Έκθεση της Επιτρόπου Νομοθεσίας : Εκρεμμούν ενέργειες της εκτελεστικής εξουσίας για πολλά νομοθετήματα

Έκθεση της Επιτρόπου Νομοθεσίας : Εκρεμμούν ενέργειες της εκτελεστικής εξουσίας για πολλά νομοθετήματα

Επισημάνσεις για Υποχρεώσεις και Ενέργειες που απορρέουν από Νομοθετήματα και αφορούν Όργανα της Εκτελεστικής Εξουσίας για την περίοδο 1/10/2020 – 31/12/2020 

Η ρήση “στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα” φαίνεται ότι ισχύει για την πλειοψηφία των ενεργειών της εκτελεστικής εξουσίας σε σχέση με νομοθετήματα , όπως προκύπτει από την ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ  ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, Λουίζας Ζαννέτου Χριστοδουλίδου. Η έκθεση δείχνει σαφώς ότι πληθώρα υποχρεώσεων και ενεργειών εκρεμμούν.

Η Επίτροπος Νομοθεσίας  έχει αποστείλει προς το Υπουργικό Συμβούλιο  την 61ην τριμηνιαία Έκθεσή της, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 62.282, ημερομηνίας 29.6.2005. Η Έκθεση συνιστά ενοποιημένη λεπτομερή κατάσταση των επισημάνσεων της  Επιτρόπου για τις υποχρεώσεις, τις γενικές αρμοδιότητες και  τις ενέργειες που απορρέουν από νομοθετήματα και αφορούν διάφορα όργανα της Εκτελεστικής Εξουσίας (Υπουργικό Συμβούλιο, Υπουργούς, κ.λ.π,) για την περίοδο 1 Οκτωβρίου 2020  έως  31 Δεκεμβρίου 2020.

Στην  Έκθεση, παρουσιάζεται επιπρόσθετα κατάσταση του συνόλου των εκκρεμοτήτων από την έναρξη της υπό αναφορά αρμοδιότητας της Επιτρόπου Νομοθεσίας, δηλαδή από την 1/9/2005.

Ιδού η Έκθεση 

Έκθεση Επιτρόπου Νομοθεσίας by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd

 

 

Share this post