Η μοναχή Φιλουμένη νέα Καθηγουμένη της Ι.Μ. Αγίου Νικολάου Ορούντης

Η μοναχή Φιλουμένη νέα Καθηγουμένη της Ι.Μ. Αγίου Νικολάου Ορούντης

Ἡ ἱερὰ Μητρόπολις Μόρφου ἀνακοινώνει ὅτι, συμφώνως πρὸς τὸν ἐν ἰσχύι Καταστατικὸν Χάρτην τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου (Λευκωσία 2010) καὶ τὰ ἰσχύοντα μοναστικὰ τυπικά, μετὰ τὴν τέλεσιν τοῦ τεσσαρακονθημέρου μνημοσύνου τῆς ἀειμνήστου κεκοιμημένης μοναχῆς Ἰουστίνης, πρώτης Καθηγουμένης τῆς ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Ὀρούντης τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Μητροπόλεως, συνῆλθεν ἡ Ἀδελφότης τῆς Μονῆς τὴν παρελθοῦσαν Πέμπτην, 11.08.2022, πρὸς ἐκλογὴν νέας Καθηγουμένης.

Ὡς ἐκπρόσωποι τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου, πρὸς διακρίβωσιν τῆς ἐγκυρότητος τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας, ὡρίσθησαν καὶ παρίσταντο ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως, ἀρχιμανδρίτης Φώτιος Ἰωακείμ, καὶ ὁ ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Μαραθάσης, ἀρχιμανδρίτης Ἰάκωβος Καλογήρου.

Γενομένης τῆς σχετικῆς ψηφοφορίας, ἐξελέγη παμψηφεὶ ὡς Καθηγουμένη ἡ μοναχὴ Φιλουμένη.

Ἐν συνεχείᾳ, τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ψηφοφορίας κοινοποιήθηκε πρὸς τὸν Μητροπολίτην Μόρφου κ. Νεόφυτον, ὁ ὁποῖος καὶ ἐνέκρινε τὴν νεοεκλεγεῖσαν Καθηγουμένην καὶ τῆς εὐχήθηκε καλὴν στερέωσιν καὶ ἐνίσχυσιν εἰς τὸ βαρυσήμαντον διακόνημά της. 

Ὁ Πανιερώτατος θὰ ἀπαντήσει προσεχῶς καὶ γραπτῶς πρὸς τὴν ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Νικολάου καὶ θὰ καθορίσει τὴν ἐν καιρῷ τῷ δέοντι ἡμερομηνίαν προχειρίσεως τῆς μοναχῆς Φιλουμένης εἰς Καθηγουμένην. Μέχρι τότε, ἡ ἀδελφὴ Φιλουμένη θὰ ἐκτελεῖ χρέη Προϊσταμένης τῆς Μονῆς.

Ἡ Μητρόπολις Μόρφου εὔχεται πρὸς τὴν νεοεκλεγεῖσαν μοναχὴν Φιλούμενην καλὴν δύναμιν καὶ ὅπως ἀκολουθήσει τὰ ἴχνη τῆς μακαριστῆς ὁσίας της Γεροντίσσης εἰς τὴν διαποίμανσιν τῆς νεοπαγοῦς Ἀδελφότητος.

Ἐπισκοπεῖον Μόρφου, τῇ 16ῃ Αὐγούστου 2022,
Ἀνάμνησις τῆς ἐξ Ἐδέσσης μετακομιδῆς τῆς ἀχειροποιήτου Εἰκόνος,
ἤγουν τοῦ ἁγίου Μανδηλίου, καὶ τοῦ ἀγίου μάρτυρος Διομήδους.

Share this post