Επιτελείο Ν. Χριστοδουλίδη: Να τιμωρηθούν όσοι φέρουν ευθύνη και να αποτελέσουν θεμέλιο για διαφάνεια και έλεγχο

Επιτελείο Ν. Χριστοδουλίδη: Να τιμωρηθούν όσοι φέρουν ευθύνη και να αποτελέσουν θεμέλιο για διαφάνεια και έλεγχο

 

Ανακοίνωση του επιτελείου ανεξάρτητου υποψηφίου για την προεδρία της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη για την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε σχέση με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, αφού παραλείπει το γεγονός ότι ο κ . Χριστοδουλίδης ήταν μέλος της κυβέρνησης Αναστασιάδη , αναφέρει:

 

“Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (ΕΥ), η οποία είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας σε σχέση με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα επιβεβαιώνει τα σοβαρά ελλείμματα αποτελεσματικού ελέγχου και παραλείψεις που έτυχαν κατάχρησης. 

Ένα επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο κρίθηκε μεν αναγκαίο για την αντιμετώπιση της μεγάλης δημοσιονομικής και τραπεζικής κρίσης, δυστυχώς έτυχε εκμετάλλευσης, παρά τις προσπάθειες εξορθολογισμού  που καταβλήθηκαν στην πορεία.

Τόσο η έκθεση της ΕΥ, όσο, και οι γνωματεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα για το θέμα, αλλά και τα ευρήματα της ερευνητικής επιτροπής Νικολάτου που έχουν ήδη πάρει τη νομική οδό, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη ώστε να τιμωρηθούν όσοι φέρουν ευθύνη και να αποτελέσουν θεμέλιο για διαφάνεια και έλεγχο.

Πέραν όμως των νομοθετικών και άλλων ρυθμίσεων που απαιτούνται, η διαφάνεια και η χρηστή διοίκηση θα επιτευχθεί μέσα από μια ολιστική προσέγγιση που θα στοχεύει μεταξύ άλλων στο συνεχή, πολυεπίπεδο έλεγχο, την απλοποίηση των διαδικασιών και την ψηφιοποίηση που θα συμβάλει στη διαφάνεια, παράλληλα με την ανάπτυξη και την καλλιέργεια κουλτούρας κατά της διαφθοράς, η οποία θα ξεκινά από την παιδεία και θα επεκτείνεται στη διακυβέρνηση και όλες τις διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης.

Ανάμεσα στις προτάσεις στο προεκλογικό πρόγραμμα του Νίκου Χριστοδουλίδη είναι και η δημιουργία ειδικής ομάδας στην προεδρία της δημοκρατίας, η οποία θα συντονίζει την υλοποίηση των μέτρων κατά της διαφθοράς στην ολότητα τους”.

Share this post