Η εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και η Β΄ Κυριακή των Νηστειών στη Σμύρνη

Η εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και η Β΄ Κυριακή των Νηστειών στη Σμύρνη

Ο Μητροπολίτης Βαρθολομαίος ανέπτυξε  την  σωτηριολογικήν διάστασιν του μεγάλου γεγονότος του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και μίλησε για την την μεγάλην θεολογικήν μορφήν της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τον Άγιο Γρηγόριο τον  Παλαμά.

Με την συμμετοχήν των μελών της Ορθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης πάσης εθνικότητος, Ρωμηών, Ελλήνων, Ρώσσων, Γεωργιανών και γηγενών Ορθοδόξων, εωρτάσθη η μεγάλη Θεομητορική εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου εις τον Ι. Ναόν Αγίας Φωτεινής Σμύρνης, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος εχοροστάτησε τόσον εις τον Μ. Εσπερινόν της εορτής, το εσπέρας της προτεραίας, 24ης Μαρτίου ε.ε., όσον και εις την Θείαν Λειτουργίαν των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, την επομένην, 26ην ιδίου, επί τη Συνάξει του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, ως και εις την Ι. Ακολουθίαν της Β΄ Στάσεως των Χαιρετισμών προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον. 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ” ο οικείος Ποιμενάρχης, ιερούργησε και κατά το Σάββατον και την Κυριακήν της Β΄ Εβδομάδος των Νηστειών, 27ην και 28ην ιδίου, μνήμην του Αγίου Γρηγορίου, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, του Παλαμά, εχοροστάτησε δε και εις τας Ι. Ακολουθίας του Μ. Εσπερινού του Σαββάτου και του Β΄ Κατανυκτικού Εσπερινού. Άπασαι αι Ιεραί Ακολουθίαι ετελέσθησαν εις τρεις γλώσσας, την ελληνικήν, την τουρκικήν και την ρωσσικήν προς εξυπηρέτησιν των διαφόρου εθνικής καταγωγής μελών της Κοινότητος.
Κατ’ αυτάς, κηρύξας τον Θείον Λόγον ο οικείος Ποιμενάρχης, ανεφέρθη εις τον ρόλον της Υπεραγίας Θεοτόκου εις το έργον της Θείας Οικονομίας, ιδιαιτέρως εις την εξ αυτής πρόσληψιν της ανθρωπίνου φύσεως υπό του Υιού και Λόγου του Θεού διά να θεραπεύση και αποκαταστήση αυτήν εις το αρχαίον κάλλος, αφ’ ενός, αφ’ ετέρου δε εις την μεγάλην θεολογικήν μορφήν της Ορθοδόξου Εκκλησίας Αγίου Γρηγορίου, του Παλαμά, και την διδασκαλίαν του περί μετοχής του ανθρώπου εις τας ακτίστους θείας ενεργείας, αναπτύξας την σωτηριολογικήν διάστασιν αυτής και του μεγάλου γεγονότος του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου”.
ΦΩΤΟ: ΙΜΣ

Share this post