ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΥΠΡΟΥ: Ηλεκτρονική Παρακολούθηση ως εναλλακτικός τρόπος έκτισης της ποινής

ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΥΠΡΟΥ: Ηλεκτρονική Παρακολούθηση ως εναλλακτικός τρόπος έκτισης της ποινής

H ηλεκτρονική παρακολούθηση υποδίκων ή/και καταδίκων αποτελεί εναλλακτικό μέτρο αντί της κράτησης ή/και φυλάκισης. Το μέτρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης του κρατούμενου στην κοινότητα, εντάσσεται στη σωφρονιστική πολιτική της παρούσας Διεύθυνσης στη βάση των σύγχρονων σωφρονιστικών αντιλήψεων, που ακολουθεί ως γνωστό τα τελευταία 8 χρόνια, με στόχο την αποσυμφόρηση των Φυλακών αλλά ειδικότερα την ομαλότερη επανένταξη των κρατουμένων στην κοινότητα και τη διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας, εκτίοντας την ποινή του ο κρατούμενος με εναλλακτικό τρόπο εκτός των Φυλακών.

Παρά το ότι η αγορά του εξοπλισμού έγινε το 2009, η εφαρμογή του μέτρου άρχισε τα τελευταία 8 χρόνια, αρχικά με περιορισμένη εφαρμογή μόνο στην επαρχία Λευκωσίας, και στη συνέχεια με τροποποιήσεις στη νομοθεσία, εφαρμόζεται σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, και μέχρι σήμερα έχουν τεθεί στο μέτρο αυτό πέραν των 130 προσώπων.

Με το μέτρο της ηλεκτρονικής παρακολούθησης, δηλαδή της ηλεκτρονικής επιτήρησης στην κοινότητα, επιτυγχάνεται ο σκοπός του σωφρονισμού και της αναμόρφωσης των κρατουμένων, διευκολύνοντας τη διαδικασία της ομαλότερης επανένταξης των κρατουμένων, και μειώνοντας την υποτροπή και τους κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια. Δεν υπάρχει έρευνα που να καταδεικνύει ότι οι ποινές φυλάκισης είναι αποτρεπτικότερες ή η κράτηση είναι αποτελεσματικότερη, από την εφαρμογή των εναλλακτικών μέτρων και ειδικότερα της εφαρμογής του μέτρου της ηλεκτρονικής παρακολούθησης είτε στο σπίτι 24 ώρες είτε στην κοινότητα.

Εξάλλου, στις χώρες που εφαρμόζονται τα εναλλακτικά μέτρα συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης, αντί της κράτησης και της ποινής φυλάκισης, η υποτροπή είναι χαμηλότερη. Η ηλεκτρονική επιτήρηση των κρατουμένων στην κοινότητα, εφαρμόζεται ευρέως στις χώρες του ΣτΕ από τις αρχές του 21ου αιώνα, ενώ άρχισε η εφαρμογή του μέτρου στην Αμερική από τον περασμένο αιώνα και συγκεκριμένα από την δεκαετία του 1980, όπου εξαπλώθηκε η εφαρμογή, σε όλες τις ηπείρους του κόσμου, με πολλαπλά οφέλη για το κράτος, την κοινότητα και τον κρατούμενο.

Το βραχιολάκι για τους υπόδικους αποτελεί ένα άλλο όρο εγγύησης, ο οποίος μπορεί να εφαρμοσθεί από μόνος του ή αλληλένδετα με άλλους εγγυητικούς όρους που μπορούν να τεθούν για την περίπτωση οποιουδήποτε υπόδικου, όπως ακριβώς εφαρμόζεται στις χώρες του ΣτΕ, αλλά και εκτός Ευρώπης. Πέραν των 17 χωρών της ΕΕ, εφαρμόζουν το μέτρο αυτό σε υπόδικους, ενώ στις περιπτώσεις των καταδίκων εφαρμόζεται σχεδόν σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Η κράτηση υποδίκων πρέπει να αποτελεί το έσχατο μέτρο ως οι Συστάσεις των Υπουργών του ΣτΕ, οι συστάσεις της Επιτροπής Πρόληψης των Βασανιστηρίων του ΣτΕ και της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων των ΗΕ, οι Ευρωπαϊκοί Κανόνες Φυλακών και οι Κανόνες Μαντέλα των ΗΕ.

Share this post