Η Πολιτική Εκπροσώπηση των Κούρδων στην Τουρκία

Η Πολιτική Εκπροσώπηση των Κούρδων στην Τουρκία

 Στη βάση των δεδομένων έρευνας ανάμεσα σε περισσότερα  350 άτομα στηρίζεται το νέο βιβλίο του Cengiz Gunes*, με τίτλο : “Η Πολιτική Εκπροσώπηση των Κούρδων στην Τουρκία”, που εκδόθηκε στα αγγλικά από τον οίκο I.B. Tauris στη  σειρά “Κουρδικές Σπουδές” . Όπως αναφέρει ο εκδοτικός οίκος ” είναι το πρώτο βιβλίο που παρέχει μια εις βάθος ανάλυση των κουρδικών στάσεων από διάφορα τμήματα της κουρδικής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των ελίτ, των επιχειρηματικών και επαγγελματικών τάξεων, των γυναικών και των ακτιβιστών νέων. Είναι ένα οικείο πορτρέτο του πώς αντιμετωπίζουν σήμερα οι Κούρδοι τις προκλήσεις και τις δυσκολίες της πολιτικής εκπροσώπησης”.
Καθ ‘όλη την δεκαετία του 1960 και του 1970, η Τουρκία διώκει αδιάκοπα οποιαδήποτε μορφή κουρδικής διαφωνίας. Αυτό οδήγησε στη ριζοσπαστικοποίηση ενός αυξανόμενου αριθμού Κούρδων, στην άνοδο του κουρδικού εθνικού κινήματος και στην εξέγερση του ΡΚΚ εναντίον της Τουρκίας. Ο πολιτικός ακτιβισμός των Κούρδων ή γύρω από τα κουρδικά πολιτικά αιτήματα συνεχίζει να αντιμετωπίζεται με βαθιές υποψίες από το πολιτικό κατεστημένο της Τουρκίας και να περιορίζεται αυστηρά.

 

Παρ ‘όλα αυτά, το φιλο-κουρδικό δημοκρατικό κίνημα εμφανίστηκε, παρέχοντας στους Κούρδους ένα κανάλι για να εκπροσωπούνται και να διατυπώνουν τα αιτήματά τους. Αυτό το βιβλίο αποτελεί έγκαιρη συμβολή στη συζήτηση για την πολιτική εκπροσώπηση των Κούρδων στην Τουρκία, εντοπίζοντας τις διάφορες μορφές που έχει λάβει από το 1950. Το βιβλίο υπογραμμίζει πώς οι μετασχηματισμοί στην κουρδική κοινωνία επηρέασαν τους τύπους των παραγόντων που εμπλέκονται στην πολιτική και τους δρόμους, τις οργανώσεις και δίκτυα που χρησιμοποιούν οι Κούρδοι για να προκαλέσουν το κράτος. 

Table of contents

Foreword by Thomas Jeffrey Miley with Luqman Guldivê
Preface
Introduction: Political representation of Kurds in Turkey
Chapter 1: Kurdish Political Parties and representation of the Kurds in Turkey
Chapter 2: Kurds and Electoral Politics in Turkey
Chapter 3: Tribes and Political Representation
Chapter 4: Religious Groups and Political Representation
Chapter 5: The Modern Classes and Political Representation
Chapter 6: Women and Youth and Political Representation
Chapter 7: Comment: Representative Democracy and the Democratic Confederal Project by Thomas Jeffrey Miley with Luqman Guldivê
Conclusions: Re-thinking Kurdish Political Representation in Turkey
Bibliography
Index

Reviews

“Recent developments in the Middle East have carried the Kurds to the forefront of regional and global politics. Who are the Kurds? Who represents them? Who speaks for them? This book offers a timely, well-written, and comprehensive answer to this important question.” –  Mehmet Gurses, Professor of Political Science, Florida Atlantic University, USA.

Cengiz Gunes   είναι  αναπληρωτής λέκτορας Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ανοιχτού Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στην Ιδεολογία και το Πρόγραμμα Ανάλυσης Λόγου το 2010 στο Τμήμα Κυβέρνησης, Πανεπιστήμιο του Essex. Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό στην Ακαδημαϊκή Πρακτική, The Open University, UK

Share this post