Έκκληση Βαρθολομαίου στα νιάτα της Ίμβρου

Έκκληση Βαρθολομαίου στα νιάτα της Ίμβρου

Υπερήφανος για τους Ίμβριους συμπατριώτες του , δηλώνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Έκκληση- πρόσκληση στις νέες και τους νέους, που κατάγονται από την Ίμβρο, και ζουν σε όλο τον κόσμο, να επισκέπτονται τη νήσο των γονέων και των προγόνων τους και να διατηρήσουν, «τας πολυτίμους αξίας, τας ηθικάς αρχάς και τας πατρώας παραδόσεις», απηύθυνε ο Ίμβριος Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Σε εκδήλωση που διοργάνωσαν προς τιμήν του, το Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου, στο Σισμανόγλειο Μέγαρο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος, η Ιμβριακή Ένωση Μακεδονίας-Θράκης και ο Φιλανθρωπικός και Μορφωτικός Σύλλογος Ιμβρίων της Πόλεως, ο Οικουμενικός Πατριάρχης προέτρεψε την Ιμβριακή νεολαία να έχει την Ίμβρο στην καρδιά της. «Ημείς οι παλαιότεροι γεννηθήκαμε εις την Ίμβρον. Διά εσάς τους νεωτέρους ισχύει ότι η Ίμβρος πρέπει να γεννηθή μέσα εις την καρδιά σας. Εκεί “ριζώνει και δεν βγαίνει”, όπως λέγει η λαϊκή μούσα».

«Σας παρακαλούμεν να επισκέπτεσθε την Ίμβρο και να ανοίγετε τα σπίτια των προγόνων μας, διά να αγάλλωνται αι ψυχαί των. Διά να συνεχίση να κτυπά η καμπάνα και να ακούεται το «Ευλογητός ο Θεός». Διά να μη σβήσουν τα καντήλια εις τας εκκλησίας μας, εις τα εξωκκλήσια, εις το εικονοστάσι των σπιτιών, εις τα κοιμητήρια, όπου αναπαύονται οι προπάτορές μας, «προσδοκώντες ανάστασιν νεκρών». Το εικονοστάσι σε κάθε Ιμβριώτικο σπίτι ήταν μια αναπαλλοτρίωτος παράδοσις. Και είμαι βέβαιος, όσοι έφυγαν από την Ίμβρο, πήραν εικόνες που είχαν στο εικονοστάσι των σπιτιών τους και τις έχουν και τις θυμιάζουν και ανάβουν το καντήλι στα καινούργια σπίτια, όπου και αν εγκαταστάθηκαν. Είναι κάτι ανάλογο με αυτό που συνέβη με τους Μικρασιάτες και τους Ανατολικοθρακιώτες, που αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, και πήραν ως πολυτιμότερον θησαυρόν μαζί τους τα ιερά λείψανα και τις εικόνες που είχαν στις εκκλησίες τους. Άφησαν πολύτιμα πράγματα και πήραν τα ιερά κειμήλια της εκκλησίας του χωριού τους και του σπιτιού τους. Και σήμερα τα συναντούμε και τα προσκυνούμε αυτά κειμήλια και τις εικόνες σε πολλές εκκλησίες, ιδιαιτέρως της βορείου Ελλάδος όπου κυρίως εγκατεστάθησαν οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία.

Aγαπητοί μας νέοι, αλλά και οι μεγαλύτεροι, σας προτρέπομεν να στηρίξετε και εσείς, με την σειράν σας, την λειτουργίαν των σχολείων μας. Το ότι άνοιξαν τα σχολεία στην Ίμβρο δεν σημαίνει ότι ελύθησαν όλα τα προβλήματα τα σχετικά με την Παιδεία της Ίμβρου. Για να λειτουργήσουν τα σχολεία χρειάζονται πόρους, χρειάζονται το έμπρακτο ενδιαφέρον όλων, χρειάζονται στήριξη. Το να τα αγαπούμε μόνον θεωρητικώς δεν αρκεί. Το ότι άνοιξαν είναι μια ξεχωριστή ευλογία του Θεού, είναι ένα πραγματικό και χειροπιαστό θαύμα, αλλά για να συνεχιστεί αυτό το θαύμα, να διαιωνιστεί, να επιβιώσει, θέλουμε έμπρακτο στήριξη. Οι αρμόδιοι θα φροντίσουν για το εκπαιδευτικό δυναμικό, για τους καθηγητάς, αλλά και εμείς όλοι πρέπει να στηρίξουμε οικονομικώς τα σχολεία […]

