Αθρόα η συμμετοχή των μελών της Ορθοδόξου Κοινότητας Σμύρνης στις Ακολουθίες του Δεκαπενταυγούστου

Αθρόα η συμμετοχή των μελών της Ορθοδόξου Κοινότητας Σμύρνης στις Ακολουθίες του Δεκαπενταυγούστου

Συγκινιτική ήταν η συμετοχή των μελών της Ορθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης στις Ιερές Ακολουθίες του Δεκαπενταυγούστου. Ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλως Σμύρνης αναφέρει:

“Η ευλογημένη περίοδος του Δεκαπενταυγούστου διήλθεν εν Σμύρνη με την τέλεσιν των προβλεπομένων υπό του τυπικού της Αγίας ημών Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιερών Ακολουθιών, προεστώτος του οικείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος εχοροστάτει η προίστατο, αναλόγως των τυπικών προβλέψεων, καθημερινώς εις τας Ι. Ακολουθίας του Εσπερινού και των Πρακλητικών Κανόνων προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον, ιερούργησε κατά τας Κυριακάς και την μεγάλην Δεσποτικήν εορτήν της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, προεξήρχε δε της Θείας Λειτουργίας της κυριωνύμου ημέρας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

 

          Όπως καθ’ όλον το έτος ούτως, ιδιαιτέρως μάλιστα, κατά τας ημέρας αυτάς επεδείχθη μέριμνα διά τας πνευματικάς ανάγκας των μη ελληνοφώνων μελών της Κοινότητος Σμύρνης διά της προσκλήσεως και συμμετοχής εις Ιεράς Ακολουθίας και Θείας Λειτουργίας των ημερών τούτων του Οσιολ. Ιερομονάχου κ. Βλαδιμήρου Rusannen, κληρικού της Ι. Μητροπόλεως Πισιδίας, και του Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Σεργίου Vlad, Ιερατικώς Προισταμένου της Ρουμανοφώνου Παροικίας ΚΠόλεως, προς διακονίαν των σλαυοφώνων και ρουμανοφώνων, αντιστοίχως, πιστών.

       

 

Το λατρευτικόν πρόγραμμα του Δεκαπενταυγούστου διεξήχθη με την πρόφρονα και συγκινητικήν συμμετοχήν των μελών της Ορθοδόξου Κοινότητος, τα οποία εφρόντισαν να μετάσχουν εις  τα Ιεράς Ακολουθίας και να κοινωνήσουν των Αχράντων Μυστηρίων κατά τας Κυριακάς, κυρίως δε, τας μεγάλας δεσποτικήν και θεομητορικήν εορτάς των ημερών. Κατά τας λατρευτικάς συνάξεις ταύτας ο Σεβ. κ. Βαρθολομαίος ανεφέρθη εις το νόημα αυτών και των εορταζομένων γεγονότων, κυρίως δε εις την υπό πασών των γενεών προς το πρόσωπον της Υπεραγίας Θεοτόκου τιμήν, η οποία μεταδίδεται από γενεάς εις γενεάν εις πείσμα των εκκοσμικευμένων συγχρόνων καιρών. Εκάλεσε, μάλιστα, τους χριστιανούς καθημερινώς να καταφεύγουν εις την μεσιτείαν και προστασίαν της και να ανέρχωνται διά πρεσβειών αυτής, ως κλίμακος νοητής, την κλίμακα των αρετών διά βίου παντός, ανεφέρθη δ’ εις το νόημα του εορταζομένου θανάτου της Παναγίας, ο οποίος είναι όχι θάνατος αλλά μετάβασις εκ του θανάτου εις την ζωήν. Την όντως ζωήν.

Διά δευτέραν συνεχή χρονιάν ολοκληρωτική ήτο η απουσία προσκυνητών εκ του Εξωτερικού, λόγω της πανδημίας του κορωνοιού και της ως εξ αυτής αδυναμίας διελεύσεως των θαλασσίων συνόρων μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, εκ των νήσων της οποίας εις το Ανατολικόν Αιγαίον (κυρίως εκ Χίου αλλά και εκ Λέσβου, Σάμου και Κώου) ήρχοντο εις την πρωτεύουσαν της Ιωνίας επισκέπται, ιδίως κατά την περίοδον του θέρους αλλά και μεγάλων εορτών της πίστεώς μας”.

 

Share this post