Η Κύπρος προετοιμάστηκε κατάλληλα για το Brexit, διαβεβαιώνει το ΥΠΕΞ

Η Κύπρος προετοιμάστηκε κατάλληλα για το Brexit, διαβεβαιώνει το ΥΠΕΞ

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε τα μεσάνυχτα (ώρα Βρυξελλών)  από την Ευρωπαϊκή  Συνεπώς, θα πάψει να είναι Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα αποτελείται πλέον από τα υπόλοιπα 27 Κράτη Μέλη. “Η Κύπρος, όπως και ολόκληρη η ΕΕ, έχει εκφράσει τη λύπη της για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, ωστόσο σέβεται την σχετική απόφαση της χώρας” , αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την ίδια στιγμή, προστίθεται, ” προσβλέπουμε στην επόμενη μέρα και στο άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου στις σχέσεις της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο”.
*Στην ανακοίνωση αναφέρονται και τα ακόλουθα:

Από την 1 Φεβρουαρίου 2020, τίθεται σε ισχύ η Συμφωνία Αποχώρησης, η οποία διασφαλίζει την ομαλή αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου με σκοπό την παροχή ασφάλειας δικαίου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Συμφωνία αυτή, που επετεύχθη από κοινού, προστατεύει εφ’ όρου ζωής τα δικαιώματα των 3 και πλέον εκατομμυρίων πολιτών ΕΕ που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και του 1 και πλέον εκατομμυρίου βρετανών πολιτών στην ΕΕ, διασφαλίζει την αμοιβαία εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από την ΕΕ και από το Ηνωμένο Βασίλειο ενόσω το τελευταίο ήταν μέλος της Ένωσης και ρυθμίζει μια σειρά άλλων ζητημάτων που σχετίζονται με το διαχωρισμό, ώστε να διασφαλιστεί με εύτακτη αποχώρηση.

Λονδίνο, Αναστασιάδης- Τερέζα Μέϊ

Η Συμφωνία περιλαμβάνει επίσης Πρωτόκολλα σχετικά με (α) τη μελλοντική συνεργασία Ισπανίας – Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέση με το Γιβραλτάρ, (β) την προστασία της ειρηνευτικής συμφωνίας και την αποφυγή δημιουργίας σκληρού συνόρου στη νήσο της Ιρλανδίας, και (γ) τη διασφάλιση συνέχισης της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ με στόχο την προστασία των συμφερόντων των Κυπρίων και άλλων πολιτών ΕΕ στις περιοχές των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, ως προς τις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο, το σχετικό Πρωτόκολλο της Συμφωνίας Αποχώρησης διασφαλίζει ότι το δίκαιο της ΕΕ, στους τομείς που ορίζονται στο Πρωτόκολλο 3 της Πράξης Προσχώρησης της Κύπρου στην ΕΕ, θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται στις περιοχές των Βάσεων, ώστε να διασφαλισθούν τα συμφέροντα και να μην επηρεαστεί η καθημερινότητα των πολιτών που ζουν, εργάζονται ή διέρχονται από τις περιοχές των Βάσεων. Παράλληλα, το Πρωτόκολλο επεκτείνει την αρμοδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εφαρμογή και την επιβολή του δικαίου της Ένωσης, στους περισσότερους από τους τομείς που καλύπτονται. Συνεπώς, με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ δεν αναμένεται να υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στις ρυθμίσεις και διευθετήσεις που ισχύουν σήμερα για τις Βρετανικές Βάσεις.

Μεταβατική Περίοδος
Ταυτόχρονα, από την 1 Φεβρουαρίου 2020, αρχίζει η μεταβατική περίοδος η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και κατά την οποία θα διατηρηθεί η υφιστάμενη κατάσταση για τους πολίτες, περιλαμβανομένων των φοιτητών, και τις επιχειρήσεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα εκπροσωπείται πλέον στα όργανα και τους θεσμούς της ΕΕ, ωστόσο το δίκαιο της ΕΕ («κοινοτικό κεκτημένο»), περιλαμβανομένων των βασικών ελευθεριών της ενιαίας αγοράς ΕΕ, όπως η ελευθερία διακίνησης και εγκατάστασης προσώπων, κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών ανάμεσα στα Κράτη Μέλη της ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, θα εξακολουθήσει να ισχύει κατά την περίοδο αυτή.

Προσβλέποντας στη διατήρηση στενών εταιρικών δεσμών, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένο Βασίλειο θα διαπραγματευτούν εντός μεταβατικής περιόδου για μια νέα μελλοντική εταιρική σχέση, στη βάση της κοινής Πολιτικής Διακήρυξης. Η Κύπρος, ως Κράτος Μέλος της ΕΕ που απολαμβάνει και μακροχρόνιων δεσμών με το Ηνωμένο Βασίλειο, υποστηρίζει ενεργά την προσπάθεια για μια φιλόδοξη, ευρεία, βαθιά και αμοιβαία επωφελή μελλοντική σχέση, με γνώμονα το συμφέρον της ΕΕ, όλων των Κρατών Μελών, και των πολιτών μας. Όπως σημαντικότατο ρόλο κατά τη διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση της Συμφωνίας Αποχώρησης διαδραμάτισε η αρραγής ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι η ηγεσία όλων των Κρατών Μελών, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, είναι αποφασισμένη να τη διατηρήσει και κατά τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική εταιρική σχέση.

Η Κύπρος έχει προετοιμαστεί καταλλήλως για την εφαρμογή της Συμφωνίας Αποχώρησης, από την 1 Φεβρουαρίου 2020. Ειδική μέριμνα έχει προβλεφθεί για κατοχύρωση των δικαιωμάτων διαμονής των βρετανών πολιτών και των οικογενειών τους που διαμένουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπως προβλέπεται από τη Συμφωνία. Συγκεκριμένες πληροφορίες για τις διαδικασίες μπορούν να εξευρεθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο που φαίνεται πιο κάτω.


Λονδίνο, Αναστασιάδης-Μπόρις Τζόνσον 

Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα θέματα που αφορούν στο Brexit μπορούν να εξευρεθούν στις πιο κάτω ιστοσελίδες:
· Εθνική ιστοσελίδα πληροφόρησης για το Brexit: https://brexit.com.cy/
· Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης: http://www.moi.gov.cy/moi/crmd/crmd.nsf/All/722EE1750D34096DC22584FD002DAC83
· Ευρωπαϊκή Επιτροπή: https://ec.europa.eu/info/brexit_el,

καθώς και από την υπηρεσία Europe Direct της ΕΕ, διαθέσιμη από όλα τα ΚΜ και σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, με δωρεάν κλήση στον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11, η οποία θα είναι, εκτάκτως, διαθέσιμη καθ’ όλο το Σαββατοκύριακο 1-2 Φεβρουαρίου 2020.

Συμφωνία Αποχώρησης

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2019.384.01.0001.01.ELL

Πολιτική Διακήρυξη

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2019.384.01.0178.01.ELL

Share this post