Αγαπητοί μας νέοι, σας χαιρόμεθα, σας καμαρώνουμε, σας ευλογούμε, προσευχόμεθα διά την προκοπήν σας και διά να παραμένη η κοινή γενέτειρα βαθιά εις την καρδιά σας και εις το κέντρον των ενδιαφερόντων σας», είπε, συγκινημένος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, προτρέποντας τις νέες και τους νέους, πριν από οποιοδήποτε δραστηριότητά τους, να προτάσσουν την αγάπη και το ενδιαφέρον τους για την πατρίδα Ίμβρο.

«Δοξολογούμεν τον Δοτήρα των αγαθών πανοικτίρμονα Κύριον, ο οποίος ηυδόκησε να ζούμε σήμερα την αναγέννησιν της Ίμβρου, ένα πραγματικόν θαύμα», τόνισε, σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Ίμβριος Πατριάρχης και συνέχισε: «Αι Εκκλησίαι εις τα χωριά μας έχουν ανοικτάς τας πύλας των και ο γλυκύς ήχος της καμπάνας μας καλεί να λειτουργηθώμεν, τα εξωκκλήσια μας επισκευάζονται και ξαναζωντανεύουν και κάθε ένα από αυτά είναι, ως ελέχθη προσφυώς, «μια μικρή Αγια-Σοφιά». Τα σχολεία μας λειτουργούν, ακούονται πάλι παιδικαί φωναί και η λαλιά των προγόνων μας. Και στην Ίμβρο είμεθα «λίγοι, αλλά αμέτρητοι», όπως έλεγεν ο μακαριστός Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας διά τους Ρωμηούς της Πόλεώς μας. Όσοι έμειναν όλα τα πέτρινα χρόνια εις την ερατεινήν πατρίδα, αναθαρρούν, χαμογελούν πάλι, εμπιστεύονται εις το μέλλον της Ίμβρου. Και υποδέχονται με στοργήν τους ξενιτεμένους, οι οποίοι επιστρέφουν διά μόνιμον εγκατάστασιν. Οι Ίμβριοι, εις όλην την οικουμένην, προκόπτουν εις τα επαγγέλματά των, ενώ η σκέψις των είναι εστραμμένη προς την γλυκυτάτην νήσον μας, προς τα αγαπημένα χώματα, τα ιδρωποτισμένα σκηνώματα των πατέρων μας. Οι Σύλλογοι και τα λοιπά Σωματεία μας διασώζουν τας μνήμας και τας πατρώας παραδόσεις, τον ιδικόν μας τρόπον του βίου».

«Ο Ίμβριος Πατριάρχης σας είναι υπερήφανος διά τους συμπατριώτας του, δι᾿ όσους έμειναν εις την γην των Πατέρων και διά τους εν τη ξένη, και ιδιαιτέρως διά την νεολαίαν, η οποία είναι «το μέλλον» της Ίμβρου, αφού δε δεικνύει τόσην αγάπην και αφοσίωσιν εις την πατρίδα μας εν τω παρόντι, όπως το είδαμε και το ακούσαμε απόψε, αυτό σημαίνει ότι είναι και το παρόν της νήσου», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στην πρόσφατη κυκλοφορία δύο εξαιρετικών βιβλίων για την Ίμβρο, καθώς και σε ένα ακόμα, η έκδοση του οποίου επίκειται.

