Η Ορθόδοξη Κοινότητα Σμύρνης γιόρτασε την μνήμη του Αγίου Βουκόλου

Η Ορθόδοξη Κοινότητα Σμύρνης γιόρτασε την μνήμη του Αγίου Βουκόλου

Εωρτάσθη και εφέτος η μνήμη του Αγίου Βουκόλου, πρώτου, κατά την παράδοσιν, Επισκόπου Σμύρνης, μαθητού υπάρξαντος του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, εις την Σμύρνην. Λόγω των περιοριστικών μέτρων εξ αιτίας της πανδημίας του κορωνοιού και της ως εξ αυτής καθολικής απαγορεύσεως κυκλοφορίας καθ’ έκαστον Σαββατοκύριακον, όλαι αι Ιεραί Ακολουθίαι της ετησίας μνήμης του Αγίου ετελέσθησαν εις τον Ι. Ναόν Αγίας Φωτεινής, προεξάρχοντος του οικείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου.

 

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος, μετέβη νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής, 5ης ιδίου, εις τον ιστορικόν Ναόν του Αγίου Βουκόλου εν Μπασμανέ Σμύρνης και ανέγνω Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των εκ των προκατόχων του, από Κρήτης και Φιλιππουπόλεως Σμύρνης Χρυσάνθου, κατά την το δεύτερον (1857-1869) εν Σμύρνη αρχιερατείαν του οποίου εθεμελιώθη ο Ναός του Αγ. Βουκόλου (1866), και του από Αγχιάλου Σμύρνης Βασιλείου, ο οποίος και ωλοκλήρωσε τον Ναόν (1887) και αφιέρωσεν αυτόν και εις τον Άγιον Πολύκαρπον, καθιερώσας την μνήμην αυτού ως επίσημον αργίαν της Εκκλησίας των Σμυρναίων. Ωσαύτως εμνημόνευσε και τους κτίτορας του Ναού, τους ιερατεύσαντας και διακονήσαντας εις αυτόν, τους αειμνήστους επιτρόπους, τα μέλη της Αγαθοεργού Αδελφότητος, η οποία μνημονεύεται εις το υπέρθυρον αυτού, και τους εκδημήσαντας ενορίτας.      

 

Το απόγευμα της Παρασκευής ετελέσθη ο Μέγας Εσπερινός, συμπροσευχομένου του παρεπιδημούντος εις Σμύρνην Θεοφιλ. Επισκόπου Ευδοκιάδος κ. Αμβροσίου, Πρωτοσυγκελλεύοντος της Ι. Μητροπόλεως Πισιδίας, κατά τον οποίον ηυλογήθη υπό του Ποιμενάρχου αρτοκλασία υπέρ υγιείας και μακροημερεύσεως του Προέδρου, Εντιμ. κ. Γεωργίου Θεοδωρίδου, και των μελών της Ορθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης. Την εσπέραν της ιδίας, ετελέσθη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, διά να δοθή εις τους πιστούς η δυνατότης συμμετοχής εις την πανήγυριν της μνήμης του προστάτου των Αγίου.

Την κυριώνυμον ημέραν, Σάββατον, 6ην Φεβρουαρίου, ετελέσθη υπό του Σεβ. κ. Βαρθολομαίου η Θεία Λειτουργία, κεκλεισμένων των θυρών λόγω της απαγορεύσεως της κυκλοφορίας, ο οποίος εχοροστάτησε και κατά τον Μ. Εσπερινόν της αυτής ημέρας, ετέλεσε δε και την Θείαν Λειτουργίαν, της επομένης, 7ης ιδίου, επί τοις μεθεόρτοις της μνήμης του Αγίου.

 


Καθ’ όλας τας Ιεράς Ακολουθίας ετέθη εις προσκύνησιν απότμημα Ι. Λειψάνου του Αγίου Βουκόλου, το οποίον είχε κομίσει και αφιερώσει εις την Ι. Μητρόπολιν Σμύρνης προ τριετίας ο αείμνηστος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης Ιωάννης, υπέρ αναπαύσεως του οποίου ανεγνώσθη Τρισάγιον μετά την απόλυσιν της Θείας Λειτουργίας της κυριωνύμου ημέρας της μνήμης του Αγίου.

 

Share this post