Η Αρχή κατά της Διαφθοράς θα διερευνήσει τις καταγγελίες της Ελεγκτικής κατά της Νομικής Υπηρεσίας

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς θα διερευνήσει τις καταγγελίες της Ελεγκτικής κατά της Νομικής Υπηρεσίας

Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς αποφάσισε να διερευνήσει τις καταγγελίες της Ελεγκτικής κατά της Νομικής Υπηρεσίας, “για το λόγον ότι αυτές αφορούν σε δύο πολύ σημαντικούς θεσμούς της Δημοκρατίας”.

Υπενθυμίζεται ότι ενώπιον της Αρχής κατά της Διαφθοράς, πέραν των τελευταίων καταγγελιών που έφθασαν ενώπιον της, που αφορούν αναστολές διώξεων από τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, εκ των οποίων, σύμφωνα με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, η μια είναι η υπόθεση του μαύρου βαν και η άλλη αφορά κλείσιμο υπόθεσης πελάτη του, το προηγούμενο διάστημα, ο Γενικός Ελεγκτής διαβίβασε και άλλες καταγγελίες. Μια από αυτές, αφορά το θέμα των χρυσών διαβατηρίων.

Υπό το φως των εξελίξεων, η Αρχή πραγματοποίησε έκτακτη συνεδρία, με τα μέλη της να αποφασίζουν όπως δώσουν προτεραιότητα στις καταγγελίες που εμπλέκουν τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, στέλνοντας την ίδια ώρα μήνυμα, πως «η απόφαση λήφθηκε ανεξαρτήτως της έκκλησης που έχουν απευθύνει προς τον ίδιο σκοπόν εκπρόσωποι θεσμών».   

Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς αναφέρει:

“(΄΄Η Αρχή΄΄), με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις τόσο από πλευράς Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, όσο και από πλευράς Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ανακοινώνει τα πιο κάτω:

 

  1. Δεν υπάρχει στη σχετική νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της Αρχής, οποιαδήποτε πρόνοια η οποία να απαγορεύει σε κάποιον που προβαίνει σε καταγγελία ενώπιόν της, από το να δημοσιοποιεί το γεγονός της Καταγγελίας.

 

  1. Η Αρχή επιβεβαιώνει ότι, όντως υπάρχουν ενώπιόν της Καταγγελίες από την Ελεγκτική Υπηρεσία οι οποίες αφορούν στα θέματα για τα οποία έχουν γίνει σχετικές δηλώσεις.

 

  1. Σε Έκτακτη Συνεδρία της σήμερα, η Αρχή αποφάσισε όπως δώσει προτεραιότητα στη διερεύνηση των εν λόγω Καταγγελιών, για το λόγον ότι αυτές αφορούν σε δύο πολύ σημαντικούς θεσμούς της Δημοκρατίας.

 

  1. Η εν λόγω Απόφαση λήφθηκε ανεξαρτήτως της έκκλησης που έχουν απευθύνει προς τον ίδιο σκοπόν εκπρόσωποι των πιο πάνω 2 θεσμών αλλά και άλλων θεσμών.

 

  1. Κανένα Μέλος της Αρχής δεν θα προβαίνει σε δηλώσεις επί των πιο πάνω θεμάτων, εφόσον πρέπει οι ενέργειές της στα πλαίσια των ερευνών της να καλύπτονται από εμπιστευτικότητα.

 

  1. Στα πλαίσια όμως της διαφάνειας, θα εκδίδονται Ανακοινώσεις αναφορικά με οποιεσδήποτε εξελίξεις στις εν λόγω Έρευνες τις οποίες η Αρχή θα κρίνει ως σημαντικές, στα πλαίσια της ενημέρωσης”.

 

Share this post