Bιοποικιλότητα : Το ΕΚ ζητά δεσμευτικούς στόχους

Bιοποικιλότητα : Το ΕΚ ζητά δεσμευτικούς στόχους

Τουλάχιστον το 10% του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει τη βιοποικιλότητα

Επιδείνωση του κράτους δικαίου σε Ουγγαρία και Πολωνία

Η ΕΕ χρειάζεται δεσμευτικούς στόχους μείωσης της χρήσης φυτοφαρμάκων
Το Κοινοβούλιο υιοθέτησε τις θέσεις του ενόψει του Συνεδρίου για τη Βιοποικιλότητα του ΟΗΕ («COP 15») στο Κουνμίνγκ (Κίνα) τον Οκτώβριο.
Στο Συνέδριο πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία για νομικά δεσμευτικούς στόχους με χρονοδιάγραμμα, δείκτες επιδόσεων και μηχανισμούς αξιολόγησης βάσει κοινών κανόνων ώστε να αναστραφεί η υφιστάμενη τάση μείωσης της βιοποικιλότητας, σύμφωνα με το ψήφισμα.

Η ΕΕ πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο
Το ΕΚ θέλει η επικείμενη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030 να εξασφαλίσει ότι η ΕΕ θα δώσει το καλό παράδειγμα:

* διασφαλίζοντας ότι το 30% τουλάχιστον του εδάφους της ΕΕ θα αποτελείται από προστατευόμενες περιοχές,
•αποκαθιστώντας υποβαθμισμένα οικοσυστήματα μέχρι το 2030,
•λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους για τη βιοποικιλότητα σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ και

διαθέτοντας τουλάχιστον το 10% του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της περιόδου 2021-2027 σε προσπάθειες βελτίωσης της βιοποικιλότητας.
Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν επίσης την ανάγκη για πιο βιώσιμες γεωργικές και δασοκομικές πρακτικές που θα συμπεριλαμβάνουν δεσμευτικούς στόχους μείωσης της χρήσης φυτοφαρμάκων για ολόκληρη την ΕΕ.

«Για το Κοινοβούλιο, τα κρίσιμα σημεία είναι η θέσπιση στόχων για τη βιοποικιλότητα σε επίπεδο ΕΕ, αλλά και διεθνώς που θα συμπεριλαμβάνουν καλύτερη προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων, μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων στην Ευρώπη και μεταρρυθμίσεις της γεωργίας και της αλιείας για να καταστούν βιώσιμες. Το 2020 θα είναι ένα πολύ σημαντικό έτος για τη βιοποικιλότητα με το IUCN τον Ιούνιο στη Μασσαλία και το COP15 τον Οκτώβριο στην Κίνα», είπε ο Pascal Canfin (RE, Γαλλία), Πρόεδρος της επιτροπής Περιβάλλοντος του ΕΚ.


Η βιοποικιλότητα αποτελεί διαρκή προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα για την αδιάκοπη και άνευ προηγουμένου ζημιά που αυτή υφίσταται.

ΕΞΑΛΛΟΥ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , Ursula Von der Leyen, παρουσιάζοντας την πολιτική της ατζέντα στο κατάμεστο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δήλωσε Αυτή είναι η στιγμή της Ευρώπης να τοποθετήσει τον άνθρωπο στη σελήνη» Συνέχισε λέγοντας πως «Ο στόχος μας ως Ευρώπη είναι να συμφιλιώσουμε την οικονομία με τον πλανήτη, να συμβιβάσουμε τους τρόπους παραγωγής και κατανάλωσης με τον πλανήτη και να βρούμε τη χρυσή τομή μεταξύ αυτού και του λαού μας».


Η πολιτική αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή και αναγνωρίζει την αυξανόμενη σημασία της αλλαγής του κλίματος για την ευρωπαϊκή πολιτική, τη βιομηχανία, εμπόριο. Παράλληλα, η ισχύς των «πράσινων» ψηφοφόρων αποδείχθηκε έμπρακτα από την προσέλευση τους, στις ευρωεκλογές του 2019, με την κοινοβουλευτική τους ομάδα στο ΕΚ να αποτελείται πλέον από 74 άτομα.
«Ο κόσμος της Ευρώπης μας ζήτησε να υλοποιήσουμε αυτή την αποφασιστική πολιτική, για την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής και για αυτούς είμαστε εδώ σήμερα, γι ‘αυτούς χτίζουμε ένα φιλόδοξο πράσινο μέλλον για την Ευρώπη», πρόσθεσε η πρόεδρος της Επιτροπής Von der Leyen


Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα τέθηκε σε ισχύ στις 29 Δεκεμβρίου 1993. Αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου θα παρευρεθεί στην 15η συνάντησή της στην πόλη Κουνμίνγκ της Κίνας που θα πραγματοποιηθεί από τις 19 Οκτωβρίου μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2020.
Στην «COP 15» αναμένεται να υιοθετηθεί ένα παγκόσμιο ρυθμιστικό πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα, αρχής γενομένης από το 2020, που θα καθορίσει τη διεθνή πορεία σε αυτό το θέμα για τουλάχιστον τα επόμενα 10 χρόνια.

