Ε.Κ. : OVID-19: ευπρόσδεκτο το πακέτο για την έρευνα

Ε.Κ. : OVID-19: ευπρόσδεκτο το πακέτο για την έρευνα

*45 εκ. ευρώ από   το πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία για καινοτόμα φάρμακα.

*Συνέρχεται εκτάκτως το Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David Sassoli και οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων (δηλ. η Διάσκεψη των Προέδρων) πραγματοποίησε ανεπίσημη ανταλλαγή απόψεων, σε συνέχεια της οποία ενέκριναν μέσω γραπτής διαδικασίας την πρόταση του προέδρου Sassoli να συγκληθεί έκτακτη σύνοδος της ολομέλειας την επόμενη Πέμπτη, 26 Μαρτίου στις Βρυξέλλες. Θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν οι πρώτες τρεις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19 στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ο πρόεδρος Sassoli δήλωσε: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει και αυτό το καθήκον του και θα συνεχίσει να το κάνει. Η δημοκρατία δεν μπορεί να σταματήσει λόγω αυτού του ιού. Είμαστε ο μόνος ευρωπαϊκός θεσμός που εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες και θέλουμε να τους εκπροσωπήσουμε και να τους υπερασπιστούμε».

Στην ημερήσια διάταξη αναμένεται να βρεθούν:

• Η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού, η οποία θα διαθέσει 37 δισ. ευρώ από τα ταμεία συνοχής στα κράτη μέλη ως απάντηση στις επιπτώσεις της κρίσης
• Η νομοθετική πρόταση για την επέκταση τους πεδίου εφαρμογής του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στον τομέα της δημόσια υγείας
•Η πρόταση της Επιτροπής για την εξάλειψη των αποκαλούμενων πτήσεων φαντάσματα που πραγματοποιούνται ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης του COVID-19.
Είναι κρίσιμης σημασίας η υιοθέτηση αυτών των τριών νομοθετικών προτάσεων το ταχύτερο δυνατό, ώστε να παρασχεθεί έμπρακτη βοήθεια στους πολίτες της ΕΕ και στα κράτη μέλη εν μέσω μιας κατάστασης χωρίς προηγούμενο.

Το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα υιοθετήσει μέτρα ειδικά για αυτή τη σύνοδο της ολομέλειας ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ψηφοφορίες θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν τόσο αυτοπροσώπως όσο και εξ αποστάσεως. Η σύνοδος αυτή θα πραγματοποιηθεί αντί της συνόδου που ήταν προγραμματισμένη για τις 1-2 Απριλίου.
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200319IPR75330/sassoli-i-europi-deichnei-ti-dunami-tis-allilegguis

Η Επιτροπή προτείνει σημαντικό πακέτο από τον προϋπολογισμό για την καταπολέμηση της πανδημίας

Η επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης θα εργαστεί για να βρεθεί ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για τη θέσπιση της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του κορονοϊού
Ο πρόεδρος της επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΕΚ, Younous Omarjee (Ευρωπαϊκή Αριστερά, Γαλλία) είπε: «Τώρα είναι η ώρα να φανεί η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Η πολιτική συνοχής είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αλληλεγγύη και τώρα, περισσότερο από ποτέ, οφείλει να φανεί αντάξια των περιστάσεων. Η επιτροπή μας θα κάνει ό,τι είναι εφικτό για να διασφαλίσει ότι θα δοθούν χρήματα όπου αυτά χρειάζονται περισσότερο».

Επόμενα βήματα

Η τροποποίηση των κανόνων της ΕΕ για τη χρηματοδότηση εμπίπτει στη διαδικασία της συναπόφασης, άρα θα πρέπει να εγκριθεί και από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο. Το προεδρείο της επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΕΚ και οι συντονιστές των πολιτικών ομάδων θα συζητήσουν τη διαδικασία και θα ανακοινώσουν τα επόμενα βήματα το συντομότερο δυνατό. Στόχος της επιτροπής είναι να ολοκληρωθεί η εξέταση των προτεινόμενων μέτρων άμεσα.
Με την υιοθέτηση της τροπολογίας αυτής θα γίνει εφικτή η εκταμίευση των πόρων για τους τομείς και τις περιφέρεις που πλήττονται.

Στις 10 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το «Corona Response Investment Initiative» για τη στήριξη των συστημάτων Υγείας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της αγοράς εργασίας και άλλων ευάλωτων τομέων των οικονομιών των κρατών μελών. Η νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του Κανονισμού περί καθορισμού Κοινών Διατάξεων, των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας δημοσιεύθηκαν στις 13 Μαρτίου.

