Αύξηση περιουσιακών στοιχείων Αναστασιάδη

Αύξηση περιουσιακών στοιχείων Αναστασιάδη

Οι δηλώσεις “Πόθεν Έσχες” των αξιωματούχων του κράτους

Στα 213 χιλιάδες 540 ευρώ ανερχόταν η αξία των περιουσιακών στοιχείων του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη την 1η Μαρτίου 2018 σε σύγκριση με 178 χιλιάδες 933 ευρώ που ήταν την 1η Μαρτίου 2016, σύμφωνα με τη δήλωση για το “Πόθεν Έσχες”, που υπέβαλε και που αναρτήθηκε , μαζί με τις δηλώσεις για το “Πόθεν `Εσχες” άλλων αξιωματούχων, στην ιστοσελίδα της Βουλής. Υπήρξε δηλαδή μια αύξηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Προέδρου Αναστασιάδη της τάξης των 34 χιλιάδων 607 ευρώ.
Η αξία της ακίνητης περιουσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας παρέμεινε, με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δήλωση του για το “Πόθεν `Εσχες”, η ίδια την 1η Μαρτίου 2018 με αυτήν που ήταν την 1η Μαρτίου 2016, δηλαδή 66 χιλιάδες ευρώ. Οι καταθέσεις του σε τραπεζικά ιδρύματα αυξήθηκαν σε 61.750 ευρώ από 6.138, ενώ η αξία των μετοχών του σε δημόσιες εταιρείες ήταν την 1η Μαρτίου 2018, 790 ευρώ σε σύγκριση με 6.795 την 1η Μαρτίου 2016. Εξάλλου η αξία των αυτοκινήτων του ήταν την 1η Μαρτίου 2018, 85 χιλιάδες ευρώ ενώ την 1η Μαρτίου 2016 ήταν 100 χιλιάδες ευρώ.
Τα ακίνητα, που έχει στην ιδιοκτησία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφορούν σε χωράφια στο Πέρα Πέδι και δύο διαμερίσματα στη Λεμεσό. Τα χωράφια είναι προϊόν δωρεάς, τα πλείστα από τη μητέρα του, ενώ τα διαμερίσματα αγοράστηκαν το 1983 και το 1985.

 


Όσον αφορά τις μετοχές που είχε σε δημόσιες εταιρείες την 1η Μαρτίου 2018 ο Πρόεδρος είχε 341 μετοχές στην Ελληνική Τράπεζα, 1.375 στη Μινέρβα Ασφαλιστική, 119 στην Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού, 500 στην Απόλλων Ποδόσφαιρο Λτδ και 25 στην ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο Λτδ.
Εξάλλου την 1η Μαρτίου 2018 ο Πρόεδρος είχε ένα αυτοκίνητο Audi Α8 που αγοράστηκε το 2012, με αξία 85 χιλιάδες ευρώ, ενώ ένα Mercedes S430 που είχε πωλήθηκε το 2016 για 12 χιλιάδες ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δήλωση, τα μικτά εισοδήματα του Προέδρου της Δημοκρατίας ανήλθαν το 2016 σε 251.934 ευρώ και οι αποκοπές ήταν 114.363 ευρώ. Το 2015 τα μικτά του εισοδήματα ήταν 251.669 ευρώ και οι αποκοπές 111.964 ευρώ.
Όπως αναφέρεται, το έτος 2015 είχε πληρωθεί ποσό €48.345 για σύνταξη από αποχώρηση από τη Βουλή και μετά την αφαίρεση φόρων και αποκοπών για €23.848 το υπόλοιπο για €24.497 δόθηκε εισφορά στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Στο Φορέα δόθηκε εισφορά και το έτος 2016, το ποσό των €21.700.
Όλοι οι φόροι για όλα τα εισοδήματα μέχρι 31.12.2016 έχουν πληρωθεί, σημειώνεται.

Ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης  διαθέτει σειρά χωραφιών στις ελεύθερες και κατεχόμενες περιοχές και στη ¨νεκρή ζώνη”, τα οποία έχει κληρονομήσει αλλά και ένα διαμέρισμα/γραφείο, που αγόρασε το 2002 στη Λευκωσία αξίας 100.000 ευρώ.


Επίσης, έχει στην κατοχή του ένα αυτοκίνητο μάρκας Mercedes αξίας 10.000 ευρώ. Δεν έχει συμμετοχή σε επιχειρήσεις, ενώ σε σχέση με εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους δήλωσε “μηδέν” για χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες και τίτλους, και “καμία” μετοχή και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς.
Οι καταθέσεις του Προέδρου της Βουλής ανέρχονται σε 28.655,09 ευρώ και 1.802,94 ευρώ στην Ελληνική Τράπεζα, καθώς και 71.414,84 στην RCB.
Σε ό,τι αφορά σε ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά, ο κ. Συλλούρης δηλώνει ότι έχει στην CNP Cyprialife εισοδήματα ή ωφελήματα για κάλυψη φυσικού θανάτου 123.020 ευρώ και θάνατο από ατύχημα 61.510 ευρώ. Επίσης, έχει  συμβόλαιο στην ALICO και εισοδήματα ή ωφελήματα από κάλυψη φυσικού θανάτου 205.033 ευρώ.  

 

Το 2018 ο ακάθαρτος ετήσιος μισθός του κ. Συλλούρη ανερχόταν στα 129.078 ευρώ και είχε σύνταξη κοινωνικών ασφαλίσεων 3.256,20 ευρώ.
Σε σχέση με τα χρέη, ο κ. Συλλούρης δηλώνει χρέος από φοιτητικό δάνειο από κοινού με τη σύζυγο και θυγατέρα του από τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης -€332,61 και ένα άλλο από τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης επίσης φοιτητικό δάνειο από κοινού με σύζυγο και θυγατέρα ύψους -€5.957,82.

*Τις δηλώσεις “Πόθεν Έσχες” όλων των κρατικών αξιωματούχων μπορείτε να διαβάσετε στον σύνδεσμο

http://www.parliament.cy/el/ποθεν-εσχεσ

Share this post