Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου για το θέμα του Καθηγητή Niyazi Kızılyürek

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου για το θέμα του Καθηγητή Niyazi Kızılyürek

Το Συμβούλιο της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών θεωρεί ζωτικής σημασίας την προστασία της αυτονομίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και τη διατήρηση εκ μέρους των πολιτικών αρχών του σεβασμού προς το Πανεπιστήμιο και τους θεσμούς του.

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου νιώθει, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της, ” την ιδιαίτερη υποχρέωση και ανάγκη να τοποθετηθεί για το ζήτημα που έχει ανακύψει σχετικά με την παραχώρηση άδειας άνευ αποδοχών στο μέλος της και πρώην Κοσμήτορα της Σχολής, Καθηγητή Niyazi Kızılyürek, μετά την εκλογή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο”.

Στην ανακοίνωση σημαιώνονται τα ακόλουθα:

“Το Συμβούλιο της Σχολής πιστεύει ότι το νομικό ζήτημα που προέκυψε επιβάλλεται να επιλυθεί στο πλαίσιο ενός κόσμιου και παραγωγικού διαλόγου, καλή τη πίστη, μακριά από πολιτικές, κομματικές ή άλλες σκοπιμότητες. Επίσης καταδικάζει τις οξείες, προσβλητικές και απαράδεκτες λεκτικές επιθέσεις βουλευτών και μελών της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής κατά του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, των μελών της Συγκλήτου και του Πανεπιστημίου εν γένει. Η έκδοση «τελεσιγράφων συμμόρφωσης» και η εκτόξευση απειλών για οικονομικές κυρώσεις και κίνηση διαδικασίας διερεύνησης ποινικών ευθυνών υποβιβάζουν με τρόπο ανοίκειο το διεθνές κύρος που κατέκτησε με κόπο το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στα μάτια της Κυπριακής κοινωνίας όμως, υποβιβάζουν και όσους εκδίδουν τέτοια τελεσίγραφα και εκτοξεύουν τέτοιου είδους απειλές.

Το Συμβούλιο της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών θεωρεί ζωτικής σημασίας την προστασία της αυτονομίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και τη διατήρηση εκ μέρους των πολιτικών αρχών του σεβασμού προς το Πανεπιστήμιο και τους θεσμούς του. Τέλος, θεωρεί επιτακτική την ανάγκη για αποφυγή ενός κλίματος πόλωσης που υπονομεύει την ερευνητική, κοινωνική και δημόσια προσφορά του Πανεπιστημίου Κύπρου, διαταράσσει την εμπιστοσύνη στην ευθυκρισία και την ψυχραιμία των πολιτικών αρχών του τόπου και μολύνει την ποιότητα του δημόσιου λόγου.  Περαιτέρω, απειλές εναντίον δημοσίων θεσμών οι οποίες εκφέρονται από Κοινοβουλευτικές Επιτροπές παραβιάζουν θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου, στο οποίο η κρατική εξουσία πρέπει να αυτοελέγχεται και να αυτοπεριορίζεται. 

Σε κάθε περίπτωση, ο ειλικρινής διάλογος και όχι οι λεκτικές επιθέσεις και η απαξίωση δημοσίων θεσμών, είναι μια διαδικασία που αναβαθμίζει την ποιότητα του δημόσιου λόγου και το κύρος όλων των θεσμών”.

Share this post