Η Αττική του 19ου αιώνα με ακρίβεια χιλιοστού

Η Αττική του 19ου αιώνα με ακρίβεια χιλιοστού

Αξιοποιώντας το πολύτιμο χαρτογραφικό έργο των E. Curtius και J. A. Kaupert, το ερευνητικό πρόγραμμα του Διπύλου έχει ως στόχο τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας webGIS για την αρχαιολογία της Αττικής με υπέρθεση πολλαπλών επιπέδων γεωχωρικών δεδομένων (χαρτογραφικά τεκμήρια, ιστορικοί χάρτες, ανασκαφικές κατόψεις, αεροφωτογραφίες) σε ενιαίο ψηφιακό χάρτη. Το περιεχόμενο της πλατφόρμας θα είναι δίγλωσσο (ελληνικά-αγγλικά) και ελεύθερης διάθεσης.

Οι δύο Γερμανοί διανοούμενοι αποτύπωσαν με εκπληκτική ακρίβεια σε 26 χαρτογραφικά φύλλα την αττική γη και τις αρχαιότητες που ήταν ορατές στα τέλη του 19ου αιώνα. Χρειάστηκαν σχεδόν 20 χρόνια για την ολοκλήρωση του μνημειακού αυτού έργου που φέρει τον τίτλο Χάρτες της Αττικής . Mε τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, τα χαρτογραφικά φύλλα θα γεωαναφερθούν και θα ενωθούν και όλες οι σημάνσεις (αρχαία και νεότερα κατάλοιπα) θα ψηφιοποιηθούν. Τα χαρτογραφικά δεδομένα θα καταχωρισθούν σε βάση δεδομένων με σκοπό την εύκολη αναζήτησή τους.

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος, ο Δρ. Δημοσθένης Δόνος μεταφράζει στα ελληνικά το συνοδευτικό κείμενο των Χαρτών, έκτασης 263 σελίδων μεγάλου μεγέθους, με τίτλο Επεξηγήσεις των χαρτών της Αττικής, έργο κυρίως του A. Milchhöfer αλλά και των E. Curtius και G. Von Alten.

Το κείμενο δεν έχει μεταφραστεί ποτέ ως τώρα ολόκληρο. Περιλαμβάνει εξαιρετικά σημαντικές περιγραφές των μνημείων που επισημαίνονται στους χάρτες καθώς και πληροφορίες για την αττική ύπαιθρο της εποχής, οι οποίες χάθηκαν τα επόμενα χρόνια. Αποσπάσματα του κειμένου θα συνδεθούν με σημεία του χάρτη και με επιλεγμένο εικονογραφικό υλικό.

Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με τον Sylvian Fachard, Πανεπιστήμιο της Λωζάνης και Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα.

Το έργο υλοποιείται με την ευγενική χορηγία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, του George Vergottis Memorial Fund, του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου και του Loeb Classical Library Foundation.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Πηγή:  dipylon.org/gr.


Share this post