Η εξόδιος ακολουθία του αειμνήστου Μ. Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Τσέτση

Η εξόδιος ακολουθία του αειμνήστου Μ. Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Τσέτση

Τήν 10η πρωινή της Παρασκευής, 7ης Ιουνίου, ετελέσθη στον ιερό ναό του Αγίου Αποστόλoυ των Εθνών Παύλου του εν Σαμπεζύ της Γενεύης Ορθοδόξου Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου η εξόδιος ακολουθίας του αοιδίμου Μεγάλου Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Τσέτση (ΦΩΤΟ ΕΠΑΝΩ Α.Βικέτος)

Της ιεράς ακολουθίας προέστη ο Σεβ. Μητροπολίτης Ελβετίας Μάξιμος, ο και εκπρόσωπος της Α.Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Παρέστησαν ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου κ. Βασίλειος Κοτρότσιος, Γεν. Αρχιερατικός Επίτροπος της Ι. Μητροπόλεως Ελβετίας, ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Φιλάδελφος Καφαλής, Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως Βελγίου, ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Δρ Εμμανουήλ Σημανδηράκης, Ιερ. Προϊστάμενος της Ενορίας Αγίου Δημητρίου Ζυρίχης, ο Αιδεσιμολ. Οικονόμος του Οικουμενικού Θρόνου κ. Αλέξανδρος Ιωσηφίδης, Ιερ. Προϊστάμενος της Ενορίας Αγίου Γερασίμου Λωζάννης, ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ιγνάτιος Παπαδέλλης, εκ Ζυρίχης, οι Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτεροι κ.κ. Alexandre Sadkowsky, Αρχιερατικός Επίτροπος γαλλοφώνων Ενοριών και Ιερ. Προϊστάμενος της γαλλοφώνου Ενορίας Αγίας Αικατερίνης Γενεύης, Αθανάσιος Τοπαρλάκης, Ιερ. Προϊστάμενος της Ενορίας και του Μητροπολιτικού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών Βρυξελλών, και Δημήτριος Μαρτζέλος, Ιερ. Προϊστάμενος της Ενορίας της του Θεού Σοφίας Βασιλείας. Από το ιερό Αναλόγιο έψαλαν ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου κ. Φανούριος Θολιώτης, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Ελβετίας και ο Ιερολ. Διάκονος κ. Δημήτριος Κοτρότσιος.

