Δέκα δράσεις της ΕΕ κατά του κορονοϊού

Δέκα δράσεις της ΕΕ κατά του κορονοϊού

Πρόεδρος Ε.Κ., David Sassoli : Ας καταπολεμήσουμε αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης με την αλληλεγγύη και τη δημοκρατία

 

Ανακαλύψτε τι κάνει η ΕΕ στον πόλεμο κατά του κορονοϊού προκειμένου να προστατεύσει ανθρώπους και οικονομία.
1. Επιβράδυνση της εξάπλωσης του ιού
Προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση του ιού στην Ευρώπη αλλά και πέραν αυτής, η ΕΕ έχει κλείσει τα εξωτερικά της σύνορα για ταξίδια που δεν είναι σημαντικά, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα βασικά αγαθά συνεχίζουν να διακινούνται, μέσω της εισαγωγής πράσινων λωρίδων. Ακόμη, προβλέπονται πρόσθετοι πόροι για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, το οποίο παρέχει άμεσες αξιολογήσεις κινδύνου και επιδημιολογικές ενημερώσεις σχετικά με την έξαρση του ιού.

2. Παροχή ιατρικού εξοπλισμού
Οι χώρες της ΕΕ έχουν γρήγορη πρόσβαση στο πρώτο απόθεμα RescEU του ιατρικού εξοπλισμού, όπως οι αεραγωγοί και οι προστατευτικές μάσκες, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Επιπλέον, η ΕΕ δημιούργησε ένα τεράστιο διεθνή διαγωνισμό, επιτρέποντας στα κράτη-μέλη κάνουν κοινές προσφορές για την αγορά εξοπλισμού και φαρμάκων.

3. Προώθηση της έρευνας


Το ερευνητικό πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ χρηματοδοτεί 18 ερευνητικά έργα και 140 ομάδες σε όλη την Ευρώπη για να βοηθήσει στην ταχεία ανεύρεση εμβολίου κατά του Covid-19. Στόχος είναι να βελτιωθεί η διάγνωση, η ετοιμότητα, η κλινική διαχείριση και η θεραπεία.

4. Διασφάλιση της ανάκαμψης της ΕΕ
Για να βοηθήσει την ΕΕ να ανακάμψει οικονομικά και κοινωνικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει νέα πρόταση για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό (2021-2027), ο οποίος θα περιλαμβάνει ένα πακέτο κινήτρων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την τελευταία λέξη σχετικά με την πρόταση.

5. Επαναπατρισμός των πολιτών της ΕΕ
Περισσότεροι από 10.000 Ευρωπαίοι από όλο τον κόσμο επαναπατρίστηκαν με το ξέσπασμα του ιού, χάρη στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ.

6. Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε νέους κανόνες που επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να ζητούν χρηματική βοήθεια από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας. Με το νέο διευρυμένο πεδίο εφαρμογής του ταμείου, θα διατεθούν στα κράτη- μέλη φέτος έως και 800 εκατομμύρια ευρώ για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού.

7. Υποστήριξη της οικονομίας
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρέχει 750 δισ. ευρώ για την μετριάσει το δημόσιο χρέος κατά τη διάρκεια της κρίσης, καθώς και 120 δισ. ευρώ για ποσοτική χαλάρωση και 20 δισ. ευρώ για αγορές χρεών. Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές ψήφισαν για την διάθεση 37 δισ. ευρώ από τα υπάρχοντα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ στις χώρες της ΕΕ για να αντιμετωπίσουν την κρίση του κορονοϊού και για να υποστηρίξουν την υγειονομική περίθαλψη, τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους.

8. Προστασία θέσεων εργασίας
Για να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι θα διατηρήσουν τη δουλειά τους, όταν οι εταιρείες παύουν εξαιτίας κρίσης του κορονοϊού, η Επιτροπή πρότεινε την έννοια του βραχυχρόνιου κράτους που υποστηρίζεται από το κράτος εργασίας (SURE).

9. Προστασία του Διαδικτύου
Με εκατομμύρια ανθρώπους αναγκασμένους να παραμείνουν στο σπίτι, η ΕΕ ζήτησε από το Netflix, το Facebook και το YouTube να μειώσει την ποιότητα ροής για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του διαδικτύου. Αυτό επιτρέπει σε όλους να χρησιμοποιούν το Internet, είτε για δουλειά είτε για αναψυχή.

