Δημοσιοποιήθηκε η Έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής για την υπόθεση Cypra

Δημοσιοποιήθηκε η Έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής για την υπόθεση Cypra

Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι “δεν μπορεί να αποδοθεί οποιουδήποτε είδους ευθύνη στη Γενική Λογίστρια, Ρέα Γεωργίου, και δεν αποδεικνύεται αθέμιτη ανάμειξή της στην υπόθεση CYPRA”. 

Δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κ. Γιώργο Σαββίδη, η Έκθεση του Προέδρου και των Μελών της Ερευνητικής Επιτροπής που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 2 του Κεφ. 44 του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου για τη διεξαγωγή πλήρους και ενδελεχούς έρευνας με αντικείμενο τη διακρίβωση όλων εκείνων των γεγονότων, ενεργειών, αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων σε σχέση με τις συναλλαγές και/ή τη μεταχείριση και/ή αντιμετώπιση από οποιαδήποτε αρχή και/ή υπηρεσία και/ή όργανο και/ή κρατικό αξιωματούχο και/ή υπάλληλο του δημόσιου τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα από το 2007 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 (ημερομηνία έκδοσης και δημοσίευσης του σχετικού Διατάγματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας), σε σχέση με τις εταιρείες Cypra Ltd. και/ή Cypra Bioenergy Ltd. και/ή άλλων συνδεδεμένων και/ ή σχετιζόμενων εταιρειών ή/και των διευθυντών και/ή των μετόχων τους.

Από την Έκθεση που δημοσιεύεται απαλείφονται στοιχεία για σκοπούς συμμόρφωσης με τον νόμο και για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Συγκεκριμένα, απαλείφονται εκείνα τα στοιχεία που δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν:

  1. για σκοπούς συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και
  2. για σκοπούς προστασίας των ποινικών ερευνών που δυνατόν να διαταχθούν και των δικαιωμάτων των εν δυνάμει κατηγορουμένων.

 

Το εύρος της διαγραφής των προσωπικών δεδομένων έγινε σε συνεννόηση και συμφωνία με την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι “δεν μπορεί να αποδοθεί οποιουδήποτε είδους ευθύνη στη Γενική Λογίστρια, Ρέα Γεωργίου, και δεν αποδεικνύεται αθέμιτη ανάμειξή της στην υπόθεση CYPRA”. 

Παράλληλα καταγράφεται ότι λάθη και/ή παραλείψεις αρμόδιων κυβερνητικών τμημάτων επέτρεπαν στη CYPRA να συνεχίσει να παρανομεί, κυρίως στην περιοχή που καλύπτει το Σφαγείο και πως «θα μπορούσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, με δεδομένο και το μεγάλο εύρος της επιχείρησης, να διεξάγουν πιο τακτικούς ελέγχους και να λαμβάνουν μέτρα σε σύντομο χρονικό διάστημα, πάντοτε εντός των αρμοδιοτήτων τους».

Η Γενική  Λογίστρια Ρέα Γεωργίου 

Σε όλο το εύρος της έρευνας, δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε προσωπική παρέμβαση της Ρέας Γεωργίου. Οι μαρτυρίες έκλιναν μόνο σε υπόνοιες και/ή υποψίες χωρίς να έχουν κατατεθεί οποιαδήποτε στοιχεία, αναφέρεται στα τελικά συμπεράσματα/εισηγήσεις της έκθεσης.

Επισημαίνεται, παράλληλα, πως «έχοντας καταγράψει σε κάθε Κεφάλαιο τις ενέργειες και/ή πιθανές ευθύνες της CYPRA ως γενική διαπίστωση μπορεί να καταγράφει ότι η CYPRA, διαχρονικά, επεδείκνυε κάποια αυθαίρετη συμπεριφορά και μη συμμόρφωση προς τις νομοθετικές τις υποχρεώσεις».

Η Επιτροπή αναφέρεται, όπως σημειώνει, «στην ανέγερση οικοδομών χωρίς άδεια, στη μη συμμόρφωση με διαδικαστικά διατάγματα κατεδάφισης και στην προσπάθεια διαιώνισης των παρανομιών της, χρησιμοποιώντας χρονοβόρες διαδικασίες, διοικητικής φύσεως».

«Σε όλα τα στάδια, από το 2006 μέχρι σήμερα, διεκδίκησε έντονα τα δικαιώματά της, γεγονός, βέβαια, που αποτελεί δικαίωμά της. Από την άλλη, χρησιμοποιούσε, όποτε την βόλευε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Ενώ, από δικές της ενέργειες, εκδίδετο Διάταγμα μη πώλησης και/ή εκποίησης ακόμη και μη ενοικίασης του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου (ΚΣΚ), ακολούθως επιζητούσε να εκμεταλλευθεί η ίδια τις εγκαταστάσεις του ΚΣΚ», προστίθεται.

Επίσης καταγράφεται η τοποθέτηση του Γενικού Ελεγκτή ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες πάντοτε επεδείκνυαν εύνοια προς τη SIGAN και αυτό αποτελεί «τεράστιο σκάνδαλο» για το οποίο θα έπρεπε να διεξαχθεί έρευνα.

Στην έκθεση γίνεται εισήγηση να προωθηθεί τροποποίηση του Περί Κτηνιατρικών Τελών Νόμου, 239(Ι)/2002, ούτως ώστε, στα καθυστερημένα τέλη, να επιβάλλεται τόκος για να αποφευχθεί στο μέλλον, εκμετάλλευση παρόμοιας κατάστασης.

Ακόμη γίνεται εισήγηση για τακτικούς ελέγχους από ορισμένα κυβερνητικά τμήματα. “Θεωρούμε ότι εάν η πιο πάνω εισήγηση πραγματοποιηθεί, θα αποφευχθούν παρόμοια προβλήματα στο μέλλον”, αναφέρεται.

Η Επιτροπή σημειώνει πως στο πλαίσιο των όρων εντολής της, εστίαζε συνεχώς την προσοχή της και ήταν σε εγρήγορση για τα ακόλουθα θέματα:(α) κατά πόσον υπήρχαν αθέμιτες παρεμβάσεις από τις ερευνώμενες εταιρείες και εάν υπήρξαν τέτοιες, τί αποτέλεσμα είχαν, (β) κατά πόσον οι ερευνώμενες εταιρείες είχαν πρόσβαση με αθέμιτο τρόπο σε έγγραφα και/ή πληροφορίες των κυβερνητικών τμημάτων, (γ) κατά πόσον κυβερνητικά τμήματα υποβοήθησαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο, είτε εσκεμμένα, είτε λόγω λαθών και/ή παραλείψεων τις ερευνώμενες εταιρείες, (δ) κατά πόσον η σύζυγος του Διευθύνοντος Συμβούλου των ερευνώμενων εταιρειών, Ρέα Γεωργίου, Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας είχε οποιουδήποτε είδους ανάμειξη στα πιο πάνω.

Το κείμενο της Έκθεσης 

Η Έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής για την CYPRA by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd


 

Share this post