλεστούν από τη Διεύθυνση για να συνοδεύσουν τον ανάδοχο εάν το επιθυμούσε.

Σε κάθε περίπτωση, αύριο, τόσο ο ανάδοχος όσο και εκπρόσωπος του ΗΜΥ που ήδη προσφέρει τις υπηρεσίες του στις φυλακές θα είναι εκεί για να ξεκινήσουν οι εργασίες”.

Share this post