Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μελετήσει κενά στη νομοθεσία περί παιδικής πορνογραφίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μελετήσει κενά στη νομοθεσία περί παιδικής πορνογραφίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δρομολογήσει σύντομα μελέτη για τον εντοπισμό, αφενός νομοθετικών κενών και αφετέρου βέλτιστων πρακτικών και δράσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών στο διαδίκτυο.  Αυτό αναφέρεται σε απάντηση της Επιτροπής προς τον Ευρωβουλευτή Κώστα Μαυρίδη (ΔΗΚΟ, S&D) μετά από παρέμβασή του για την επιτακτική ανάγκη ανάληψης περαιτέρω δράσης από την Επιτροπή για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών μέσω του διαδικτύου. 

Συγκεκριμένα, ο Κύπριος Ευρωβουλευτής, στην παρέμβασή του ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή νομοθεσία αναγνωρίζει ότι οι μέθοδοι των διαδικτυακών εγκληματικών πράξεων αλλάζουν γρήγορα και η δραστηριότητα όσων αναζητούν ή παρέχουν υλικό εκμετάλλευσης παιδιών στο διαδίκτυο αυξάνεται συνεχώς. Ωστόσο, η ευρωπαϊκή νομοθεσία θέτει αυστηρά πλαίσια στη χρήση της τεχνολογίας για την εξακρίβωση και καταπολέμηση εγκληματικών ενεργειών σε βάρος παιδιών, με ενδεχόμενο να προκύπτουν κενά που εκμεταλλεύονται οι εγκληματίες. Επιπλέον, ο κ. Μαυρίδης έθεσε το κατά πόσον ο διαχωρισμός του ορισμού μεταξύ παράνομου περιεχομένου («illegal content») και επιβλαβούς περιεχομένου («harmful content») δυνατόν να αποτελέσει «παράθυρο» διαφυγής τέτοιων εγκληματικών πράξεων εκμετάλλευσης ανηλίκων. 

 

Στην απάντησή της η Επιτροπή επιβεβαίωσε την τοποθέτηση του κ. Μαυρίδη ότι δεν υπάρχει ακόμη εναρμονισμένος ορισμός του τι συνιστά «επιβλαβές  περιεχόμενο» σε επίπεδο ΕΕ και στον βαθμό που το περιεχόμενο δεν είναι παράνομο, δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο.

Τέλος, η Επιτροπή δηλώνει ότι θα δρομολογήσει σύντομα μελέτη για τον εντοπισμό νομοθετικών κενών,  καθώς και βέλτιστων πρακτικών και δράσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών στο διαδίκτυο, αξιολογώντας κατά πόσον η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ αντιμετωπίζει επαρκώς τα ζητήματα αυτά και κατά πόσον υπάρχουν νέα εγκλήματα τέτοιου είδους, που δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς.

 

Share this post