Η Κύπρος στην 19η Ευρωπαϊκή Συνάντηση των ατόμων που βιώνουν την φτώχεια

Η Κύπρος στην 19η Ευρωπαϊκή Συνάντηση των ατόμων που βιώνουν την φτώχεια

Πραγματοποιήθηκε  η 19η Ευρωπαϊκή Συνάντηση των ατόμων που βιώνουν την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom, κάτω από το συντονισμό του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ενάντια στη Φτώχεια, στην οποία συμμετείχαν 28 συνολικά χώρες με περισσότερους από 260 συμμετέχοντες.

Η συνάντηση έθεσε προτεραιότητες σε σχέση με τέσσερα συγκεκριμένα θέματα, για τα οποία τα άτομα που βιώνουν την φτώχεια εξέφρασαν τις απόψεις τους, μίλησαν για τα βιώματα τους και για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Τα θέματα που απασχόλησαν την συνάντηση ήταν τα ακόλουθα:

 

  • Στέγαση
  • Πρόσβαση σε επαρκές ελάχιστο εισόδημα
  • Ποιοτικές υπηρεσίες υγείας
  • Ψηφιοποίηση – Πως δηλαδή επηρεάζει η πρόσβαση στο διαδίκτυο, η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές συσκευές και η γνώση της χρήσης τεχνολογίας την δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε Κυβερνητικές υπηρεσίες.

 

Η Κύπρος συμμετείχε στην συνάντηση με τρία άτομα που βιώνουν τη φτώχεια εκπροσωπώντας τρεις διαφορετικές ευάλωτες ομάδες. Συνταξιούχους, αιτητές του ελαχίστου εισοδήματος και μονογονεϊκές οικογένειες, ομάδες οι οποίες αντιμετωπίζουν ωστόσο κοινά προβλήματα και καταστάσεις.

Τα συμπεράσματα και τα μηνύματα του Ευρωπαϊκού συνεδρίου αντικατοπτρίζουν την εικόνα της φτώχειας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία δυστυχώς τον 21ο αιώνα παρουσιάζει αδιανόητες συνθήκες διαβίωσης για περισσότερα από 119 εκατομμύρια ανθρώπους. 

Η πρόσβαση σε επαρκή, ποιοτική και οικονομικά εφικτή στέγαση αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα και σαν τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από όλες τις χώρες. Τα κράτη θα πρέπει να διασφαλίζουν στέγη για όλους, ούτω ώστε να μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς και χωρίς να εκτίθενται σε κινδύνους για την υγεία τους ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πανδημίας. Τα κόστη ενοικίασης και απόκτησης οικίας είναι δυσανάλογα με τους μισθούς και τις συντάξεις, δημιουργώντας αλυσιδωτές αρνητικές επιδράσεις και κατ’ επέκταση περιορισμούς στην ελευθερία των πολιτών. 

Η πρόσβαση σε επαρκές ελάχιστο εισόδημα παρουσιάζει σοβαρά ελλείμματα σε αρκετές χώρες,  ενώ ταυτόχρονα εντοπίζονται μεγάλες αποκλίσεις και λανθασμένες προσεγγίσεις μέσα από προσπάθειες εξοικονόμησης πόρων και αποφυγής εκμετάλλευσης των συστημάτων, οι οποίες όμως αποκλείουν πολίτες που ζητούν στήριξη που έχουν απόλυτη ανάγκη και είναι ουσιαστικά δικαιούχοι. Η Ευρωπαϊκή οδηγία για το ελάχιστο εισόδημα αναμένεται ότι θα διορθώσει στρεβλώσεις και θα συμβάλει ουσιαστικά στην μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Το θέμα της παροχής υπηρεσιών υγείας αποτελεί προτεραιότητα ειδικά κατά την περίοδο που διανύουμε με την πανδημία να επηρεάζει όλες τις χώρες. Το γενικότερο συμπέρασμα είναι ότι η ελλειμματική κάλυψη επηρεάζει περισσότερο τους φτωχούς και θα πρέπει να διαμορφωθεί στρατηγική η οποία θα περιλαμβάνει τόσο τις οδοντιατρικές υπηρεσίες, όσο και τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, αλλά και όλα τα απαραίτητα φάρμακα.

Η ψηφιοποίηση αποτελεί ένα ζήτημα με θετικές αλλά και αρνητικές προεκτάσεις, το οποίο θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε ως θετική απόκλιση, σε μια προσπάθεια να παρέχουμε ευκολότερη πρόσβαση σε όλες ανεξαίρετα τις υπηρεσίες και επιδόματα, χωρίς ιδιαίτερες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των αρμοδίων τμημάτων, σε συνδυασμό με την δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας δημιουργούν προϋποθέσεις για πιο δίκαιη και ισότιμη εξυπηρέτηση αυτών που έχουν ανάγκη.

Συνοψίζοντας, οι εργασίες της συνάντησης έχουν αναδείξει ότι η διακρατική και συμμετοχική προσέγγιση παρέχει την δυνατότητα για διαμόρφωση πολιτικών που θα συμβάλουν στη κοινωνική δικαιοσύνη. Μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα πιο συμμετοχικό μέλλον, μαθαίνοντας από τις εμπειρίες και τα βιώματα και συνεπώς δημιουργώντας οικονομίες για ανθρώπους και όχι για κέρδη.

Share this post