Χειροτονήθηκε Επίσκοπος ο αρχιμ. Σμάραγδος

Χειροτονήθηκε Επίσκοπος ο αρχιμ. Σμάραγδος

Βοηθός Επίσκοπος του Μητροπολίτη Γέροντος Χαλκηδόνος Αθανασίου (Βίντεο)

Χειροτονήθηκε Επίσκοπος , με τον τίτλο Δαφνουσίας, ο πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, αρχιμ. Σμάραγδος Καραγιαννίδης. Η χειροτονία έγινε την περασμένη Κυριακή, 19 Ιουλίου 2020, των Αγίων Πατέρων της Δ’ εν Χαλκιδόνι Αγίας και Οικουμενικής Συνόδου, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Χαλκιδόνος. Με εντολή του Μητροπολίτη, Γέροντος Χαλκηδόνος Αθανασίου, την χειροτονία τέλεσε ο Μητροπολίτης Μαδύτου και Καλλιουπόλεως Στέφανος, συλλειτουργούντων του Μητροπολίτη Κυδωνιών Αθηναγόρα και του Επισκόπου Τράλλεων Βενιαμίν. 

Πριν από την χειροτονία ο Γέρων Χαλκηδόνος προσεφώνησε τον κ. Σμάραγδο, ο οποίος θα είναι βοηθός Επίσκοπος του Μητροπολίτη Αθανασίου. 

Μεταξύ άλλων ο Γέρων Χαλκηδόνος, απευθυνόμενος στον νέο Επίσκοπο, τον προέτρεψε: “Διό και ευχόμεθα να είσαι αγαπητικός ουχί απολυταρχικός και έχων σεβασμόν, κυρίως δε υπακοήν εις τους συναθλητάς και ανωτέρους σου, να συγχωρείς τους πικράνοντάς σε, να στηρίζεις την δικαιοσύνην, ειρήνην και συναλληλίαν μεταξύ των ανθρώπων, να παραμένεις σεμνός και ταπεινόφρων, αποβαίνων συν τω χρόνω ουχί κύμβαλον αλλαλάζον ως συνήθως ουκ ολίγοι εκ της νεωτέρας κυρίως γενεάς, αλλά πραγματικός σμάραγδος της ταλαίνης και πένητος εν τοιούτοις Εκκλησίας μας, εις ην οι πάντες τα πάντα οφείλομεν”. 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΗΔ… by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd

Πριν από την χειροτονία του 0 νέος Επίσκοπος επεσήμανε ότι λαμβάνει τον τρίτο βαθμό της ιεροσύνης “εν τη ευσήμω αύτη ημέρα της μνήμης και εορτής των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων της εν Χαλκηδόνι Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου το 451 μ.Χ., σημαδιακής διά την Χαλκηδόνα και διά την ιστορίαν της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Αδιαιρέτου Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία Σύνοδος διά του εκδοθέντος Τόμου αυτής, διεσφάλισε την Ορθήν Χριστιανικήν Πίστιν από τας κακοδοξίας και τας αιρέσεις”.

Δαφνουσίας Σμάραγδος by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δαφνουσίας Σμάραγδος

 

                                           Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δαφνουσίας Σμάραγδος

 

 

Share this post