Ελαιόλαδο απο τη Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου για τους σεισμόπληκτους Τουρκίας – Συρίας

Ελαιόλαδο απο τη Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου για τους σεισμόπληκτους Τουρκίας – Συρίας

“Δόξα τῷ Θεῷ, ἡ ἐλαιοπαραγωγή, τή χρονιά αὐτή, πῆγε καλά στήν Μητρόπολή μας. Ἄς ξεκινήσουμε ἀπό αὐτή τήν εὐλογία καί ἄς θυμηθοῦμε τά λόγια τοῦ Χριστοῦ μας: «Ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἐνί τούτων τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε» (Ματθ. κε΄, 40). Ἐλάχιστος εἶναι ὁ κάθε ἐμπερίστατος καί ἀναγκεμένος συνάνθρωπός μας, ὁ ὁποῖος ὑποφέρει, ἀνεξαρτήτα ἀπό τήν καταγωγή του, τή θρησκευτική του ταυτότητα ἤ τό χρῶμα του”, τονίζει σε εγκύκλιο του ο Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, Ανδρέας , Ιεράρχης της Εκκλησίας Κρήτης, η οποία υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. 

Ο Μητροπολίτης Ανδρέας προτρέπει το ποίμνιο του : “Στήν δύσκολη αὐτή στιγμή, ἄς δείξουμε ἐμπράκτως τήν ἀλληλεγγύη τῆς χριστιανικῆς μας καρδιᾶς, τήν εὐαισθησία μας καί τήν συμπαράστασή μας στούς σεισμόπληκτους ἀδελφούς μας, στίς πολλές χιλιάδες νεκρῶν καί χιλιάδες χιλιάδων συνανθρώπων μας, πού εἶναι χωρίς σπίτι, χωρίς φαγητό, χωρίς νερό, πού ὑποφέρουν καί δοκιμάζονται”.

*Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου

“Πατέρες καί Ἀδελφοί,​ ​​

Ἐν «καρδίᾳ συντετριμμένῃ καί τεταπεινωμένῃ» ζοῦμε τούς μεγάλους σεισμούς, μέ τίς χιλιάδες τῶν νεκρῶν καί τίς χιλιάδες χιλιάδων τῶν ἀστέγων στήν Τουρκία καί στή Συρία. Βλέπουμε, στίς τηλεοράσεις καί στό διαδίκτυο, πόσο ἀδύναμοι τελικά εἴμαστε ὡς ἄνθρωποι καί ὡς παγκόσμια κοινότητα.

Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ὡς ἐκκλησιαστικό σῶμα, βιώνουμε τόν πόνο καί τά δάκρυα τῶν συνανθρώπων μας, τῶν σεισμοπαθῶν ἀδελφῶν μας. Τήν ἴδια στιγμή ἐνθυμούμεθα τόν ἀββᾶ Ἰσαάκ τόν Σύρο, πού ὅταν τόν ρώτησαν «Τί ἐστί καρδία ἐλεήμων;», ἀπάντησε, «Καῦσις καρδίας ὑπέρ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπέρ τῶν ἀνθρώπων καί τῶν ὀρνέων καί τῶν ζώων καί τῶν δαιμόνων, καί ὑπέρ παντός κτίσματος. Καί ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καί τῆς θεωρίας αὐτῶν ρέουσιν οἱ ὀφθαλμοί αὐτοῦ δάκρυα».​​

Οἱ συνάνθρωποί μας, τήν παρελθοῦσα Δευτέρα 06η Φεβρουαρίου, ἐπλήγησαν ἀπό τόν φονικό σεισμό τῶν 7,8 βαθμῶν τῆς κλίμακος ρίχτερ. Οἱ ἐπιζήσαντες θρηνοῦν γιά τούς νεκρούς των, πού ἀνέρχονται σέ πολλές χιλιάδες, ἀγωνιοῦν γιά τούς ἀγνοουμένους, καί μέσα στό κρύο καί τίς βροχές, ἀναζητοῦν στέγη καί εὑρίσκονται σέ ἀπόγνωση. Οἱ στιγμές εἶναι πολύ δύσκολες καί μᾶς φέρνουν στόν νοῦ καταστάσεις πού βιώσαμε καί ἐμεῖς στόν καταστροφικό σεισμό τῆς 27ης Σεπτεμβρίου 2021, ὅμως μέ ἕνα μόνο θύμα, τόν ἀείμνηστο Ἰάκωβο Τσαγκαράκη.