Ουγγαρία και Πολωνία

Παρά τις συζητήσεις της ΕΕ με την Πολωνία και την Ουγγαρία δεν έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος ως προς το σεβασμό των ιδρυτικών αρχών της ΕΕ σε αυτές τις χώρες, προειδοποιεί το Κοινοβούλιο.
Στο ψήφισμα που υιοθετήθηκε  με 446 ψήφους υπέρ, 178 κατά και 41 αποχές, οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι εκθέσεις και δηλώσεις της Επιτροπής, του ΟΗΕ, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και του Συμβουλίου της Ευρώπης δείχνουν πως «η κατάσταση τόσο στην Πολωνία όσο και στην Ουγγαρία έχει επιδεινωθεί από την έναρξη ισχύος του άρθρου 7(1)».


Αναφέρουν επίσης ότι οι ακροάσεις στο Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας του Άρθρου 7 δεν είναι ούτε τακτικές ούτε δομημένες και καλούν το Συμβούλιο να απευθύνει συγκεκριμένες προτάσεις προς τις εν λόγω χώρες, συμπεριλαμβανομένων σχετικών διοριών, για να διασφαλιστεί ο σεβασμός προς το Δίκαιο της ΕΕ.
«Η αδυναμία του Συμβουλίου να αξιοποιήσει αποτελεσματικά το άρθρο 7 συνεχίζει να υπονομεύει την ακεραιότητα των κοινών ευρωπαϊκών αξιών, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας της Ένωσης στο σύνολό της», σύμφωνα με το ΕΚ.
Το κείμενο παροτρύνει επίσης την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να προλάβει τον σαφή κίνδυνο σοβαρής παραβίασης των αξιών στις οποίες βασίζεται η Ένωση, ιδίως τις ταχείες διαδικασίες σε περιπτώσεις διαπιστωμένων παραβάσεων και τις αιτήσεις προς το Δικαστήριο για τη λήψη προσωρινών μέτρων.

Οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν το γεγονός ότι δεν τους έχει επιτραπεί να συμμετάσχουν στις ακροάσεις, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έθεσε σε κίνηση τη διαδικασία όσον αφορά την Ουγγαρία. Επιμένουν ότι το ΕΚ θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει την αιτιολογημένη πρότασή του στο Συμβούλιο.

Το ψήφισμα τονίζει επίσης την «άμεση ανάγκη» για ένα μηχανισμό της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα σύμφωνα με την υφιστάμενη πρόταση του ΕΚ. Θα πρέπει να πραγματοποιείται ετήσια ανεξάρτητη, τεκμηριωμένη, και χωρίς διακρίσεις ισότιμη αξιολόγηση της συμμόρφωσης όλων των κρατών μελών της ΕΕ με τις αξίες του Άρθρου 2 της Συνθήκης ΕΕ.

Τον Σεπτέμβριο του 2018, το Κοινοβούλιο ζήτησε από το Συμβούλιο να αναλάβει δράση για να εμποδίσει τις ουγγρικές αρχές από το να παραβιάσουν τις ιδρυτικές αξίες της ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές ανησυχούσαν κυρίως για την ανεξαρτησία των δικαστικών αρχών, την ελευθερία της έκφρασης, τη διαφθορά, τα δικαιώματα των μειονοτήτων και την κατάσταση των μεταναστών και των προσφύγων.
Όσον αφορά την Πολωνία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει την ανάληψη δράσης από το Δεκέμβριο του 2017 λόγω ανησυχιών για την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος. Σε ψήφισμα που υιοθετήθηκε το Μάρτιο του 2018, το Κοινοβούλιο συμφώνησε με την Επιτροπή όσον αφορά τους κινδύνους που διατρέχει το κράτος δικαίου στην Πολωνία.

Σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Συνθήκης της ΕΕ, το Συμβούλιο μπορεί να διαπιστώσει την ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης των αξιών της ΕΕ σε κάποια χώρα. Πριν την κατάληξη αυτή, οι υπουργοί της ΕΕ θα πρέπει να ακούσουν τις απόψεις των σχετικών εθνικών αρχών.
Οι υπουργοί των κρατών-μελών της ΕΕ έχουν πραγματοποιήσει δύο ακροάσεις με την ουγγρική κυβέρνηση επί αυτού του θέματος, τον Σεπτέμβριο του 2019 και τον Δεκέμβριο του 2019. Οι αρχές της Πολωνίας έχουν υπεραμυνθεί των θέσεών τους ενώπιον του Συμβουλίου σε τρεις διαφορετικές περιστάσεις, μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου 2018.

ΠΗΓΗ: Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο

Share this post