Επίσημη επίσκεψη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιούν οι επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας

Επίσημη επίσκεψη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιούν οι επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας

Θα παραστούν και  στην επετειακή Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Με γεμάτη ατζέντα μεταβαίνουν στο Λουξεμβούργο την Κυριακή 29 Μαΐου 2022 ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κ. Γιώργος Σαββίδης και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κ. Σάββας Αγγελίδης, ως προσκεκλημένοι των τριών Κυπρίων Δικαστών και του Κύπριου Γενικού Εισαγγελέα  στα δύο δικαιοδοτικά όργανα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), ήτοι το Δικαστήριο της ΕΕ και το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ.

Η επίσημη επίσκεψη των επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί στις 30 και 31 Μαΐου 2022 και γίνεται κατόπιν αποδοχής της πρόσκλησης των κ.κ. Κωνσταντίνου Λυκούργου (Δικαστή, Προέδρου του τετάρτου τμήματος Δικαστηρίου ΕΕ), Νικόλαου Αιμιλίου (Γενικού Εισαγγελέα, Δικαστήριο ΕΕ), Σάββα Παπασάββα (Αντιπροέδρου Γενικού Δικαστηρίου ΕΕ) και Άννας Μαρκουλλή (Δικαστή, Προέδρου τμήματος Γενικού Δικαστηρίου ΕΕ).

 

Κατά την επίσκεψή τους στο ΔΕΕ, οι κ.κ. Σαββίδης και Αγγελίδης θα έχουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου της ΕΕ, Δικαστή Koen Lenaerts και τον Πρόεδρο του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ, Δικαστή Marc van der Woude για συζήτηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Θα παρακαθήσουν επίσης σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τους Κύπριους Δικαστές, ενώ στον κύκλο των συναντήσεων τους περιλαμβάνονται επαφές με τους Έλληνες Δικαστές στο ΔΕΕ.  Θα παρακολουθήσουν επίσης την παρουσίαση του εισηγητή της υπόθεσης C-359/21TP, η οποία αφορά σε ενδεχόμενες παραβιάσεις για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (Οδηγία 2000/78/ΕΚ), καθώς και την ακροαματική διαδικασία της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ.

 

Με την ευκαιρία της πιο πάνω επίσκεψής τους στο Λουξεμβούργο, οι επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας θα συμμετάσχουν επίσης την 1η Ιουνίου 2022 στην επετειακή Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO Convention), που πραγματοποιείται για να σηματοδοτήσει τον έναν χρόνο από τη λειτουργία της ΕPPO. Η Σύνοδος πραγματοποιείται στην έδρα της EPPO, στο Λουξεμβούργο. Στη Σύνοδο θα παραστούν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, Ευρωπαίοι και εθνικοί Εισαγγελείς και άλλοι προσκεκλημένοι. Ως γνωστόν, η Κυπριακή Δημοκρατία υπήρξε εξαρχής ένθερμος υποστηρικτής της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και συμμετείχε, στη βάση της εθελοντικής συνεργασίας που δύναται να αναπτυχθεί μεταξύ των κρατών–μελών της ΕΕ (ενισχυμένη συνεργασία), στην πρωτοβουλία για θέσπιση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία σήμερα αριθμεί  22 κράτη-μέλη της ΕΕ.

Share this post