Χριστούγεννα 2020

Χριστούγεννα 2020

«Ἀλλ’ ὅτε ὁ ἱερεὺς ἐξελθὼν ἔψαλε τὸ «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός», τότε αἱ μορφαὶ τῶν Ἁγίων ἐφάνησαν ὡς νὰ ἐφαιδρύνθησαν εἰς τοὺς τοίχους∙ «Ἀκολουθήσωμεν, λοιπόν, ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ», καὶ ὁ κύρ Ἀλεξανδρής ἐνθουσιῶν ἔλαβε τὴν ὑψηλήν καλάμην καὶ ἔσεισε τὸν πολυέλεον μὲ τὰς λαμπάδας ὅλας ἀνημμένας. «Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν, ἀκαταπαύστως ἐκεῖ», κ’ ἐσείσθη ὁ ναὸς ὅλος ἀπὸ τὴν βροντώδη φωνὴν τοῦ παπα-Φραγκούλη μετὰ πάθους ψάλλοντος: «Δόξα ἐν ὑψίστοις λέγοντες, τῷ σήμερον ἐν σπηλαίῳ τεχθέντι», καὶ οἱ ἄγγελοι οἱ ζωγραφιστοί, οἱ περικυκλοῦντες τὸν Παντοκράτορα ἄνω εἰς τὸν θόλον, ἔτειναν τὸ οὖς, ἀναγνωρίσαντες οἰκεῖον αὐτοῖς τὸν ὕμνον». (Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Στὸ Χριστὸ στὸ Κάστρο)

****************

Η χρονιά που πέρασε, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού,  ήταν πολύ οδυνηρή για όλη την ανθρωπότητα.

Ας ενώσουμε τις προσευχές μας προς τον τεχθέντα Χριστό να  λυτρώσει όλους  από την πανδημία του κορονοϊού και  την αλαζονεία μας,  να φέρει ειρήνη στην ταλαιπωρημένη ανθρωπότητα και να μειώσει το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών!

Ο ageliaforos, που  γιορτάζει τα πρώτα του Χριστούγεννα, εύχεται σε όλες και όλους σας Χρόνια πολλά!

Α. ΒΙΚ.

 

ΣΗΜ: Η εικόνα της Γεννήσεως του Χριστού είναι του 18ου αιώνα και φυλάσσεται στο   σκευοφυλάκιο της Μονής Παντοκράτορος του Αγίου Όρους, με άδεια της οποίας την δημοσιεύουμε.

Share this post