Eλπιδοφόρος: Θεός να δώσει γρήγορη και δίκαιη λύση για όλους τους Κυπρίους.

Eλπιδοφόρος: Θεός να δώσει γρήγορη και δίκαιη λύση για όλους τους Κυπρίους.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος σε εγκύκλιο του για την επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο τονίζει ότι “Ἡ εἰσβολὴ τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ στὴν Κύπρο σαράντα-πέντε χρόνια πρίν, ἡ ἐκτόπιση τῶν κατοίκων της, οἱ ὁποῖοι ἔγιναν πρόσφυγες στὴν ἴδια τους τὴν πατρίδα, καὶ ὁ βίαιος διαχωρισμὸς τῆς νήσου παραμένουν ἕως καὶ σήμερα μία θλιβερὴ ἀδικία”.

Αυτούσιο το κείμενο της Αρχιεπισκοπικής εγκυκλίου είναι το ακόλουθο:

“Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴν Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς
Προσφιλεῖς Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,
Ὅπως πολλοὶ ἀπὸ σᾶς γνωρίζετε, τὴν σημερινὴ ἡμέρα σηματοδοτεῖ ἕνα πολὺ σημαντικὸ γεγονὸς στὴν ἱστορία τῶν Ἑλλήνων καὶ τῆς Ὁμογενείας. Ἡ εἰσβολὴ τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ στὴν Κύπρο σαράντα-πέντε χρόνια πρίν, ἡ ἐκτόπιση τῶν κατοίκων της, οἱ ὁποῖοι ἔγιναν πρόσφυγες στὴν ἴδια τους τὴν πατρίδα, καὶ ὁ βίαιος διαχωρισμὸς τῆς νήσου παραμένουν ἕως καὶ σήμερα μία θλιβερὴ ἀδικία. Δὲν μποροῦμε νὰ ξεχάσουμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἱδρύθηκε ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους Παῦλο, Βαρνάβα καὶ Μᾶρκο τὸν Εὐαγγελιστή, καὶ ὅτι εἶναι Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἀπέκτησε καθεστὼς αὐτοκεφαλίας μὲ ἀπόφαση Οἰκουμενικῆς Συνόδου (Ἔφεσος 431 μ.Χ.). Ὁ νησιωτικὸς αὐτὸς λαὸς μὲ ἱστορία πλέον τῶν δέκα χιλιάδων ἐτῶν, ἔχει ὑποφέρει πολλὰ διαμέσου τῶν αἰώνων ἀλλὰ ἔχει ἀντέξει ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς δοκιμασίες καὶ τὶς ταλαιπωρίες.
Ὄχι μόνο ὡς Ὀρθόδοξοι ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές, ἀλλὰ καὶ ὡς ἁπλοὶ ἄνθρωποι πρέπει νὰ προσευχόμεθα γιὰ δίκαιη καὶ ἄμεση λύση γιὰ τὴν Κύπρο. Ἡ βία γεννᾶ μόνο βία, καὶ οἱ δυνάμεις καὶ τὰ κράτη ποὺ βρίσκονται πέραν τῶν ὑδάτων τῆς Κύπρου ὀφείλουν νὰ διαπραγματεύονται μαζί της καὶ νὰ μὴ παρεμβαίνουν. Τὴν εἰρήνη μποροῦν νὰ τὴν ἐπιτύχουν οἱ ἴδιοι οἱ Κύπριοι μόνοι τους.
Τὴν ἡμέρα αὐτή, καθὼς θρηνοῦμε τὴν ἀπώλεια ἀνθρώπων, τὴν καταστροφὴ μνημείων καὶ τὴ βία, ἡ ὁποία ποτὲ δὲν ἀποτελεῖ λύση γιὰ τὴν ἀνθρώπινη οἰκογένεια, ἂς προσφέρουμε κάτι παραπάνω ἀπὸ τὶς προσευχές μας, ἀφοῦ τιμοῦμε τὴ μνήμη ἐκείνων ποὺ ἀναπαύονται ἐν εἰρήνῃ. Ἂς συστρατευθοῦμε μὲ τοὺς συνανθρώπους μας, οἱ ὁποῖοι μποροῦν νὰ βοηθήσουν, καὶ ἂς ἐνθαρρύνουμε τοὺς ἔμπιστους συνεργᾶτες μας νὰ βροῦν λύσεις. Εἶναι πολλὰ αὐτὰ ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε ὡς Ἀμερικανοὶ μέσῳ τῆς κυβερνήσεώς μας. Ἡ Κύπρος ἀποτελεῖ μὲν ἠθικὸ ζήτημα γιὰ κάθε ἄνθρωπο, περισσότερο ὅμως γιὰ μᾶς, ποὺ μᾶς ἑνώνει μὲ τοὺς ἀδελφοὺς Κυπρίους ἡ κοινὴ πίστη καὶ ἀκόμη τὸ ἴδιο αἷμα.
Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ δώσῃ γρήγορη καὶ δίκαιη λύση γιὰ ὅλους τοὺς Κυπρίους, καὶ νὰ τοὺς χαρίσει ἐλπίδα, δικαιοσύνη καὶ ἐθνικὴ συσπείρωση, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στὴν εἰρήνη καὶ στὴν εὐημερία γιὰ ὅλους.

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ,

✝ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

Share this post