Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις “χρυσές” υπηκοότητες

Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις “χρυσές” υπηκοότητες

Ξέπλυμα χρήματος, πλαστά στοιχεία/έγγραφα, αιτούντες υψηλού κινδύνου (ΠΕΠ κ.λπ.), πιθανές ποινικές υποθέσεις, κά. 

Από τα στοιχεία που  δόθηκαν στην Ελεγκτική Υπηρεσία προκύπτει ότι από τις 1.597 αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά τις 21.5.2018, εγκρίθηκαν οι 917, δηλαδή ποσοστό 57,4% (από τις οποίες για 169 δεν σημειώνεται στο λογιστικό φύλλο ημερομηνία έγκρισης), εκκρεμούν οι 635, δηλαδή ποσοστό 39,8%, απορρίφθηκαν οι 35 (ποσοστό 2,2%) και αποσύρθηκαν οι 10 (ποσοστό 0,6%).

3701814205744021 πινακασ 1

Αιτήσεις που εκκρεμούν

Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, από σύνολο 1.597 υπάρχουν 635 αιτήσεις που εκκρεμούν. Σε 91 από αυτές έχουν καταχωριστεί, από τους λειτουργούς που χειρίζονται τα λογιστικά φύλλα, σημειώσεις που αφορούν σε ξέπλυμα χρήματος, πλαστά στοιχεία/έγγραφα, αιτούντες υψηλού κινδύνου (ΠΕΠ κ.λπ.), πιθανές ποινικές υποθέσεις, αμφίβολη πηγή εισοδημάτων, απάτες, φοροδιαφυγές, δωροδοκίες, κατηγορίες για πλαστογραφία, ποινές στις χώρες καταγωγής, συμπερίληψη στα Panama Papers, κ.λπ.

 

3701814329296021 πινακασ2
Διαβάστε όλη την έκθεση ΕΔΩ
Η Ελεγκτική Υπηρεσία ενημερώνει ότι η Ειδική ΄Εκθεση με θέμα «Έλεγχος για την παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος» που ετοίμασε, έχει αναρτηθεί σήμερα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας στη διεύθυνση: http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/annualscg_gr/annualscg_gr?OpenForm

Διαβάστε όλη την έκθεση ΕΔΩ

Έκθεση Ε.Υ. για Κυπριακή Υ… by ARISTEIDIS VIKETOS

/span>

Share this post