Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Έρευνα για τα Ναρκωτικά

Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Έρευνα για τα Ναρκωτικά

Μήνυμα του Προέδρου της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου
Η πανδημία του Covid-19 έφερε μεγάλες αλλαγές σε όλους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, λόγω της διαρκώς μεταβαλλόμενης φύσης του φαινομένου, έχουμε τα απαραίτητα εκείνα εργαλεία ώστε να ανταποκρινόμαστε άμεσα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες. Για το λόγο αυτό, διαμορφώσαμε και προσαρμόσαμε τη μεθοδολογία των ερευνών που διεξάγουμε στη βάση της «νέας κανονικότητας».
Παράδειγμα αποτελεί η Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Έρευνα που ξεκινά σήμερα  από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ), όπου συμμετέχει και η Κύπρος. Τον συντονισμό και την υλοποίηση της έρευνας για την Κύπρο ανέλαβε η ΑΑΕΚ μέσω του Τμήματος Παρακολούθησης/ΕΚΤΕΠΝ.
Στόχος μας είναι η χάραξη πολιτικών που θα υποβοηθούν στην εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων στους νέους και στα ουσιοεξαρτημένα  άτομα, που θα μειώσουν τις επιβλαβείς συνέπειες και θα επιτρέψουν την πρόσβαση στη θεραπεία και την επανένταξη.
Η εκτίμηση των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας επιτυγχάνεται μέσω της έρευνας και αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη επιστημονικά τεκμηριωμένων πολιτικών και παρεμβάσεων.
Σήμερα, ζητούμε τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Ζητούμε από εσάς τους νέους να γίνετε ενεργοί πολίτες και να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας. Σας καλούμε να συμμετέχετε στη διαδικτυακή έρευνα ώστε να διαμορφώσουμε ολοκληρωμένα τις δράσεις μας.
Με αυτή τη συνεργασία επιτυγχάνεται με συνέπεια ο ρόλος που η Πολιτεία μας έταξε.

 
Δρ. Χρίστος Μηνά
Πρόεδρος Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου

Είσαι νέος 18 ετών και έχεις κάνει χρήση ουσιών;
Γνωρίζεις νέους που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν στην έρευνα;

Ενημερωτικά βίντεο:

 

Συμμετοχή στην έρευνα

Ελληνικά

Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Έρευνα για τα Ναρκωτικά: πρότυπα χρήσης (limequery.com)

Αγγλικά

European Web Survey on Drugs: patterns of use – Cyprus (limequery.com)

Share this post