Η εορτή των Αγίων Βουκόλου, Πολυκάρπου & Φωτεινής στην Σμύρνη

Η εορτή των Αγίων Βουκόλου, Πολυκάρπου & Φωτεινής στην Σμύρνη

Δελτίο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Σμύρνης αναφέρει:
“Η τοπική τών Σμυρναίων Εκκλησία χαίρει καί αγάλλεται ιδιαιτέρως καθ έκαστον μήνα Φεβρουάριον, καθώς κατ αυτόν εορτάζει τάς ετησίας μνήμας τών προστατών καί συμπολιούχων της Αγίων Βουκόλου καί Ιερομάρτυρος Πολυκάρπου Επισκόπων Σμύρνης, τήν 6ην καί 23ην τού μηνός, καί τής Αγίας μεγαλομάρτυρος καί ισαποστόλου Φωτεινής τής Σαμαρείτιδος, τήν 26ην τού ιδίου μηνός. Η νεωτέρα παράδοσις τής Σμύρνης θέλει νά εορτάζεται η Αγία Φωτεινή ιδιαιτέρως τήν Ε΄ Κυριακήν από τού Αγίου Πάσχα, ότε καί αναγινώσκεται η γνωστή περικοπή εκ τού κατά Ιωάννην ευαγγελίου, αυτή τού διαλόγου τού Κυρίου μας μέ τήν Σαμαρείτιδα γυναίκα.
Εν τούτοις, διασώζεται καί ο εορτασμός κατά τήν 26ην Φεβρουαρίου, υφίσταται μάλιστα καί Ιερά Ακολουθία, συνταγείσα κατά τόν 18ον αιώνα.
Τήν παράδοσιν αυτήν ακολουθούσα η Ιερά Μητρόπολις Σμύρνης ετίμησε καί φέτος, κατά τήν παρελθούσαν εβδομάδα, τάς μνήμας τών Αγίων Πολυκάρπου καί Φωτεινής, διά τής τελέσεως τών προβλεπομένων Ιερών Ακολουθιών εις τόν μοναδικόν λειτουργούντα σήμερον Ιερόν Ναόν εν Σμύρνη, αυτόν τής Αγίας Φωτεινής. Κατ αμφοτέρας τάς ημέρας, τών Ιερών Ακολουθιών προεξήρχεν ο οικείος Ποιμενάρχης, Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος.
Κατά δ’ ανάθεσιν αυτού τόν Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Πολύκαρπος Θεοφάνης, νέος Ιερατικώς Προϊστάμενος τής Ορθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης, όστις εώρτασε διά πρώτην φοράν τήν ονομαστικήν του εορτήν εις τόν χώρον διακονίας καί μαρτυρίου τού προστάτου του Αγίου, δεχθείς τάς ευχάς Ποιμενάρχου καί ποιμνίου διά πολύκαρπον διακονίαν.
Λόγω τής ημερολογιακής συμπτώσεως τής μνήμης τής Αγίας Φωτεινής πρός τό Σάββατον τών Ψυχών πρό τού Απόκρεω, η μνήμη αυτής εωρτάσθη, τήν επομένην, Κυριακήν, 27ην ιδίου, τού Απόκρεω, μέ τήν συμμετοχήν πυκνού εκκλησιάσματος.
Ως κατ έτος, τό Σάββατον τών Ψυχών πρό τού Απόκρεω, ετελέσθησαν εις τό εν Κοκλουτζά Ορθόδοξον Κοιμητήριον Σμύρνης ο Όρθρος καί η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τού οικείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου.
Αι Ιεραί Ακολουθίαι ετελέσθησαν εντός τού εκεί ευρισκομένου υποτυπώδους οικίσκου, ο οποίος χρησιμοποιείται διά τήν φύλαξιν τών ολίγων διασωζομένων οστών καί διά τήν τέλεσιν επιμνημοσύνων ακολουθιών. Μετά τό πέρας τής Θείας Λειτουργίας ο Σεβ. κ. Βαρθολομαίος ανέγνωσε Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως τών εν τώ Κοιμητηρίω καί υπό πάσαν τήν Ιωνικήν γήν τήν κοινήν Ανάστασιν προσδοκώντων πατέρων καί αδελφών καί πάντων τών απ αιώνος κεκοιμημένων Ορθοδόξων Χριστιανών”.
ΦΩΤΟ:  ΙΜΣ
 

Share this post