10. Προστασία του περιβάλλοντος και των αεροπορικών εταιρειών
Το Κοινοβούλιο υποστήριξε την πρόταση της Επιτροπής να σταματήσει προσωρινά τις “πτήσεις φαντάσματα”. Mε την παύση του κανόνα που υποχρεώνει τις αεροπορικές εταιρείες να εκτελούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις απογείωσης και προσγείωσης τις επόμενες σεζόν, η ΕΕ καταργεί τις περιττές εκπομπές και βοηθά τις αεροπορικές εταιρείες να προσαρμοστούν στη χαμηλότερη ζήτηση.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el

https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/i-apantisi-tis-ee-ston-koronoio

https://multimedia.europarl.europa.eu/el/eu-funding-for-covid-19-research_N01-PUB-200326-CORS_ev

 

Έκτακτη σύνοδος ολομέλειας στις 16 και 17 Απριλίου


Ο πρόεδρος και οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων του ΕΚ (δηλ. η Διάσκεψη των Προέδρων του ΕΚ) στην διάρκεια τηλεδιάσκεψης συμφώνησαν να συγκαλέσουν έκτακτη σύνοδο της ολομέλειας την Πέμπτη 16 και Παρασκευή 17 Απριλίου στις Βρυξέλλες.
Στην ημερήσια διάταξη θα βρίσκεται συζήτηση με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ακολουθούμενη από ψήφισμα, σχετικά με τη συντονισμένη αντίδραση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID-19 και των συνεπειών της. Το ΕΚ είναι επίσης έτοιμο να ψηφίσει όποια νομοθετικά μέτρα ή εκταμιεύσεις πόρων του προϋπολογισμού προετοιμαστούν έγκαιρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περαιτέρω αντιμετώπιση της κατάστασης. Η Διάσκεψη των Προέδρων επικαιροποίησε ακόμη το ημερολόγιο δραστηριοτήτων του ΕΚ, θεσπίζοντας πρόσθετες ημερομηνίες για τηλεδιασκέψεις των οργάνων, των επιτροπών και των πολιτικών ομάδων του.

Ψηφοφορίες εξ αποστάσεως και μέτρα για την υγεία
Τα υφιστάμενα προληπτικά μέτρα που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 δεν επηρεάζουν το νομοθετικό έργο για τα θέματα προτεραιότητας. Οι βασικές δραστηριότητες ελαττώνονται αλλά διατηρούνται για να διασφαλιστεί ότι το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να νομοθετεί, να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τη διαχείριση του προϋπολογισμού και να ασκεί δημοκρατικό έλεγχο.
Το Κοινοβούλιο έχει συμφωνήσει να χρησιμοποιήσει εναλλακτικό σύστημα ψηφοφορίας εξ αποστάσεως, λόγω των κινδύνων για τη δημόσια υγεία. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν ψηφοφορίες, με τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση ότι η ψήφος των ευρωβουλευτών θα παραμείνει ατομική, προσωπική και ελεύθερη.

Δήλωση David Sassoli μετά τη συνάντηση της Διάσκεψης των Προέδρων 

Το μήνυμά μας είναι σαφές: η δημοκρατία συνεχίζει να λειτουργεί. Όλα τα κοινοβουλευτικά όργανα συνεχίζουν να εργάζονται για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης COVID-19. Διασφαλίσαμε ότι τα μέλη του ΕΚ είναι ακόμη σε θέση να κάνουν συναντήσεις εξ αποστάσεως, να συμμετάσχουν σε συζητήσεις, να προτείνουν τροπολογίες και να ψηφίζουν.

