Η GRECO διαπιστώνει αδυναμίες στο «Πόθεν Έσχες» των βουλευτών

Η GRECO διαπιστώνει αδυναμίες στο «Πόθεν Έσχες» των βουλευτών

Η ανάγκη υιοθέτησης ενός κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη της κυπριακής Βουλής , με σκοπό την πρόληψη διαφόρων μορφών διαφθοράς, αλλά και την αντιμετώπιση θεμάτων, όπως η σύγκρουση συμφέροντος και η άσκηση πίεσης (lobbying), επισημαίνεται στη νέα έκθεση της ομάδας κρατών του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της διαφθοράς (GRECO). Στην έκθεση αναφέρεται παράλληλα ότι η δήλωση των περιουσιακών στοιχείων (“Πόθεν Έσχες”) των Βουλευτών θα πρέπει να είναι πιο περιεκτική, ενώ ο έλεγχος αυτών των δηλώσεων πρέπει να ενισχυθεί.

Η πλήρης εφαρμογή όλων αυτών των συστάσεων έχει γίνει «ακόμη πιο επείγουσα», λόγω των πρόσφατων «σοβαρών ισχυρισμών για αδικαιολόγητη επιρροή τρίτων μερών σε ορισμένους Βουλευτές», προστίθεται στην έκθεση, μια αναφορά που παραπέμπει στους πρόσφατους ισχυρισμούς γύρω από το Κυπριακό Πρόγραμμα Επενδύσεων και τις πολιτογραφήσεις ξένων επενδυτών . Από τις 16 συστάσεις που διατυπώθηκαν το 2016, 7 έχουν εφαρμοστεί πλήρως, 6 έχουν υλοποιηθεί μερικώς και 3 παραμένουν ανεφάρμοστες. Οι συστάσεις χρονολογούνται από το 2016 και αφορούν την πρόληψη της διαφθοράς σε σχέση με βουλευτές, δικαστές και εισαγγελείς. Η έκθεση, που δόθηκε στην δημοσιότητα σήμερα, έπεται της αρχικής έκθεσης συμμόρφωσης, η οποία δημοσιεύτηκε το 2018.

Αν και έχουν γίνει κινήσεις προς την κατεύθυνση της απλοποίησης και της αποσαφήνισης των εσόδων και των επιδομάτων, που λαμβάνουν οι Βουλευτές, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει ολοκληρωθεί, αναφέρει η GRECO. Αναγνωρίζεται η εργασία για την προετοιμασία ενός προσχεδίου του κώδικα δεοντολογίας των Βουλευτών, που έχει γίνει από την αρχική έκθεση συμμόρφωσης, όμως, όπως προσθέτει η GRECO, το προσχέδιο ακόμη εξετάζεται από τη Βουλή.

ΦΩΤΟ : ΚΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

«Στο μεταξύ, αρκετές συστάσεις της GRECO για τους Βουλευτές σε σχέση με τη σύγκρουση συμφέροντος, τις επαφές με εκπροσώπους ομάδων άσκησης πίεσης (λομπίστες), τη δήλωση δώρων και την εξειδικευμένη εκπαίδευση κατά της διαφθοράς, δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί ή έχουν εφαρμοστεί μερικώς», προστίθεται.

Όσον αφορά τους δικαστές, η έκθεση της GRECO χαιρετίζει την πρόοδο από την προηγούμενη έκθεση συμμόρφωσης, καθώς ο κώδικας δεοντολογίας για δικαστές έχει καταστεί δεσμευτικός έναντι όλων των δικαστών, δίνοντας τη δυνατότητα πειθαρχικής διαδικασίας σε περίπτωση που υπάρξει παραβίαση. «Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, που έπεται της επίσκεψης του Προέδρου της GRECO στην Κύπρο τον Φεβρουάριο του 2019 και τον εποικοδομητικό διάλογο με τις κυπριακές αρχές» σημειώνεται.

Έκθεση Greco 2020 by ARISTEIDIS VIKETOS

 

 

Share this post