Η Ανάσταση στην Σμύρνη

Η Ανάσταση στην Σμύρνη

Η Ορθόδοξη Κοινότητα Σμύρνης, με επικεφαλής τον Ποιμενάρχη της, Μητροπολίτη Βαρθολομαίο, εόρτασε φέτος την Ανάσταση του Χριστού στον ναό της Παναγίας (SANTA MARIA) , ο οποίος με άδεια του Πάπα  Φραγκίσκου παραχωρήθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο από το Ρωμαιοκαθολικό Τάγμα των Φραγκισκανών για τις ανάγκες της Μητρόπολης Σμύρνης.

Ανακοίνωση της Μητρόπολης Σμύρνης αναφέρει:

“Αποδεχθέντα τα μέλη του χριστεπωνύμου πληρώματος της Αποστολικής και Αποκαλυπτικής Ιεράς Μητροπόλεως Σμύρνης την πνευματικήν πρόσκλησιν και πρόκλησιν του Ποιμενάρχου των σεβ. κ. Βαρθολομαίου εις εγρήγορσιν σωματικών και ψυχικών δυνάμεων διήλθον εν, κατά το ενόν, μετανοία, νηστεία και προσευχή το στάδιον της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, μετασχόντα εις το πλούσιον λατρευτικόν πρόγραμμα αυτής.

Πάσαι αι προβλεπόμεναι κατά το τυπικόν της Αγίας ημών Εκκλησίας Ιεραί Ακολουθίαι ετελέσθησαν εις τον Ιερόν Ναόν Αγίας Φωτεινής, προεστώτος του οικείου Ποιμενάρχου, ο οποίος κατά την περίοδον αυτήν προσεκάλεσε ρωσσόφωνον, ουκρανόφωνον, γεωργιανόφωνον και ρουμανόφωνον κληρικούς προς θεραπείαν του ι. Μυστηρίου της Εξομολογήσεως δια τους ομογλώσσους αυτοίς πιστούς και την θεραπείαν λοιπών πνευματικών αναγκών των, τελέσαντας και επί τη ευκαιρία την Θείαν Λειτουργίαν (τελείαν κατά Σάββατον η των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων) εις την μητρικήν των γλώσσαν.
Κανονικώς ετελέσθησαν και αι Ιεραί Ακολουθίαι της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος, της οποίας τον υμνολογικόν πλούτον απέδωκαν αρτίως και άριστα οι Ελλογιμ. κ. κ. Σωτήριος Τσεπίδης και Ιωάννης Τακάκης, αποτελούντες πλέον μονίμους συνεργούς της ι. Μητροπόλεως εις την διακονίαν των Ιερών Αναλογίων κατά τας μεγάλας εορτάς της Πίστεώς μας.


Καθολική υπήρξεν η συμμετοχή του πιστού λαού εις τας Ιεράς Ακολουθίας των Αγίων τούτων Ημερών, ιδίως της Αναστάσεως και του Αγίου Πάσχα.

Κατά τας μεγάλας ταύτας ημέρας οι πιστοί υπερεπλήρωσαν το άρτι παραχωρηθέντα εις την Ιεράν Μητρόπολιν Σμύρνης Ρωμαιοκαθολικόν Ναόν της SANTA MARIA, όπου ετελέσθησαν δια πρώτην φοράν Ιεραί Ακολουθίαι υπό της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Ο Ναός θα παραδοθή εις την τακτικήν χρήσιν της Ιεράς Μητροπόλεως Σμύρνης από 1ης Μαΐου ε. ε., θα ανακοινωθή δε προσεχώς η έναρξις της τακτικής λειτουργίας αυτού”.

Share this post