Τά λόγια ἀδυνατοῦν νά περιγράψουν τή θλίψη γιά τά γενόμενα πού βλέπουμε. Ἡ δέ παγκόσμια κοινότητα τά παρακολουθεῖ ἀπό τήν τηλεόραση καί τό διαδίκτυο. Μπροστά σ’ αὐτή τήν τραγική δοκιμασία τῶν ἀδελφῶν συνανθρώπων μας, στήν Τουρκία καί στή Συρία, ἔχουμε ὅλοι μας χρέος νά ἐκφράσουμε ἔμπρακτα τήν ἀγάπη, τήν ἀλληλεγγύη μας καί τήν συναντίληψή μας, μέ προσευχές πρός τόν Κύριο, ἀλλά καί με ὑλική βοήθεια, πού θά τούς στείλουμε πρός ἀνακούφιση.

Δόξα τῷ Θεῷ, ἡ ἐλαιοπαραγωγή, τή χρονιά αὐτή, πῆγε καλά στήν Μητρόπολή μας. Ἄς ξεκινήσουμε ἀπό αὐτή τήν εὐλογία καί ἄς θυμηθοῦμε τά λόγια τοῦ Χριστοῦ μας: «Ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἐνί τούτων τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε» (Ματθ. κε΄, 40). Ἐλάχιστος εἶναι ὁ κάθε ἐμπερίστατος καί ἀναγκεμένος συνάνθρωπός μας, ὁ ὁποῖος ὑποφέρει, ἀνεξαρτήτα ἀπό τήν καταγωγή του, τή θρησκευτική του ταυτότητα ἤ τό χρῶμα του.

Στήν δύσκολη αὐτή στιγμή, ἄς δείξουμε ἐμπράκτως τήν ἀλληλεγγύη τῆς χριστιανικῆς μας καρδιᾶς, τήν εὐαισθησία μας καί τήν συμπαράστασή μας στούς σεισμόπληκτους ἀδελφούς μας, στίς πολλές χιλιάδες νεκρῶν καί χιλιάδες χιλιάδων συνανθρώπων μας, πού εἶναι χωρίς σπίτι, χωρίς φαγητό, χωρίς νερό, πού ὑποφέρουν καί δοκιμάζονται.

Μᾶς προτρέπει ὁ Μέγας Βασίλειος, γιά τήν «οὐράνιο σπορά», πού δεν εἶναι ἄλλη ἀπό τήν ἐλεημοσύνη, ἀλλά καί ὁ ἱερός συγγραφέας τῶν Παροιμιῶν τῆς Π.Δ. «Δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεών πτωχόν» (Παρ. ιθ΄, 17). Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός στήν ἐπί τοῦ Ὄρους ὁμιλία Του θά μᾶς πεῖ «Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοί ἐλεηθήσονται» (Ματθ. ε΄ 7).

Γι’ αὐτό, Σᾶς γνωρίζουμε ὅτι, σέ ὅλες τίς Ἐνορίες τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως θά πραγματοποιηθεῖ συλλογή ἐλαιολάδου, ἕως τήν Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., τό ὁποῖο θά ἀποσταλεῖ πρός ἀνακούφιση τῶν ἀναγκῶν τῶν σεισμοπλήκτων στήν Συρία καί στήν Τουρκία. Προσδοκοῦμε μετά βεβαιότητας στήν βοήθειά Σας.

Εὐχόμεθα ἐγκαρδίως ἡ εὐλογία τοῦ Κυρίου μας νά συνοδεύει τά πρόσωπά Σας καί νά Σᾶς χαρίζει ὑγεία, χαρά καί προκοπή.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης ἐν Κυρίῳ

Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου

Ἀνδρέας”

Share this post