Αύριο ο Πομπέο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

Αύριο ο Πομπέο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

Ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο θα επισκεφτεί αύριο, Τρίτη 17 Νοεμβρίου. το Οικουμενικό Πατριαρχείο και θα γίνει δεκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, με τον οποίο, σύμφωνα με το Αμερικανικό ΥΠΕΞ, θα συζητήσει “θρησκευτικά θέματα στην Τουρκία και την περιοχή και να προαγάγει ( ο κ. Πομπέο) την ισχυρή στάση των ΗΠΑ σε θέματα θρησκευτικής ελευθερίας ανά τον Κόσμο”.  Ο Αμερικανός υπουργός θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη , προερχόμενος από την Γαλλία, αποκλειστικά για να συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και δεν θα  να συναντηθεί με  κυβερνητικό ή άλλον ανώτερο αξιωματούχο της Τουρκίας. 

Για την αυριανή επίσκεψη το  Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέδωσε το ακόλουθο ανακοινωθέν: 

«Μετά χαράς ανακοινούται ότι ο Εξοχώτατος Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Michael R. Pompeo προτίθεται, με πρωτοβουλίαν του, να επισκεφθή την έδραν του Οικουμενικού Πατριαρχείου την Τρίτην, 17ην τ.μ. Νοεμβρίου, πράγμα το οποίον αποτελεί χαράν και τιμήν διά την Μητέρα Εκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως. 

Υπενθυμίζεται ότι κατά το παρελθόν και άλλοι Υπουργοί Εξωτερικών των Η.Π.Α. επεσκέφθησαν το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, όπως οι Madeline Albright, John Kerry και Hillary Clinton. 

 

 

Αι επισκέψεις αυταί δεικνύουν την σπουδαιότητα και το κύρος του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως θεσμού με ιστορίαν πολλών αιώνων και πολύτιμον προσφοράν και συμβολήν εις τον πανανθρώπινον πολιτισμόν. 

Ο κ. Υπουργός, επισκεπτόμενος το Φανάριον, επιθυμεί να συζητήση με την Α. Θ. Παναγιότητα τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαίον θέματα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της θρησκευτικής ελευθερίας, διά την εδραίωσιν της οποίας ανά τον κόσμον ενδιαφέρονται, ως γνωστόν, ανέκαθεν αι Η.Π.Α.. 

Συναφώς σημειούται, ότι τον Φεβρουάριον 2019 ο Εξοχ. Υπουργός κ. Pompeo είχε προσκαλέσει τον Οικουμενικόν Πατριάρχην εις Ουάσιγκτων διά να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις επί παρομοίων θεμάτων απασχολούντων σήμερον την ανθρωπότητα, ως ο ρόλος των θρησκειών εις την επικράτησιν της ειρήνης και της σταθερότητος εις τον κόσμον, αλλ ̓ αι υποχρεώσεις της Α. Θ. Παναγιότητος τότε δεν επέτρεψαν την πραγματοποίησιν της συναντήσεως εκείνης εν Αμερική. 

Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον εκφράζει την ικανοποίησίν του διά την επικειμένην υψηλήν αυτήν επίσκεψιν εις την έδραν αυτού και ευχαριστεί τον κ. Υπουργόν διότι ενέταξεν αυτήν μέσα εις το πρόγραμμα της δεκαημέρου περιοδείας του εις την Ευρώπην και την Μέσην Ανατολήν. 

Εν Φαναρίω, τη 15η Νοεμβρίου 2020 

Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου».

 

 

Share this post