Σήμερα αποφασίσαμε τη σύγκληση έκτακτης συνόδου ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 16 και 17 Απριλίου για να ψηφίσουμε τα νέα μέτρα της Επιτροπής για την αντιμετώπιση του COVID-19. Οι ευρωβουλευτές θα συμμετέχουν στη συζήτηση και θα επαναδιατυπώσουμε τη θέση μας σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της καταστροφής. Η Δημοκρατία θα συνεχιστεί. “

Μιλώντας για τη δημοκρατία, μου δόθηκε σήμερα η εντολή να στείλω μια επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς προτίθεται να ανταποκριθεί στο νόμο που εγκρίθηκε από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο και να αξιολογήσει εάν αυτό αποτελεί σοβαρή παραβίαση του άρθρου 2 της Συνθήκης ΕΕ – το οποίο υπογραμμίζει τις αξίες μας, που είναι βασισμένες στη δημοκρατία και την ελευθερία.

Η Ευρώπη αντιδρά και δείχνει τη δύναμη της σύμπραξής μας. Θα γίνουν ακόμα πολλά περισσότερα, ειδικά εάν όλοι συνεργαστούμε στον αγώνα για να νικήσουμε αυτόν τον ιό.

Ως Κοινοβούλιο θέλουμε να διαδραματίσουμε και εμείς τον ρόλο μας δίδοντας το ελάχιστο παράδειγμα και γι’ αυτό τον λόγο, έχουμε παραχωρήσει στις αρχές των Βρυξελλών μέρος του κτιρίου μας για να χρησιμοποιηθεί για την περίθαλψη των ασθενών, καθώς και ένα στόλο 100 οχημάτων. Είμαστε έτοιμοι να πράξουμε το ίδιο με τα γραφεία μας στο Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο, αν χρειαστεί.«Είμαστε η Ευρώπη, η δύναμή μας είναι η αλληλεγγύη μας»

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el

 

Προσφυγικό: ευρωβουλευτές ζητούν αλληλεγγύη και προειδοποιούν για την πανδημία

Η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να βοηθά στα σύνορα της Ελλάδας, δήλωσαν  μέλη της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, τα οποία προειδοποίησαν επίσης για τον κίνδυνο εξάπλωσης του COVID-19 στις δομές.
Οι ευρωβουλευτές τόνισαν ότι η πανδημία αποδεικνύει για άλλη μία φορά ότι καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιες παγκόσμιες προκλήσεις μόνη. Χαιρέτισαν τη δέσμευση για τη μετακίνηση 1.600 ασυνόδευτων ανηλίκων από τα νησιά της Ελλάδας σε άλλες χώρες της ΕΕ, αλλά ζήτησαν διευκρινίσεις για το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής του μέτρου και για τον κατάλογο των χωρών που συμμετέχουν. Αρκετοί ζήτησαν την επέκταση του μέτρου σε άλλες ευπαθείς ομάδες αιτούντων άσυλο και στις οικογένειες που βρίσκονται στις δομές.
Κρίσιμη η κατάσταση στις προσφυγικές δομές


Πολλοί ευρωβουλευτές ανησυχούν για την πιθανή εξάπλωση του COVID-19 στις υπερπλήρεις δομές στα ελληνικά νησιά, δεδομένων των ήδη άθλιων συνθηκών στις οποίες διαβιούν οι άνθρωποι εκεί. Κάποιοι πρότειναν τη μεταφορά τους στην ηπειρωτική Ελλάδα ή τη χρήση άδειων ξενοδοχείων για να διασφαλιστεί ότι θα τηρηθούν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, ενώ άλλοι αντέδρασαν στην προοπτική άλλων μετεγκαταστάσεων φοβούμενοι τη δημιουργία προβλημάτων δημόσιας τάξης.
Η συζήτηση στράφηκε επίσης στην κρίση που ακολούθησε την ανακοίνωση της Τουρκίας πριν ένα μήνα ότι θα επιτρέπει τη διέλευση σε έδαφος της ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές τόνισαν ότι η αλληλεγγύη με τις χώρες στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας και καταδίκασαν την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης για πολιτικούς σκοπούς. Αρκετοί ομιλητές αμφισβήτησαν την απόφαση των ελληνικών αρχών να μην δεχτούν αιτήσεις ασύλου για ένα μήνα, επαναλαμβάνοντας ότι, ως συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση της Γενεύης, όλα τα κράτη μέλη πρέπει να σέβονται το δικαίωμα υποβολής αίτησης για διεθνή προστασία.

ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου Ε.Κ. στην Κύπρο

Share this post