Εξελίξεις για το Νόμο περί Τύπου και τη δημοσιογραφική ταυτότητα

Εξελίξεις για το Νόμο περί Τύπου και τη δημοσιογραφική ταυτότητα

Χρήσιμη, παραγωγική και αμοιβαία επωφελής αποδείχθηκε η συνάντηση που είχε σήμερα το πρωί, 20 Μαρτίου 2023, κλιμάκιο του Δ.Σ. της Ένωσης Συντακτών Κύπρου (ΕΣΚ) με τον αρμόδιο για θέματα Τύπου υπουργό Εσωτερικών Κωσταντίνο Ιωάννου, ύστερα από αίτημα της οργάνωσης. Στη συνάντηση, που προσέλαβε χαρακτήρα υπηρεσιακής σύσκεψης, ανάμεσα σε άλλα, συζητήθηκαν η εκκρεμούσα νομοθεσία περί Τύπου και ο εκσυγχρονισμός της, η δικαιοδοσία έκδοσης δημοσιογραφικής ταυτότητας και η απαλλαγή του κράτους από αυτήν, η ανάγκη ενίσχυσης της χρηστικής αξίας της ταυτότητας της ΕΣΚ και η περεταίρω αρωγή της πολιτείας προς το μοναδικό συνδικαλιστικό όργανο των Κυπρίων δημοσιογράφων. Ηγέρθηκαν ακόμη ζητήματα μεγαλύτερης ενίσχυσης όλων των μορφών δημοσιογραφικού λόγου και της δημοσιογραφικής κοινότητας στο σύνολό της.

Στα θέματα εκσυγχρονισμού και ευρωπαϊκής εναρμόνισης της νομοθεσίας περί Τύπου, όπως και στο θέμα της δημοσιογραφικής ταυτότητας ειδικά, αναμένεται ότι θα υπάρξουν εξελίξεις στο σύντομο μέλλον.

Η αντιπροσωπεία της ΕΣΚ, την οποία αποτελούσαν ο Πρόεδρος της οργάνωσης Γιώργος Φράγκος, η Γ.Γ. Ραλλή Παπαγεωργίου και το μέλος του Δ.Σ. Δημήτρης Στρατής, εξέφρασε την ετοιμότητα της συντεχνίας να συμβάλει στην προώθηση λύσεων για όλα τα συναφή ζητήματα που εκκρεμούν και εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ετοιμότητα και αποφασιστικότητα του αρμόδιου υπουργού να δοθούν λύσεις σε χρόνια στάσιμα ζητήματα που απασχολούν τον δημοσιογραφικό κλάδο και τα ΜΜΕ γενικά.

Πηγή: ΕΣΚ

Share this post