«Ο Πατριάρχης σας αγωνίζεται γι᾿ αυτό και προσεύχεται αδιαλείπτως να σκέπη και να ευλογή ο αγαθοδότης Θεός την γενέτειράν μας και τους ανθρώπους της, όπου και αν βρίσκονται», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και επισήμανε ότι, «Κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία, η οποία συμβάλλει εις την διάσωσιν, καλλιέργειαν και προβολήν του πολιτισμού της Ίμβρου, είναι πολύτιμος και αξιέπαινος και μας χαροποιεί ιδιαιτέρως. Ο,τι επεβίωσε τόσους αιώνας, ο,τι έσωσε τους κατοίκους της Ίμβρου ως κανών ζωής και πίστις εις τον αιώνιον προορισμόν του ανθρώπου εν Χριστώ, δεν επιτρέπεται να χαθή σήμερα, εις την εποχήν των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των αγώνων διά ταυτότητα και διατήρησιν της πολιτισμικής ιδιοπροσωπίας των λαών».

 

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση. ΦΩΤΟ: Ν. ΜΑΓΓΙΝΑΣ

«Οι Ίμβριοι είμεθα δεμένοι με την «παιπαλόεσσαν», όπως το παιδί με την μάνα του. Έχομεν αρρήκτους δεσμούς με την ασκητικήν και οικοφιλικήν καθημερινότητά της, με τα φωτεινά πρόσωπα των Ιμβρίων, με το φως του Αιγαίου, με τα ήρεμα τοπία της, με την ιστορίαν και τον πολιτισμόν της, με τας περιπετείας και τους καημούς της. Τελικώς γνωρίζουμε, ο,τι αγαπούμε. Μόνον η καρδιά γνωρίζει, ότι «όλη η άνοιξη μπορεί να είναι κρυμμένη σε ένα μπουμπούκι» όπως έλεγε ο Όσκαρ Ουάιλντ. Μόνον η καρδιά του Ιμβρίου ξέρει ότι ο κόσμος όλος είναι η χαμένη μέσα στα κύματα του Αιγαίου «μικρή πατρίδα». Διά τον Πατριάρχην σας η Ίμβρος είναι ο επίγειος παράδεισος. Ο Πασκάλ έλεγε ότι «Η καρδιά έχει τους λόγους της, τους οποίους το λογικό αγνοεί». Απόψε εδώ μίλησε πιο πολύ η καρδιά όλων ημών των Ιμβρίων και των φίλων της Ίμβρου, παρά το λογικόν. Όπως σημειώνει σύγχρονος λόγιος Ίμβριος: “Η καρδιά δεν φορά ποτέ προσωπείο”».

Δώδεκα νέες και νέοι με καταγωγή από την Ίμβρο, μέλη του Τμήματος Νεολαίας της Ιμβριακής Ενώσεως Μακεδονίας-Θράκης, διάβασαν αποσπάσματα ομιλιών του Οικουμενικού Πατριάρχη που ήταν αφιερωμένες στην κοινή ιδιαίτερή πατρίδα τους ενώ προβλήθηκε σύντομο ντοκιμαντέρ με τίτλο, «Ο Πατριάρχης στην Ίμβρο». Παραδοσιακά τραγούδια της Ίμβρου και της Πόλης, τραγούδησαν οι «Κανταδόροι της Ίμβρου», που, επίσης, ήρθαν από την Θεσσαλονίκη.

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη και το πολυάριθμο κοινό που παρακολούθησε την εκδήλωση υποδέχθηκαν, με χαιρετισμό τους, ο Πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη, η Πρόεδρος του Φιλανθρωπικού και Μορφωτικού Συλλόγου Ιμβρίων Κωνσταντινουπόλεως, κυρία Παναγιώτα Λαγοσπύρη, και ο Πρόεδρος της Ιμβριακής Ένωσης Μακεδονιας-Θράκης, Παύλος Σταματίδης, Άρχων Οστιάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ανάμεσα στους παρισταμένους ήταν Ιεράρχες, άλλοι κληρικοί, Άρχοντες Οφφικιάλιοι της Μ.τ.Χ.Ε., διπλωμάτες και πλήθος Ιμβρίων, που ζουν στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Πόλη.

ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Share this post