ΦΩΤΟ: Ι.Μ.Ελβετίας

Προ της απολύσεως της ιεράς εξοδίου ακολουθίας, ο προεξάρχων Σεβ. Μητροπολίτης Ελβετίας Μάξιμος, εκπρόσωπος της Α.Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, εκφώνησε τον επικήδειο λόγο, στον οποίο διεζωγράφισε την  ιερατική προσωπικότητα του σπουδαίου αποιχομένου λευίτου « …τό ἐπώνυμον καί μόνον τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε καί θά παραμείνῃ ταυτόσημον τῆς πατρῴας εὐσεβείας, τοῦ γνησίου ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος, τοῦ ἀνοθεύτου ἱερατικοῦ ἤθους, τῆς φαναριωτικῆς εὐγενείας, τοῦ ἀρχοντικοῦ παραστήματος, τοῦ δωρικοῦ μεγαλείου, ἐν ἄλλοις λόγοις, τῶν στοιχείων ἐκείνων, τά ὁποῖα ὡς πολύτιμοι ψηφῖδες συνθέτουν τό μωσαϊκόν τῆς προσωπογραφίας τοῦ Μεγάλου Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Τσέτση… ». Ανεφέρθη στους σταθμούς της εκκλησιαστικής πορείας του μεταστάντος, εξήρε την «ἀρίστην γνῶσιν καί τήν μετ᾽ ἐνθέου ζήλου ἀπόδοσιν ὑπ᾽ αὐτοῦ τῆς γνησίας ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, μάλιστα δέ τοῦ αὐθεντικοῦ πατριαρχικοῦ ὕφους, καί τήν εὐλαβῆ προσήλωσιν αὐτοῦ εἰς τό Τυπικόν καί τήν πατριαρχικήν Τάξιν…», υπεγράμμισε «τήν φωνητικήν δεινότητα καί τήν εὔτακτον, κατανυκτικήν, ἱεροπρεπῆ καί μεγαλοπρεπῆ λειτουργικήν παρουσίαν τοῦ Μεγάλου Πρωτοπρεσβυτέρου», υπέμνησε «τό πρό ἡμερῶν δημοσιευθέν κύκνειον ἆσμα αὐτοῦ, εἰς τό ὁποῖον ἔχει ἀποτυπωθῆ ἡ ἀπαίτησις ἐφαρμογῆς τῆς γνησίας πατριαρχικῆς τάξεως καί ἡ διατράνωσις τῆς ἀγωνίας αὐτοῦ διά τήν ἄκριτον καί ἐπιπολαίαν διασάλευσιν αὐτῆς», κατέθεσε προσωπικές μαρτυρίες για τον προπεμπόμενο και διετράνωσε την πεποίθηση όσων είχαν την τιμή και την ευλογία «νά γνωρίσουν ἐκ τοῦ σύνεγγυς, νά συναναστραφοῦν, νά συνομιλήσουν, νά διδαχθοῦν, νά ἀκούσουν ψάλλοντα καί νά θαυμάσουν λειτουργοῦντα τόν Μέγαν Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Γεώργιον Τσέτσην, τόν Πάνυ», ότι ο τίτλος «Μέγας» του οφφικίου του εχαρακτήριζε συνολικώς τον βίο του, ώστε να ανιχνεύεται μεγαλοσύνη τόσο στην εκκλησιαστική όσο και στην προσωπική ζωή του. Τέλος, ο Μητροπολίτης Ελβετίας διεβίβασε στην οικογένεια του αειμνήστου π. Γεωργίου τα συλλυπητήρια και τις παραμυθητικές προσρήσεις της Α.Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου.

Εν συνεχείᾳ, τον λόγο έλαβε ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Δρ Εμμανουήλ Σημανδηράκης, εκπρόσωπος του Προέδρου και του Δ. Συμβουλίου της Εστίας Θεολόγων  Χάλκης και Φίλων αυτής. Ο ομιλητής εμνήσθη των στιγμών των μαθητικών χρόνων στην τροφό Σχολή τους, ανεφέρθη στα περικοσμούντα τον π. Γεώργιο χαρίσματα, με ιδιαίτερη έμφαση στην γνώση της εκκλησιαστικής μουσικής και του Τυπικού, και υπεγράμμισε την ηυξημένη αίσθηση του καθήκοντος και την υποδειγματική επιτέλεση όσων η Μητέρα Εκκληία του ανέθεσε.

Ακολούθησε η επικήδεια ομιλία του εντιμολ. κ. Γεωργίου Λαιμοπούλου, στην οποία ο ομιλητής κατέθεσε μαρτυρίες προβεβλημένων προσωπικοτήτων από τον χώρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (ΠΣΕ) και της ευρύτερης Οικουμενικής Κινήσεως, όπως του νυν Γεν. Γραμματέως του ΠΣΕ καθηγητού Jerry Pillay, ανεφέρθη στην μακρά υπηρεσία του αοιδίμου π. Γεωργίου στον Οργανισμό αυτό και την πολυσχιδή ευεργετική δράση του υπέρ των δεομένων αρωγής ανά τον κόσμο, επεσήμανε ότι ο εκλιπών «στην υπηρεσία της δικής του Εκκλησίας, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ήταν ένας πρεσβευτής που ποτέ δεν έπαψε να ενημερώνει την Εκκλησία του για τις εκκλησιαστικές και οικουμενικές εξελίξεις σε όλο τον κόσμο, να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της Εκκλησίας του και να ερμηνεύει για την Εκκλησία του και για τον ορθόδοξο κόσμο τις προκλήσεις, τον πλούτο και τις δυνατότητες της οικουμενικής κίνησης…» και κατέθεσε την προσωπική μαρτυρία του για το πατρικό ενδιαφέρον του π. Γεωργίου.

Η ταφή έγινε στο κοιμητήριο του Δήμου του Lancy, πλησίον της προ εξαμήνου κοιμηθείσης πρεσβυτέρας  του Jacqueline.

Από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Ελβετίας

Share this post