Η Επιτροπή πρότεινε να διατεθούν 37 δισ. ευρώ στο ταμείο συνοχής προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση του κορονοϊού, κάνοντας χρήση των επιστροφών προ-χρηματοδότησης των διαρθρωτικών ταμείων. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε περίπου 8 δισ. ευρώ του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, τα οποία τα κράτη μέλη θα μπορέσουν να προσθέσουν στα 29 δισ. ευρώ των διαρθρωτικών ταμείων. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή πρότεινε να επεκταθεί το πεδίο δράσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης ώστε να συμπεριληφθεί μία πτυχή που να αφορά κρίσεις στη δημόσια υγεία προκειμένου αν χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί για τα περισσότερο πληγέντα κράτη μέλη.

Η ΕΕ και οι φαρμακοβιομηχανίες θα χρηματοδοτήσουν την έρευνα για τα καινοτόμα φάρμακα
Η πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα (Innovative Medicines Initiative – IMI), μια σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της βιομηχανίας φαρμάκων, ανακοίνωσε σήμερα μια ταχεία έκκληση για ερευνητικές προτάσεις για την εξέλιξη θεραπειών και διαγνωστικών μεθόδων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του COVID-19.

Μέχρι 45 εκ. ευρώ της χρηματοδότησης θα προέλθουν από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», το πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί τμήμα της συντονισμένης αντίδρασης της ΕΕ στην απειλή του COVID-19 για τη δημόσια υγεία και δρα συμπληρωματικά προς τους έκτακτους πόρους για την έρευνα που διατέθηκαν πρόσφατα από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το IMI εδώ και για τις ερευνητικές δράσεις της ΕΕ για τον COVID-19 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649338/EPRS_BRI(2020)649338_EN.pdf

Η Επίτροπος Στ. Κυριακίδου

Τα Κράτη Μέλη  της Ε.Ε. χρειάζεται να λάβουν ισχυρά περιοριστικά μέτρα για να μειωθεί η καμπύλη της εξάπλωσης του κορωνοϊού, υπενθυμίζει η Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια Τροφίμων , Στέλλα Κυριακίδου, και παραθέτει τις επίσημες συστάσεις της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής) Κομισιόν, μετά και την έναρξη λειτουργίας της ειδικής ομάδας επιδημιολόγων και ιολόγων της ΕΕ
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κείμενο των συστάσεων “η διεθνής επιστημονική συναίνεση δείχνει ότι μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής απομάκρυνσης, θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην πρόληψη και την καθυστέρηση της εξάπλωσης του ιού”. Διευκρινίζεται ότι “οι συστάσεις αυτές αποσκοπούν στην προώθηση αποτελεσματικών και αναλογικών μέτρων σε κοινοτικό επίπεδο και “οι ενέργειες αυτές πρέπει να θεωρηθούν ως μέρος των ευρύτερων στρατηγικών που εφαρμόζουν τα Κράτη Μέλη μέσω των εθνικών τους σχεδίων για την αντιμετώπιση πανδημιών”. Όπως σημειώνεται “με την επιβράδυνση του ρυθμού μετάδοσης, μειώνεται η πίεση στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, η οποία είναι απαραίτητη για την προστασία των ασθενών και των εργαζομένων στον τομέα της υγείας”.

