ΕΔΕΚ: Μόνο ένα δημοκρατικό συνέδριο μπορεί να δώσει λύση

ΕΔΕΚ: Μόνο ένα δημοκρατικό συνέδριο μπορεί να δώσει λύση

“Για ακόμα μια φορά ο Μ. Σιζόπουλος και οι περί αυτόν διδάσκουν αντιδημοκρατική λειτουργία κόμματος. Αιφνιδιαστικά και με προειδοποίηση 24 ωρών συγκαλούν την Κεντρική Επιτροπή (αυτή που  έχει εκλεγεί από το Τακτικό Συνέδριο του 2017) με πρόδηλο σκοπό να αλλάξουν παράνομα το Καταστατικό”, αναφέρει σε ανακοίνωση για την σύγκληση (το απόγευμα) της Κ.Ε. η   Ομάδα Πρωτοβουλίας για τη Σωτηρία και την Αναδιοργάνωση της ΕΔΕΚ. 

Η ανακοίνωση αναφέρει :”Αγνοώντας δικαστικά διατάγματα που βρίσκονται σε ισχύ επιχειρούν προκλητικά να παρακάμψουν την δικαιοσύνη και παραμερίζοντας τον Γραμματέα της ΚΕ ο οποίος είναι ο αρμόδιος για την διεκπεραίωση και τον έλεγχο της διαδικασίας στην ουσία καταργούν  το καταστατικό.

Συγκαλώντας την  νόμιμη ΚΕ που έχει εκλεγεί από το Τακτικό Συνέδριο 2017 (μέχρι τώρα αρνούνταν  να συγκαλέσουν ένα τέτοιο όργανο) αποδέχονται ότι όλες οι προσπάθειες τους για σύγκλιση Επαρχιακών Συνδιασκέψεων και Τακτικού ή Έκτακτου Συνεδρίου ήταν άνευ περιεχομένου και τους εξέθεσαν ανεπανόρθωτα.

Κατά τα άλλα ο αυτοανακηρυχθείς και για την επόμενη πενταετία πρόεδρος έλαβε λέει αίτημα 35 μελών της ΚΕ για επείγουσα σύνοδο του οργάνου στην οποία παραβρέθηκαν μόνο 18 από τα 102 μέλη της! Σήμερα  και μέχρι την Δευτέρα το πρωί κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να αναστείλει τις όποιες αλχημείες του Μ.Σ) είναι βέβαιο ότι θα επικυρωθούν όλες οι προειλημμένες αποφάσεις τους.

Δυστυχώς, χάνεται άλλη μια ευκαιρία για την αποκατάσταση της ενότητας και της δημοκρατικής λειτουργίας του κόμματος. Αν υπήρχε θέληση η λύση ήταν απλή: Η οργάνωση ενός δημοκρατικού συνεδρίου με βάση το Μητρώο μελών του 2017 (με το οποίο εκλέχτηκε πρόεδρος ο Μ. Σιζόπουλος) με την προσθήκη όσων νόμιμα έχουν εγγραφεί και την αφαίρεση όσων νόμιμα έχουν διαγραφεί.

Εν πάση περιπτώσει ο Μ. Σιζόπουλος προσθέτει άλλη μία παρανομία στην σωρό των καταστροφικών για το κόμμα μεθοδεύσεων του. Ούτε αυτή θα περάσει και η ΕΔΕΚ θα βρει τον δρόμο της”.

 

Share this post