Έτοιμος ο Κώδικας Αρχών & Κανόνων Δεοντολογίας των Βουλευτών

Έτοιμος ο Κώδικας Αρχών & Κανόνων Δεοντολογίας των Βουλευτών

Τον «Κώδικα Αρχών και Κανόνων Δεοντολογίας για τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων» παρουσίασε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως ο οποίος αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια του Σώματος στο επόμενο διάστημα.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση της Επιτροπής, το θέμα μελετήθηκε σε έντεκα συνολικές συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από 17 Ιουνίου 2020 μέχρι 20 Ιανουαρίου 2021.

Η έκθεση αναφέρει πως το ζήτημα της θέσπισης κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων είχε «ανακινηθεί από την καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή της προηγούμενης Βουλευτικής Περιόδου, στο πλαίσιο σχετικής συζήτησης για θέματα ασυμβιβάστου και σύγκρουσης συμφερόντων».

Ταυτόχρονα σημειώνει ότι «στο τότε στάδιο, η επιτροπή είχε προκρίνει την ανάγκη αναθεώρησης του οικείου νομοθετικού πλαισίου διαπιστώνοντας κενά και αδυναμίες, τα οποία, όπως είχε αναφερθεί, παρεμποδίζουν την αποτελεσματική και σε όλα τα επίπεδα πάταξη της διαφθοράς».

Ο  «Κώδικας Αρχών και Κανόνων Δεοντολογίας για τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων» περιέχει πέντε μέρη, τις «Γενικές Πρόνοιες», τις «Αρχές και Κανόνες δεοντολογίας και διαφάνειας», τα «Δώρα και Χαριστικές Παροχές», την «Υποχρέωση αποκάλυψης σύγκρουσης συμφερόντων», όπως επίσης και την «Διερεύνηση καταγγελιών και εφαρμογή προνοιών του Κώδικα Δεοντολογίας».

Ειδική αναφορά γίνεται στο ζήτημα της διαφάνειας, όπου όπως σημειώνει ο Κώδικας, ο κάθε Βουλευτής πρέπει να «ασκεί ειδικότερα τα καθήκοντά του στη βάση των αρχών της ανιδιοτέλειας, ακεραιότητας, αντικειμενικότητας, ευθύνης, διαφάνειας λογοδοσίας, ειλικρίνειας, τιμιότητας και εχεμύθειας».

 

Υπογραμμίζεται ότι οι Βουλευτές «κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν λαμβάνουν και δεν αποδέχονται οποιοδήποτε δώρο ή άλλη χαριστική παροχή εκτός των καθαρά φιλοφρονητικής σημασίας ή/και ήσσονος αξίας αντικειμένων αναμνηστικής φύσης τα οποία προσφέρονται στο πλαίσιο της εθιμοτυπικής πρακτικής, είτε εντός είτε εκτός Δημοκρατίας, στο πλαίσιο επίσημων επισκέψεων, συναντήσεων ή κοινοβουλευτικών αποστολών, νοουμένου ότι η εκτιμημένη αξία εκάστου τέτοιου δώρου δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (€150) ευρώ».

Την έκθεση της Επιτροπής υπογράφουν οι βουλευτές Ζαχαρίας Ζαχαρίου, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, Γιώργος Περδίκης, Ανδρέας Πασιουρτίδης, Ξένια Κωνσταντίνου, Παύλος Μυλωνάς, Μιχάλης Σοφοκλέους, Ζαχαρίας Κουλίας και Άριστος Δαμιανού.

Ο Κώδικας αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια του Σώματος στο επόμενο διάστημα.

*Δείτε τον «Κώδικα Αρχών και Κανόνων Δεοντολογίας για τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων»

 

Κώδικας Δεοντολογίας Βουλευτών by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd

Share this post