Η Μαριλένα Ραουνά διορίστηκε Προεδρικός Επίτροπος για το Διπλωματικό Γραφείο Χριστοδουλίδη

Η Μαριλένα Ραουνά διορίστηκε Προεδρικός Επίτροπος για το Διπλωματικό Γραφείο Χριστοδουλίδη

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, διόρισε την Μαριλένα Ραουνά ως Προεδρικό Επίτροπο προκειμένου αυτή να μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά της ως Διευθύντρια του Διπλωματικού του Γραφείου. Ο διορισμός αυτός δεν αφορά κάποια από τις θέσεις των Επιτρόπων που δεν έχουν πληρωθεί.

Όπως δημοσιεύεται σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με την Πράξη του υπ’ αριθμό 357/2023, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2023, διόρισε την Μαριλένα Ραουνά ως Προεδρικό Επίτροπο από την 1η Μαρτίου 2023.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ ο διορισμός αυτός δεν αφορά κάποια από τις θέσεις των Επιτρόπων που δεν έχουν πληρωθεί. Έγινε προκειμένου η κ. Ραουνά, η οποία δεν είναι μέλος της διπλωματικής υπηρεσίας ή δημόσιος υπάλληλος, να μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά της ως Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου, σύμβουλος για θέματα ΕΕ που προετοιμαζει τον Πρόεδρο για τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια και αποτελεί το σημείο επαφής στην Προεδρία για θέματα ΕΕ, και Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Share this post