Η λήψη μέτρων όσο το δυνατόν νωρίτερα “έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του ιού”, αναφέρει η Κομισιόν. “Αυτά τα μέτρα είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των πιο ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων όπως οι ηλικιωμένοι ή τα άτομα με υποκείμενες καταστάσεις όπως η υπέρταση, ο διαβήτης, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, οι χρόνιες αναπνευστικές ασθένειες και ο καρκίνος”, σημειώνει. “Λαμβανομένου υπόψη του ρυθμού διάδοσης του ιού στην ΕΕ, του αριθμού των επιβεβαιωμένων περιπτώσεων και του αριθμού των νέων ημερήσιων περιπτώσεων, συνιστάται όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ να λάβουν άμεσα μέτρα ανεξάρτητα από την εθνική τους κατάσταση”. “Η άρση των σχετικών μέτρων πρέπει να γίνει συντονισμένη απόφαση των Κρατών Μελών της ΕΕ. Η διάρκεια των μέτρων πρέπει να επαναξιολογείται τακτικά με βάση την επιδημιολογική κατάσταση”, τονίζεται.
Αναλυτικά, οι συστάσεις αναφέρουν τα εξής:
*Ενόψει της περιόδου επώασης 2-14 ημερών και της πιθανότητας μόλυνσης από ασυμπτωματικούς φορείς, είναι σημαντικό να αποφεύγουν όλοι τους ασπασμούς και τις χειραψίες, τα γεμάτα μέσα μεταφορών, τις μη ουσιαστικές συναντήσεις και τις μαζικές συγκεντρώσεις.
*Ο γενικός πληθυσμός πρέπει να μένει στο σπίτι όποτε είναι δυνατόν και να περιορίζει τις επαφές όσο το δυνατόν περισσότερο.
*Τα τρόφιμα και η προσφορά βασικών προϊόντων δεν ενέχουν κίνδυνο έλλειψης και δεν είναι απαραίτητη η αγορά μεγάλων ποσοτήτων αγαθών.
*Ενδέχεται να απαιτούνται ισχυρότερα μέτρα κατά περίπτωση και προσαρμοσμένα στο εθνικό / περιφερειακό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικής καραντίνας. Τέτοια μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται σε συντονισμό με άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ και αλληλοενημέρωση. Κάθε μέτρο που λαμβάνεται μεμονωμένα είναι αναγκαστικά λιγότερο αποτελεσματικό.
Επιπλέον, συνιστάται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να υιοθετήσουν τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα:
*Υποχρεωτική απομόνωση των ασθενών με COVID-19 και εθελοντική αυτοαπομόνωση ευάλωτων πληθυσμών όπως οι ηλικιωμένοι και οι ασθενείς με υποκείμενες παθήσεις όπως η υπέρταση, ο διαβήτης, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ασθένειες και καρκίνος.
*Κλείσιμο κοινωνικών και πολιτιστικών χώρων συνάντησης όπως μπαρ, νυχτερινά κέντρα, εστιατόρια, καφετέριες, μουσεία, θέατρα, κινηματογράφοι, αθλητικοί σύλλογοι κλπ.
*Κλείσιμο θρησκευτικών χώρων, συμπεριλαμβανομένων εκκλησιών και ακύρωση θρησκευτικών εκδηλώσεων.
*Κλείσιμο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπως σχολεία εκτός από ειδικές περιπτώσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα και προώθηση εναλλακτικών λύσεων online.
*Να κλείσουν οι εγκαταστάσεις ημερήσιας φροντίδας, αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ρυθμίσεις για το απαραίτητο προσωπικό (εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, αστυνομικοί κ.λπ.)
*Πρέπει να ληφθούν μέτρα στους χώρους εργασίας για την προώθηση της απομακρυσμένης εργασίας, των ευέλικτων χρονοδιαγραμμάτων εργασίας και της φυσικής αποστασιοποίησης εντός του χώρου εργασίας.
Αθλητικές εκδηλώσεις, συναυλίες, φεστιβάλ, συνέδρια, εμπορικές εκθέσεις, πολιτικές συναθροίσεις κ.λπ. πρέπει να σταματήσουν και γενικά να αποφευχθεί η επαφή μεταξύ των εργαζομένων και των πελατών.
*Η χρήση προσωπικών μέτρων προστασίας (π.χ. αυστηρή υγιεινή των χεριών, μάσκες προσώπου κλπ.) συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19. Συγκεκριμένα: το αυστηρό πλύσιμο των χεριών πρέπει να γίνει με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Εναλλακτικά, συνιστάται ο καθαρισμός των χεριών με διαλύματα με βάση το αλκοόλ. Όλοι να καλύπτουν το στόμα και τη μύτη όταν βήχουν και φτερνίζονται χρησιμοποιώντας ένα χαρτί ή με τον αγκώνα. Η χρήση χειρουργικής μάσκας μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης άλλων όταν φοριέται από άτομο που έχει προσβληθεί από τον ιό. Δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τη χρησιμότητα της μάσκας προσώπου που φοριούνται από άτομα που δεν είναι άρρωστα. Είναι σημαντικό να αφήνετε μάσκες διαθέσιμες για τους επαγγελματίες της υγειονομικής περίθαλψης.
Τέλος σημειώνεται ότι τα μέτρα κοινωνικής απομάκρυνσης θεωρούνται ευρέως ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα για τον περιορισμό και την καθυστέρηση της εξάπλωσης του ιού. Ωστόσο, σε περίπτωση εντοπισμένων σημείων εστίασης, η εισαγωγή καθαρών υποχρεωτικών καραντινών μπορεί να είναι αποτελεσματική. Τα μέτρα αυτά μπορούν να υλοποιηθούν σε επίπεδο περιφερειακών, αστικών ή οικιστικών κτιρίων, αλλά πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά (ανάλυση κόστους / οφέλους).

Share this post