ΔΝΤ: Διαχειρίσιμοι μεν, υπαρκτοί δε, οι κίνδυνοι για Κύπρο

ΔΝΤ: Διαχειρίσιμοι μεν, υπαρκτοί δε, οι κίνδυνοι για Κύπρο

Διαχειρίσιμοι μεν, υπαρκτοί δε, οι κίνδυνοι που μπορούν να επηρεάσουν την κυπριακή οικονομία της αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σύμφωνα με το Ταμείο, οι κίνδυνοι απορρέουν κυρίως από τα ακόμη σημαντικά ποσά μη εξυπηρετούμενων δανείων, την ανάγκη για μείωση του δημοσίου χρέους και οι ενδεχόμενες δημοσιονομικές υποχρεώσεις που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την οικονομική σταθερότητα και βιωσιμότητα του χρέους, όπως είναι η εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας και η εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων για επαναφορά των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων.
Το ΔΝΤ σε ανακοίνωσή του μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων με τις κυπριακές αρχές για την τρίτη μεταμνημονιακή παρακολούθηση αναφέρει ότι οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι από την εισαγωγή ενός συστήματος δημόσιας ασφάλισης υγείας πρέπει να μετριαστούν με μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της δημόσιας υγείας και στη διαχείριση κινήτρων για τους παρόχους και τους ασθενείς.
Τονίζεται ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η αύξηση του μισθολογικού κόστους, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων που προκύπτουν από την αντιστροφή των κρατικών μισθών και συνταξιοδοτικών περικοπών από την κρίση, κάτω από το ονομαστικό ΑΕΠ.
Αναφέρεται ότι η σταδιακή αντιστροφή των κρατικών μισθολογικών περικοπών από την κρίση έχει ήδη ωθήσει τους προβλεπόμενους ονομαστικούς μισθούς προς τα πάνω.
Ένα μεγάλο δημοσιονομικό πλεόνασμα συμβάλλει στη μείωση του δημόσιου χρέους μετά από μια σημαντική εφάπαξ αύξηση που σχετίζεται με την πώληση της Κυπριακής Συνεργατικής Τράπεζας (CCB) πέρυσι.
Η ταχεία ανάκαμψη της Κύπρου αναμένεται να επιβραδυνθεί σταδιακά, αλλά οι προοπτικές παραμένουν ευνοϊκές. Το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί με σταθερό ποσοστό 3-3,5% το 2019-20, με τη στήριξη των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό και της ιδιωτικής κατανάλωσης.
Μεσοπρόθεσμα, η δυναμική της ανάπτυξης αναμένεται να μειωθεί και τα νοικοκυριά επιταχύνουν την εξυπηρέτηση του χρέους.
Οι προοπτικές ανάπτυξης θα μπορούσαν να επηρεαστούν δυσμενώς σε περίπτωση δυσάρεστου σκληρού Brexit και αυστηρότερης εξωτερικής χρηματοδότησης για επενδύσεις. Η διασφάλιση της επαρκούς ικανότητας αποπληρωμής συνεπώς απαιτεί φιλόδοξες δημοσιονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές καθώς και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.
Η διασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας για το καθεστώς «Eστία» είναι ζωτικής σημασίας για την ελαχιστοποίηση του δημοσιονομικού κόστους. Μια κατάλληλη δομή διακυβέρνησης για την κρατική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ταχέως για να αποφευχθεί η αποθήκευση περιουσιακών στοιχείων και να μεγιστοποιηθεί η ανάκτηση.
Σύμφωνα με το ΔΝΤ, πρέπει να διατηρηθεί η αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία. Πρέπει να διασφαλιστεί μια ουδέτερη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική πολιτική.
Το ΔΝΤ τονίζει ότι ένα άνοιγμα ευκαιριών για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ανοίγει και θα πρέπει να επιδιωχθεί σθεναρά.
Οι περαιτέρω προσπάθειες για την άμβλυνση των κινδύνων και την ενίσχυση της διακυβέρνησης των εμπορικών επιχειρήσεων και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου θα συμβάλουν στη μείωση των κινδύνων για την ανάπτυξη και τους δημοσιονομικούς κινδύνους.
Τράπεζες
Για τις τράπεζες αναφέρει ότι η εφαρμογή του πλαισίου εκποιήσεων πρέπει να συμπληρωθεί με την προγραμματισμένη εισαγωγή ηλεκτρονικών δημοπρασιών.
Σημειώνεται ότι οι μακροχρόνιες μειώσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων εξακολουθούν να αποτελούν προτεραιότητα για περαιτέρω μείωση των δεσμών των τραπεζών με το κράτος.
Σχόλιο κυβέρνησης
Με γραπτή ανακοίνωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Πρόδρομος Προδρόμου αναφέρει ότι στην τρίτη μετά το τέλος του Προγράμματος επισκόπηση της κυπριακής οικονομίας το ΔΝΤ σημειώνει ότι, παρά μια κάποια αναμενόμενη και φυσιολογική επιβράδυνση, η ανάκαμψη παραμένει ισχυρή.
*Αναλυτικά η ανακοίνωση:
“Στο σημείωμα του Εκτελεστικού Συμβουλίου του διεθνούς Οργανισμού επισημαίνεται ότι η ανάπτυξη, που εκτιμάται σε 3,5% το 2019, οδηγεί σε μείωση της ανεργίας σε 7% έναντι 14,9% το 2015, ενώ το ευρύ δημοσιονομικό πλεόνασμα συμβάλλει στη μείωση του δημοσίου χρέους, το οποίο εκτιμάται ότι στο τέλος του χρόνου θα πέσει κάτω από 100% σε ύψος 95,2% του Α.Ε.Π.
Το ΔΝΤ σημειώνει επίσης ότι, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια συνεχίζουν να αποτελούν μια πρόκληση, η κατάσταση έχει αισθητά βελτιωθεί, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες εξυγίανσης των τραπεζικών ισολογισμών και δημιουργίας περιθωρίων κεφαλαίου.
Σημαντική είναι, επίσης, η παρατήρηση ότι η γενική βελτίωση της κυπριακής οικονομίας δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον και μια ευκαιρία για να προωθηθούν περαιτέρω δομικές αλλαγές και βελτιωτικές μεταρρυθμίσεις”.

Share this post