Χαλκηδόνος Εμμανουήλ: Στην πορεία του σύγχρονου διαχριστιανικού διαλόγου δεν υπήρξαν ριψάσπιδες απὸ την πλευρά των Ορθοδόξων

Χαλκηδόνος Εμμανουήλ: Στην πορεία του σύγχρονου διαχριστιανικού διαλόγου δεν υπήρξαν ριψάσπιδες απὸ την πλευρά των Ορθοδόξων

” Σέ όλη τήν πορεία τού σύγχρονου διαχριστιανικού διαλόγου δέν υπήρξαν ριψάσπιδες καί μηδίσαντες από τήν πλευρά τών Ορθοδόξων. Ίσως, σέ ορισμένες περιπτώσεις παρατηρήθηκαν υπερβάλλων ενθουσιασμός καί ζήλος, αλλά ποτέ προδοσία. Η Ορθοδοξία δέν θά ζήσει άλλη Φερράρα· στώμεν καλώς”, διαβεβαίωσε ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, μιλώντας κατά την τελετή αναγόρευσης του  σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η ομιλία είχε θέμα “Φώς φορεί, φώς πέμπει, φώς εστι: Η θέορτος αρτιφωνία τού Χαλκηδονίου δόγματος ως εσαεί μέτρον τής Κοινωνίας εν διαλόγω” και σε αυτή ο Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ , μεταξύ άλλων , τόνισε:

“Ζώντας μέ τήν πνοή τού Αγίου Πνεύματος, η Μεγάλη τού Χριστού Εκκλησία τής Κωνσταντινουπόλεως εκφράζει, σέ κάθε εποχή, τό θεϊκό φώς πρός οποιαδήποτε κατεύθυνση καί μέ όποιον τρόπο θελήσει τό Πνεύμα. Τούτο σημαίνει στόν παρόντα χρόνο, ότι μεριμνά νά διαφυλάξει αβλαβή, ενωμένη καί άφθορη τήν οικογένεια τών τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, πού συγκροτούν τήν Μία Εκκλησία, μετέχοντας τού κοινού ποτηρίου τής Ευχαριστίας καί τηρώντας απαραχάρακτη τήν δογματική παρακαταθήκη τής Πίστεως. Τό πρωτεύθυνον τής Κωνσταντινουπόλεως θεμελιώθηκε στήν Σύνοδο τής Χαλκηδόνος διά τού 28ου Κανόνος καί αποτελεί τήν ισχυρότερη ιεροκανονική καί εκκλησιολογική παρακαταθήκη της. Τόσο γιά τούς πρεσβυγενείς Θρόνους τής Ανατολής όσο καί γιά τίς θυγατέρες καί αδελφές Εκκλησίες, πού προήλθαν από τά σπλάχνα Της, η Εκκλησία τής Κωνσταντινουπόλεως αποτέλεσε καί θά αποτελεί εσαεί τήν ασφαλή μητρική καί αδελφική καταφυγή, τό πνευματικό ιατρείο κάθε προβλήματος, τήν σκέπη προστασίας καί τό κριτήριον τής ευσπλαγχνίας. Οι πρόσκαιρες προστριβές χρειάζεται νά λύονται καί νά συγχωρούνται άμεσα, πρίν ο χρόνος παγιώσει τήν πικρία στίς καρδιές τών αδελφών. Οτιδήποτε δέν αποτελεί δογματική συνθήκη είναι επιλύσιμο, όπως μάς έχει διδάξει η πείρα τών αιώνων. Οι λόγοι παραπικρασμού άς μεταβληθούν σέ πράξεις αγάπης καί οικοδομής. Έχουμε τό παράδειγμα τών Αποστόλων, τήν διαδοχή τών οποίων φέρουμε ως σθένος μαρτυρίου καί μαρτυρίας”.

*Παρατίθεται το πλήρες κείμενο της ομιλίας

Χαλκηδόνος Εμμανουήλ : «Οτιδήποτε δεν αποτελεί δογματική συνθήκη είναι επιλύσιμο». by ARISTEIDIS VIKETOS on Scribd


ΦΩΤΟ: Χρήστος Μπόνης

 

Share this post